Hvordan levde skeive i Norge på 60-tallet?


2160

innlogget

40193

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: [email protected]

Den første skeive spørreundersøkelsen

Arnold Havelin på innstillingsmøte om kontraktsforskning, 8. mai 1976. Til venstre Professor Nico norman, i midten Arnold Havelin. Foto: Skeivt arkiv.


I samarbeid med Skeivt arkiv i Bergen, publiserer Gaysir artikler som gir deg innsikt i vår felles skeive historie.


Hvordan levde skeive i Norge på 60-tallet? Skeivt arkiv har mottatt en samling spørreskjemaer utfylt av homofile og bifile på midten av 60-tallet, med beskrivelser av oppvekst, seksualitet og omgangskrets.

Svarene gir et sjeldent innblikk i livet og tankene til skeive fra en periode som var preget av fortielse og fordømmelse.

"Til de homofile/bifile"

I 1965 tok Det norske forbundet av 1948 (DNF-48) initiativ til å utføre en spørreundersøkelse for å kartlegge allmennhetens holdninger til homoseksualitet. Denne ville de bruke som analysegrunnlag for å minske avstanden mellom “de homofile” og storsamfunnet.

DNF-48 engasjerte psykolog Arnold Havelin for gjennomføring av spørreundersøkelsen.

Havelin foreslo at de i tillegg skulle utføre en undersøkelse rettet mot folk som selv identifiserte seg som homofile eller bifile. Målet skulle være å kartlegge livene deres, og å forstå mer om mulige årsaksforklaringer.

Havelin hadde et dilemma; hvordan skulle han nå frem til homofile med skjemaene uten å sette dem i fare for å bli avslørt? Det endte opp med at han oppsøkte Magne Severinsen, som var eneselger av homofile tidsskrifter i Norge, som han distribuerte fra Six Bladslag på Grünerløkka.

Et bilde av Six bladsalg, hentet fra tidsskriftet Supergutt 2/77, Foto: Fotogruppen Kvinneknips.

Avtalen ble at Severinsen skulle legge inn to skjemaer med hvert tidsskrift han sendte ut i et nøytralt omslag til abonnenter rundt om i Norge. Totalt fikk Havelin gitt ut 7000 spørreskjemaer, og etter purring fikk han tilbake i underkant av 500 utfylte skjemaer.

Funnene fra disse skjemaene ble dessverre aldri offentliggjort eller publisert, men 268 av dem har nå blitt avlevert til Skeivt arkiv. Resten av besvarelsene er lagret på hullkort.

Besvarelsene

"Hvor gammel var De da De første gang ble klar over at de hadde homofil interesse (legning)?” 

Skjemaet bestod av hele 114 spørsmål som dekket fire hovedområder:

* Oppvekst og relasjon til foreldre
* Seksuelle tiltrekningsmønstre og opplevelser
* Sosial omgangskrets
* Oppfattelse av "allmennhetens" holdninger til homofile

I tillegg til standardspørsmålene ble det åpnet for at man kunne legge til ekstra opplysninger på baksiden av skjemaet. Veldig mange benyttet seg av den muligheten, og flere la til og med ved ekstra sider med tettskrevne brev!

For å opprettholde besvarelsens anonymitet underskrev flere med "vennlig hilsen N.N." eller bare "Hjertelig hilsen ?"

Et eksempel på et hullkort, hvor svarene er hullet ut for å være maskinleselige.

Mange av besvarelsene vitner om liv preget av hemmelighold, også overfor egen familie.

Nedskrevet på baksiden av en besvarelse kan man lese: ”jeg må benytte høve til å takke Dem for det arbeidet som her utføres for oss som lever på ’vulkan’ – stadig i frykt for å bli oppdaget.”

Dette behovet for å skjule seg var forankret i en reell fare for diskriminering; Havelins undersøkelse rettet mot allmennheten viste nemlig at nesten 5 av 10 utleiere ville kastet ut en leieboer hvis de fikk greie på at vedkommende var homoseksuell.

Det å kunne skrive åpent til noen som ville lytte, uten redsel for å bli gjenkjent og deretter latterliggjort eller stigmatisert, var for mange en ny og viktig mulighet.

Flere uttrykte takknemlighet overfor Havelin, og en mann som har skrevet ned sin personlige historie har mot slutten tilføyd:

“Unnskyld at jeg har skrevet så meget om meg selv og ‘tatt bladet fra munnen’. Det er første gang jeg har sunget ut, og det er fordi jeg kan gjøre det anonymt."

Flytende seksualitet

Selv om besvarelsene på ingen måte dekker alle skeive opplevelser på 60-tallet (det er for eksempel bare 24 av de 268 svarerne som identifiserte seg som kvinner), er mangfoldet i besvarelsene stort, og vitner om at det å være skeiv utfoldet seg på mange ulike måter.

Mens noen skriver at de tror homofili er medfødt, oppgir en god del at seksualiteten deres har utviklet seg og forandret seg over tid. Dette vitner om en forståelse av seksualitet som verken var binær eller statisk, noe som kan ligne på vår forståelse av "seksuell orientering" i dag.

Havelin opererte med 6 forskjellige kategorier for "seksuelle interesser," en skala som var en tilpasning av den såkalte Kinsey-skalaen.

En person har skrevet om seg selv at: “jeg er altså biseksuell. Etter at jeg var kjønnsmoden, hadde jeg en del forhold sammen med jevnaldrende kamerater. Det meste gjensidig onani, iblant også fellatio eller analcoitus. Men dette hadde intet med homoseksualitet å gjøre, det var bare en måte å skaffe seg seksuell utløsning på. Jeg var nemlig utelukkende tiltrukket av piker i denne tiden.”

I materialet finnes det ulike tolkninger av hva som menes med "seksuelle interesser." En person har freidig strøket over “seksuelle interesser” på sitt skjema og ganske enkelt i stedet skrevet "=samleie".

En annen har skrevet følgende: "når det i dette spørsmålsheftet snakkes om "homofile forhold" er jeg litt usikker på hva spørsmålsstilleren mener. Er det kjønnslig omgang? Vanligvis forestiller folk seg homofile i sengen, noe som er like galt som å tenke seg heterofile på samme måte. Homofili er kjærlighet mellom personer av samme kjønn, senge-akten er for alle mennesker et resultat av følelsene (kjærligheten)."

Flere andre besvarelser har også ønsket å fokusere hovedsakelig på "åndelig kjærlighet" og uttrykker at det trengs et oppgjør med en ensidig overseksualisering av “den homofile”.

Denne ambisjonen om å flytte allmennhetens assosiasjoner rundt homoseksualitet “bort fra senga” var også noe som DNF-48 jobbet for, og det var en del av bakgrunnen for valget deres om å bruke begrepet “homofil” framfor “homoseksuell.”

Normkritikk

Når vi leser disse spørreskjemaene i dag, reagerer vi fort på at spørsmålene forutsetter og viderefører etablerte normer og stereotypier. Men også i 1965 var det en del av respondentene som reagerte på det samme. 

Noen har lagt til flere alternativer på svarene, andre har kritisert begrepsbruken. En skriver: "den unyanserte spørsmålstillingen forundret meg. Svært få av spørsmålene tar, så vidt jeg kan skjønne, sikte på å belyse graden av homofili hos svareren, noe som en skulle tro ville være av interesse i en undersøkelse som denne."

Denne reaksjonen virker til å være rettet mot de forhåndsdefinerte kategoriene for seksuell interesse, som i stor grad forutsetter at man kan plassere seg kun i “en bås.”

En annen har skrevet at alle, også såkalte heterofile, naturlig har homofile impulser som en del av sin seksualitet, men at de undertrykker det på grunn av kristendommens og samfunnets strenge seksualmoral. Han spår at etterhvert som samfunnet blir mer liberalt “kan enhver oppleve så vel gleden av homo- som heteroerotikk.”

Et utdrag fra skjemaet homofile og bifile skulle fylle ut.

Fortell din historie!

Den skeive historien er en historie om lovverk og politiske vedtak, men også om individuelle liv og personlige opplevelser.

Skeivt arkiv ønsker å samle inn et så bredt og mangfoldig materiale som mulig, både fra organisasjoner og enkeltpersoner.

Del gjerne din egen skeive historie anonymt her: skeivtarkiv.no/din-historie.


Kilder:
Havelin, Arnold. 1968. "Almenhetens holdninger til homofile og homoseksualitet." Tidsskrift for samfunnsforskning, 9, 42-74.

Skeivt arkiv: Arnold Havelins privatarkiv: Spørreskjema, Prosjekt homofili. Del I.

Skeivt arkiv: Jordåen, Runar. Samtaler med Arnold Havelin høsten 2015

Wikstøl, Rune. 1990. “Fra krigsrop til brunsthyl”, Fritt Fram nr. 6/7, 56-57. Oslo: DNF-48.


Les også fra Skeivt arkiv:

Professor Slatters hemmelighet


ANNONSE

Kommentarer (2)

Ny kommentar ›

  • SuperSiljeTv

    7. okt 2018 07:18 Heh, skjemaene hos NBTS er jo prikk like nå om dagen!
  • SharpOne

    7. okt 2018 12:11 Looking at those three men, I am certain they had really nice high quality shoes!