Forum


2500

innlogget

41301

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: redaksjonen@gaysir.no
 • Stavernlynet

  Prester

  23. des 2017 15:44 | Vist 3152 ganger. Spørsmålet er om du ville ha oppsøkt en prest i en vanskelig livssituasjon? Slik jeg forstår det skal han/hun være utdannet sjelesørger og omsorgsarbeider. Peronlig ville jeg vurdert det uavhengig av trossyn.
 • Isbjørn

  # 91. 1. jan 2018 20:48 Nei jeg vil ikke henvende meg til en prest.

  Har kun en gang hatt behov for noe slikt, valgte da fastlegen. For om hun ikke kunne hjelpe, så ville hun nok ha henvist meg til noen som kan.

  Det ordnet seg veldig bra da. Så om jeg trenger å snakke med noen igjen så blir det henne.


  Små sutring og andre ting har jeg GS for..

 • Toffin

  # 92. 1. jan 2018 21:06 (red. kl. 21:08)
  Taakefyrsten skrev 01.01.18 kl. 20:36
  Jeg forstår ståstedet ditt. Det er ikke særlig innviklet. (forkortet)

  Jeg er humanist, demokrat og faktisk kulturell kristen.
  Imidlertid er det ikke min oppgave som ateist å unngå å konfrontere religiøse mennesker.
  Jeg skjønner det oppleves sårt og vanskelig, -reaksjonen din i innlegget ditt tyder på det.
  Ikke at jeg tror det er noen trøst, gitt at dere mener dere har en gudegitt rett til å misjonere, men jeg oppfatter altså den utidige preikinga deres som like provoserende som du mener mine avvisende ytringer er.

  For 50-60 år siden, ville radikale ateister blitt utsatt for samfunnets og det skinnreligiøse majoritetssamfunnets utstøtelse, -den tiden er over, selv om mange opplever det som vanskelig å ikke lenger kunne undertrykke sekulære stemmer.
  Jeg oppfatter også at mange troende oppfatter det som truende at ikke-troende er like moralske, like omsorgsfulle, like gode, like altruistiske som det troende påberoper seg å være, helt uten at ateistene har en tro som rettesnor og en guddom som moralsk forbilde. Tenk vi har like solide verdier, helt uten en fantasifigurs påbud.

  I likhet med de fleste andre troende, virker det som om du tror trosfriheten fritar dere fra kritikk og avvisning, men friheten fra religion er like "hellig" som retten til å ha en tro.

  Du har din frihet til å dyrke din tro, og til offentlig å gi uttrykk for den. Jeg har frihet til å totalt avvise den samme troen.

 • Taakefyrsten

  # 93. 1. jan 2018 21:15
  Toffin skrev 01.01.18 kl. 21:06 Jeg er humanist, demokrat og faktisk kulturell kristen.

  Ut fra hva du skriver er det vanskelig å feste noen form for tiltro til disse tre begrepene, enkeltvis eller samlet. Var det noe hold i dem kunne du vise opp en annen forståelse for andre mennesker, ikke minst i debattene her.
  Jeg er hverken såret eller fornærmet. Jeg synes det er upassende å være så krass som du er, og det er i grunnen hele mitt anliggende i saken. Religionsfriheten ble innskrevet i Grunnloven i 1964. Det forutsetter en viss gjensidig respekt mellom de ulike livssyn. Jeg kan ikke se at denne er tilstede hos deg i tilstrekkelig monn til å kalle den gjensidig. Åpenbart rommer begrepene humanist, demokrat og kulturell kristen en større varians enn man skulle tro ved første øyekast. Det er som kjent mer mellom himmel og jord en man kan forklare enkelt, QED.

 • Toffin

  # 94. 1. jan 2018 21:27
  Taakefyrsten skrev 01.01.18 kl. 21:15
  Ut fra hva du skriver er det vanskelig å feste noen form for tiltro til disse tre begrepene

  Det er uinteressant hva du måtte finne vanskelig å feste noen tiltro til.
  Du er ikke i noen posisjon til verken å bedømme eller dømme.
  Jeg er trygg på hva jeg er, -det er det eneste vesentlige.

 • Taakefyrsten

  # 95. 1. jan 2018 21:38
  Toffin skrev 01.01.18 kl. 21:27 Det er uinteressant hva du måtte finne vanskelig å feste noen tiltro til.

  Spørsmålet er altså hvem man ville kontakte hvis man havnet i en krise. Hvis man skal kontakte en humanist bør dette være en som ser andre mennesker, som evner å forstå dem, vise empati og deltagelse i situasjonen, og kunne anvise relevante svar i den umiddelbare situasjonen.
  Er man kulturell kristen betinger dette at man har en tilknytning til først og fremst den kristne kultur. Hvis den nødstedte ikke er en kristen betinger likevel den åpne holdningen man gjerne finner i kulturkristendommen at man kan samtale slik at vedkommende føler seg ivaretatt, føler at man møter noen gjenkjennbare verdier, får noen svar som man kan vurdere og samtidig trykke til sitt bryst.
  Demokrati er ikke bare å stemme i valg. Det handler også om en generell innstilling til en flat struktur i samfunnet. En demokratisk innstilling betinger at man godtar et flertall man ikke selv er en del av, at man godtar anderledeshet og klarer å ha et forhold til mangfoldet menneskene imellom. Dette betinger et bredt verdisett som den som skal være sjelesørger må kunne spille på også hos seg selv for å finne "instrumentet" for å hjelpe den nødstedte.
  Skal man være til hjelp tror jeg at man må bekjenne seg i retning verdier som er felles på en rasjonell måte, og kunne ta dem inn som sine egne om det trengs, selv om man ikke fullt ut deler dem, for så å legge dem bort når de ikke lenger er hensiktsmessige overfor den personen man står overfor. Vi snakker tross alt om å kunne hjelpe noen som trenger en ekstra hånd å holde i.
  Egne verdier vil i en nødsituasjon gjerne komme i andre rekke, men de er nyttige som bakteppe for å veien videre.

 • Toffin

  # 96. 1. jan 2018 21:42
  Taakefyrsten skrev 01.01.18 kl. 21:38
  Spørsmålet er altså hvem man ville kontakte hvis man havnet i en krise. Hvis man skal kontakte en humanist bør dette være en som ser andre mennesker, som evner å forstå dem, vise empati og deltagelse i situasjonen, og kunne anvise relevante svar i den umiddelbare situasjonen.
  Er man kulturell kristen betinger dette at man har en tilknytning til først og fremst den kristne kultur. Hvis den nødstedte ikke er en kristen betinger likevel den åpne holdningen man gjerne finner i kulturkristendommen at man kan samtale slik at vedkommende føler seg ivaretatt, føler at man møter noen gjenkjennbare verdier, får noen svar som man kan vurdere og samtidig trykke til sitt bryst.
  Demokrati er ikke bare å stemme i valg. Det handler også om en generell innstilling til en flat struktur i samfunnet. En demokratisk innstilling betinger at man godtar et flertall man ikke selv er en del av, at man godtar anderledeshet og klarer å ha et forhold til mangfoldet menneskene imellom. Dette betinger et bredt verdisett som den som skal være sjelesørger må kunne spille på også hos seg selv for å finne "instrumentet" for å hjelpe den nødstedte.
  Skal man være til hjelp tror jeg at man må bekjenne seg i retning verdier som er felles på en rasjonell måte, og kunne ta dem inn som sine egne om det trengs, selv om man ikke fullt ut deler dem, for så å legge dem bort når de ikke lenger er hensiktsmessige overfor den personen man står overfor. Vi snakker tross alt om å kunne hjelpe noen som trenger en ekstra hånd å holde i.
  Egne verdier vil i en nødsituasjon gjerne komme i andre rekke, men de er nyttige som bakteppe for å veien videre.

  Jeg svarte oppriktig på spørsmålet.
  Å oppsøke en prest ville vært helt fremmed for meg.
  Jeg går til legen når jeg trenger behandling, ikke til Snåsamannen.
  Er jeg i en krise, så oppsøker jeg de medisinske fagmiljøene, i dette tilfellet, psykolog.

  Hva som er så provoserende og vanskelig ved det, ser jeg ikke.

 • Taakefyrsten

  # 97. 1. jan 2018 21:48
  Toffin skrev 01.01.18 kl. 21:42 Jeg svarte oppriktig på spørsmålet.Hva som er så provoserende og vanskelig ved det, ser jeg ikke.

  Det provoserende er den fraværende forståelsen for andres holdninger, og mangelen på selvinnsikt.
  Hvis vi møtes i en krise håper jeg at det også er en imam tilstede om jeg trenger noen å snakke med.

 • Toffin

  # 98. 1. jan 2018 21:52 (red. kl. 21:53)
  Taakefyrsten skrev 01.01.18 kl. 21:48
  Det provoserende er den fraværende forståelsen for andres holdninger, og mangelen på selvinnsikt.
  Hvis vi møtes i en krise håper jeg at det også er en imam tilstede om jeg trenger noen å snakke med.

  Dette er det reneste sludder, -jeg har aldri sagt at andre velger feil om de snakker med en prest dersom de er i krise. Du må slutte å komme med usanne påstander.

 • # 99. 1. jan 2018 21:52
  Dette innlegget er fjernet. Moderatorgrunn: Usaklig/irrelevant.
 • Taakefyrsten

  # 100. 1. jan 2018 22:04
  Toffin skrev 01.01.18 kl. 21:52 Dette er det reneste sludder, -jeg har aldri sagt at andre velger feil om de snakker med en prest dersom de er i krise. Du må slutte å komme med usanne påstander.

  Det er en logisk slutning at du må anse det som feil av noen å snakke med en prest gitt det syn du har på religion, tro og de som har utdannet seg i eventyrboken. Hvis du har humanistiske og kulturkristne verdier bør du forstå verdien av dette for andre selv om det ikke er valget for deg. Du vil gjerne høre til innenfor men ser ikke selv hvor langt spriket mellom elementene i argumentasjonen din er. Du kan jo ikke med rimelighet råde noen til å oppsøke en prest når du verdsetter hans virke og oppfatning så lite og bruker en slik argumentasjon om det.

 • # 101. 1. jan 2018 22:04
  Dette innlegget er fjernet. Moderatorgrunn: Siterer slettet innlegg.
 • # 102. 1. jan 2018 22:05
  Dette innlegget er fjernet. Moderatorgrunn: Siterer slettet innlegg.
 • Toffin

  # 103. 1. jan 2018 22:07
  Taakefyrsten skrev 01.01.18 kl. 22:04
  Det er en logisk slutning at du må anse det som feil av noen å snakke med en prest gitt det syn du har på religion, tro og de som har utdannet seg i eventyrboken. Hvis du har humanistiske og kulturkristne verdier bør du forstå verdien av dette for andre selv om det ikke er valget for deg. Du vil gjerne høre til innenfor men ser ikke selv hvor langt spriket mellom elementene i argumentasjonen din er. Du kan jo ikke med rimelighet råde noen til å oppsøke en prest når du verdsetter hans virke og oppfatning så lite og bruker en slik argumentasjon om det.

  Jeg ville aldri rådet noen til å oppsøke prest, men jeg ville heller aldri advare noen mot å gjøre det.
  Det er rimelig klart i hele tråden at mine valg er mine valg, og at de ikke er retningsgivende for andre.

 • # 104. 1. jan 2018 22:27
  Dette innlegget er fjernet. Moderatorgrunn: Siterer slettet innlegg.
 • Taakefyrsten

  # 105. 1. jan 2018 22:31
  vostro skrev 01.01.18 kl. 22:27 Etter 5 år her inne, å fått med meg en ganske god del debatter og tråder, har jeg enda ikke klart å funnet en seriøst holdelig debatt, hvor begge parter i en pågående diskusjon har fått goden av å få forståelse for sine synspunkt.......er store forskjeller på en debatt og en monolog
  Venter fortsatt, men inen da er det meget vanskelig å komme til noe som helst annen konklusjon ( x antall år tror jeg utgjør lite).Kan godt hende du har en annen oppfatting, og for meg er det helt greit.

  Du har noen slike som meg som er debattglad. Poenget er ikke å nå frem til et voteringsgrunnlag. Vi kan fremme våre standpunkter, kall det gjerne parallelle monologer. De fine øyeblikkene oppstår de gangene hvor monologene blir til samtaler. Jeg har deltatt i flere slike tråder. Noen ganger er jeg med bare for moro. Men hvis det skal være seriøst vil jeg gjerne holde meg til det seriøse.
  Jeg oppdaget ikke denne tråden før den ble bumpet i går, men jeg synes de siste to sidene er gode og at vi kom frem til noe annet enn det som har vært nevnt tidligere.