Skeive blir diskriminert av andre skeive


382

innlogget

40140

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: [email protected]

Dobbel dose annerledeshet

- Jeg ville først og fremst vise et annet bilde enn at alt er negativt ved å være minoritetsetnisk LHBTQ-person, forteller Audrey Charlotte Chisholm Høibråten. Foto: Monica Wegling.

Monica Wegling
10. jul 2018 13:45

Ofte tegnes et overveiende negativt bilde av hvordan det er å være skeiv med etnisk minoritetsbakgrunn. Audrey Charlotte Chisholm Høibråten har i sin ferske masteroppgave funnet at dette er en sannhet med store modifikasjoner.

– Jeg ble overrasket selv, sier hun, og viser til at resultatene av studien var mer sammensatte enn hun hadde trodd.

Hun forteller at mange sitter med en oppfatning av at det å være skeiv ikke passer med det å være minoritetsetnisk, og at utfordringer gruppen møter kun skyldes homonegativitet i egne miljøer.

– Studien min har vist at dette ikke er tilfelle, og at belastningen ved å være minoritetsetnisk ofte er større enn ved å være skeiv.

Vise et annet bilde

Studien fokuserte på informantenes opplevelser av minoritetsstress, identitetsoppfatning og ressurser knyttet til deres doble minoritetsstatus.

Tidligere forskning har vist at tilhørighet til flere minoritetskategorier øker sannsynligheten for å oppleve minoritetsstress. Hun fant imidlertid at bildet var mer nyansert.

– De fleste håndterer det godt, og opplever overveiende lite negativt, forteller hun.

Hun fant også ut at det var betydelige utfordringer knyttet til rasistisk diskriminering.

– Det kunne være antagelsene andre har om at «det må ha vært så vanskelig for deg å komme ut til familien», eller «oi, hvordan tok araberfaren din det?»

Funnene i mastergraden harmonerer også med nyere forskning på minoritetsstress, som faktisk viser at man kan oppleve å bli sterkere og tryggere som personer. – Det viser seg at multiple minoritetstilhørigheter kan medføre motstandsdyktighet for stress, fremfor å utelukkende være en belastning, forteller Høibråten. Foto: Monica Wegling.

Hun forteller at noen opplevde ensomhet og utfordringer med å komme ut i egen familie, men at dette gjerne var forbigående.

– Med et par unntak hadde informantene god kontakt med familien sin, og opplevde sin skeive identitet som relativt uproblematisk. Utfordringene lå oftere i å skulle tilpasse seg en smal forståelse av åpenhet, eller passe inn i rigide rammer for hva «skeivhet» skal romme.

Hun påpeker at åpenhet oppfattes ulikt fra individ til individ. Fordi det var enkelte i familien de kanskje ikke var åpne overfor, ble de noen ganger oppfattet å «fortsatt være i skapet» av etnisk norske skeive.

– Dette er problematisk, fordi det bør være enkeltindividets opplevelse av åpenhet som skal veie tyngst.

Overraskende funn

Nå kommer vi inn på det mange nok vil oppfatte som særlig overraskende i studien, nemlig at utfordringene var større i møte med andre skeive enn de fra minoritetsmiljøene.

– Det mest oppsiktsvekkende funnet var nok forekomsten av rasistisk diskriminering som informantene hadde møtt i de skeive miljøene i Oslo. Mye ser ut til å utspille seg på sosiale medier, gjennom kommentarer og profiltekster.

Flere informanter hadde ofte hørt ting som «Beklager, ikke interessert i curry and rice», og sett mange profiler med tekster som «no asians» eller «I don't do blacks».

Dette var gjennomgående erfaringer i gruppen. Høibråten refererer til denne diskrimineringen som «homorasisme».

– Homorasisme skjer også i det offentlige rommet, som på utestedene eller under Pride, forteller hun.

– Det hender nok at folk ikke forstår eller tenker over at det de sier faktisk er rasistisk, sier hun, og forteller om en informant som hadde vært på utestedet Elsker. – En person hadde kommet bort og sagt «du er den fineste negressen jeg har sett», som om det var en kompliment! Kommentarer som dette kan tenkes å bunne i ren uvitenhet. Foto: Monica Wegling.

Det kan virke motsetningsfylt at skeive blir diskriminert av andre skeive, men Høibråten finner det hun kaller en slags forvridd logikk i dette.

– De minoritetsetniske havner nederst i et «hierarki», forteller hun, og forklarer hvordan funnene kan settes i sammenheng med psykologiske teorier om sosial identitet, inn- og utgrupper.

– Det handler om å skape en identitet, og det kan skje ved å skape et fellesskap andre ikke får ta del i.

Høibråten mener at tendensen til å skape inngrupper og utgrupper ligger til vår natur.

– Man finner alltid noen «under seg», og tråkker nedover dersom man opplever identiteten sin som truet.

Folk må la være å anta så mye

Høibråten understreker at ettersom det er en kvalitativ studie, kan ikke resultatene sies å være allmenngyldige. Derimot skisseres behovet for videre LHBTQ-forskning, spesielt med tanke på sammensatt diskriminering. 

Det er også viktig å gjøre kjent hvordan situasjonen faktisk oppleves for minoritetsetniske skeive.

– Det er ikke vi som skal definere deres virkelighet. Vi må lære oss å lytte til hvordan minoritetsindivider opplever sine liv, fremfor å anta ting som svært ofte ikke stemmer overens med virkeligheten de opplever.

Hun håper at situasjonen kan endre seg på sikt, og mener det er nødvendig å fortsette med bredt anti-rasistisk arbeid som ikke nører opp under homonegative eller fremmedfiendtlige holdninger.

– Vi kan også bidra med enkle ting i hverdagen. Jeg tror med fordel at vi kan gå i oss selv og reflektere rundt hvordan vi møter andre mennesker på, sier hun. Vær snille mot hverandre, om det så er på gata, sosiale medier eller dansegulvet.


«Audrey Charlotte Chisholm Høibråten: Dobbel dose annerledeshet. En kvalitativ studie av unge skeive med etnisk minoritetsbakgrunn i Oslo». Masteroppgave ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, mai 2018.


ANNONSE

Kommentarer (11)

Ny kommentar ›

 • Mirromurr

  10. jul 2018 15:18 Ennå en Oslobassert studie. La meg igjen opplyse om at det finnes intelligent liv utenfor ringveg 3.
 • McGayGuy1971

  10. jul 2018 15:34 At skeive diskriminerer andre skeive er vel ikke noe nytt??
  Mange som sparker nedover når man først skal hakke på noen
 • Rumperally

  10. jul 2018 15:56 Dette er ikke annet enn historien som gjentar gang på gang på gang.

  Takk til flotte innlegg fra de to ovenstående debattanter.

 • DE2487

  10. jul 2018 16:12 Endelig et nyttig tema som kunne ble tatt opp.
 • 73WR

  10. jul 2018 16:49 Veldig viktig med studier av denne typen, og at man her velger å finne et fokus innenfor et byområde der
  man nettopp finner disse fortettede subkulturelle homoseksualiserte miljø, viser at dette er et seriøst ment
  forskningsprosjekt. Studier basert på informanter må inneha en kvalitativ og kvantitativ bredde for å inneha relevans. I tillegg til utpreget diskriminering i form av rasisme i LHBT - miljø, er der også utpreget diskriminering av personer med funksjonsnedsatthet samt mennesker med psykiske lidelser.

  I homsemiljøet er man kun akseptert dersom man står med en drink under discokula på en eller annen bar,
  eventuelt ligger å spriker med beina på en eller annen sauna.

  I et miljø som selv er utsatt for diskriminerende holdninger fra samfunnet ellers, er det noe underlig
  å finne en såpass stigmatiserende seksualisert og rusbetinget mentalitet, en form for kollektiv
  psykose, der det å ha fornuftsbegreunnede etiske holdninger utover sitt eget kjønnsorgan
  anses som negativt, og som videre fører til utestengelse og fravær av aksept.

 • GodJul2019

  10. jul 2018 20:27 veldig mye diskriminering blandt homofile menn (og da mener jeg de som ser på seg selv som 100 % homo og ikke andre skeive 'grupperinger). Også mye rasisme, og jeg ser ene økende tendens blandt eldre homofile som har glemt kampen og nå som de har mange rettigheter ytrer mye rasisme og diskrimenerer og ser ned på andre minoriteter som ikke har de samme rettighetene
 • Seeker88

  10. jul 2018 21:06 "De minoritetsetniske havner nederst i et hierarki..." Jeg må spørre hva slags hierarki er det snakket om? Er det om sosial tilstand, karriere, økonomi, utsende eller seksuell attraktivitet? Hvem er det som står øverste i dette hierarki systemmet? Porno stjerner, den med største muskler, eller de som er i forhold og har fått adoptert eller surrogat barn? Vi skjønner veldig liten om hva slags hierarki system dette er om, heller ikke om det er et normalt system eller ikke. Det er derfor ikke helt riktig å si at de som "havner nederst i et hierarki" har det dårligere.

  Vi er i en tid der vestlige kulturer dominerer homofilmiljøet. Landene og kulturrene de minoritetsetniske er opprinnelig fra, er vanligvis mer konservetive. De fleste har bare sett og lest om to hvitte gutter kysser og kliner med hverandre, dette bevises både fra amerikanske filmer, og de fleste porno tilgjengelig. Dette kanskje forklarer hvorfor en minoritetsetniske homofil ikke blir like tiltrukket av sin egen etniske gruppen. Vi ser av og til en asiatiske skriver også "no asians". Skal vi kalle dette rasism eller?

  Det å lære folk mot rasism er kanskje ikke helt nok. Det er kanskje mer viktig for de minoritetsetniske å bygge opp stolhet mot egen etniske gruppen. Man må elske seg selv første før han skal elskes av alle andre.

 • gaysir

  11. jul 2018 09:44 Hei, Seeker88. Takk for korrigeringen. Hierarkibegrepet i denne sammenhengen skulle ha stått i anførselstegn, da det ikke var ment bokstavelig. Dette er nå rettet opp i artikkelen. Temaet du bringer på banen er imidlertid svært viktig, så om du har forslag til saker å skrive om så send oss gjerne en melding.
 • Leather Man

  11. jul 2018 10:14 Er ikke noe nytt at homoer mobber andre homser ser bare her i Tromsø, særlig hvis du er same pluss ikke er i arbeid.. Dette opplever man ofte i Tromsø men hvis du er høyt utdannet med fett lønn er det en annen tone.. Så det er mye diskriminering blant homser
 • Kanari

  11. jul 2018 20:43 Jeg må si jeg er overrasket over konklusjonene i masteroppgaven hennes. Da jeg sto og så på prideparaden i Oslo, slo det meg hvor tilnærmet blendahvitt det var. Ikke helt blendahvitt, men hovedstadens store innvandrerbefolkning og barn av innvandrere kan ikke på langt nær blitt gjenspeilet i i toget gjennom byen. Hijabene, som nå er allestedsnærværende på gater, busser, trikker og arbeidplasser, hvor var de? I løpet av de timene jeg var i sentum og så på toget la jeg merke til to fattige hijaber blant publikum. Begge to var helt unge flerebarnsmødre. Hva slags drømmer har de hatt om livet - kanskje syndige tanker om noe helt annet enn giftermål i tenåra - drømmer om å gå i prideparaden, et helt annet liv.
  Jeg tror det behov for flere studier om dette emnet, gjerne doktorgradsstudier. Da er det kanskje best å satse på fullt anonymiserte undersøkelser for å fange opp dem som sitter spikret lengst inne i skapet.
 • Oneman

  16. jul 2018 13:32 Endelig har GS satt mobbing på dagsorden innad i det homofile miljøet. Med utgangspunkt i en mastergrad om etnisk homofile og deres opplevelser av å være stigmatisert av andre homofile synes jeg det er et godt utgangspunkt. Men jeg savner en mer bredde i debatten, homofile har få rollemodeller og det er mange homofile som føler seg både trakassert og mobbet i de miljøer og arenaer som finnes her i Norge. Jeg synes artikkelen var spennende å les og håper vi kan få en debatt rundt mobbing.