Frykter at hivbehandling skal settes 10-15 år tilbake


1201

innlogget

40700

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: redaksjonen@gaysir.no

Stortingsvedtak kan bidra til dårligere tilgang på hivmedisin, PrEP og Pep

Innlegget er skrevet av Anne-Karin Kolstad, generalsekretær HivNorge. Pressefoto.


Finansieringsansvaret for hiv-legemidler er nå overført fra Folketrygden til sykehus, og hiv-legemidler skal nå settes ut på anbud, hvert år. Dette byr på utfordringer fra første dag.

Allerede før anbudskonkurranse og spesialistgruppens arbeid er påbegynt, har vedtaket om kutt i overføringene over statsbudsjettet fått konsekvenser for pasientene og infeksjonsmedisinerne.

Enkelte pasienter har allerede fått melding fra sine infeksjonsleger om at de må forvente å gå bort fra 1-kombinasjonspille og tilbake til 2-3 piller daglig, noe som vil forringe etterlevelsen for mange.

Konsekvensen av vedtaket i Stortinget kan være i strid med smittevernloven, som sier at myndighetene ikke kan nekte smittevernhjelp – derunder behandling av personer med en påvist allmennfarlig smittsom sykdom – på grunn av manglende budsjettdekning.

PrEP-brukere kan nå kun få medisin via infeksjonslege, og ikke fastlege – og legevaktene kan ikke skrive ut PEP.

Enkelte infeksjonsleger sier de vil fortsette å sikre pasientene den beste medisinen, selv om de går utover sykehusene budsjetter. Vi i HivNorge kan ikke se at dette er gjennomførbart. Stortinget og bevilgende myndigheter er de som gir rammene.

Vi mener at enkelte infeksjonsleger har en overdreven tro på at sykehusene nå skal kunne presse legemiddelindustrien på pris, uten at dette forringer tilgangen til dagens gode hiv-legemidler. Allerede da Stortinget vedtok statsbudsjettet for 2018, gjorde de kutt som vil merkes. Det gjorde de uten å ta hensyn til at det kom 200 nye pasienter til i året som har gått, og at det ble åpnet opp for PrEP.

Fredag i forrige uke kom den første indikasjonen på at ting ikke er som før. Overføringen av finansieringsansvaret betyr også at fastleger eller legevaktene ikke lenger kan skrive ut PrEP eller PEP. Det må en infeksjonslege gjøre. Slik har egentlig lovverket alltid sagt det skal være – men det har vært ordnet slik at infeksjonsleger har gitt utvidede fullmakter til fastleger og legevakter, slik at de kunne skrive ut PrEP og PEP.

Torsdag kveld hadde legevakten i Oslo en person på voldtektsmottaket som trengte PEP (hastekur som kan motvirke en hivinfeksjon, red.anm). Da fikk de erfare at de ikke lenger kunne skrive ut dette.

Det er derfor vekket til live en gammel modell nå, som tilsier at kun nærmeste infeksjonsmedisinsk poliklinikks alltid tilstedeværende vakthavende infeksjonslege, nå må bistå legevakten med å skrive ut PEP. Dette går sikkert greit i Oslo. Vi er mer bekymret for hva som skjer i resten av landet.

Samtidig melder flere infeksjonsleger i Oslo-området og Olafiaklinikken om at de hadde fått en ekstrajobb med å skrive ut H-resepter, fordi apotekene ikke lenger kan utlevere hivmedisiner på resepter som ikke er skrevet ut av infeksjonsleger. Heldigvis er det slik at de PrEP-brukerne som har lyttet til råd, og fått resepter fra fastlegene før 31.12.2017, kan benytte seg av resepten i hele 2018.

Vi vet at de fleste PrEP-brukere kun får resepter for 3 mnd. av gangen, og må snarest sikre seg time hos en infeksjonslege. Olafiaklinikken vil fortsette som tidligere, og de har jo de fleste PrEP-pasientene i Oslo- og omegn. Men, ventetid vil bli lenger for de som ønsker å komme på PrEP.

Det vil by på utfordringer for folk som bor langt unna sykehus og måtte reise ditt hver 3 mnd. for fornying av resept, ettersom det er en forutsetning for PrEP-bruk med jevnlig oppfølging.

HivNorge er svært bekymret for den fremtidige tilgangen til de beste medisinene for mennesker som lever med hiv, kronikere som må ta medisin hver dag resten av livet for å holde seg virusfri. Det vil blir en stor utfordring om mange av disse må bort fra 1-kombinasjonspille daglig til 2-3 piller. Pasientenes etterlevelse kan som følge av dette bli redusert.

HivNorge jobber nå politisk for å sikre at smittevernloven følges opp, at pasienten settes i fokus og at ikke sykehusbudsjettene ikke skal være styrende og bidrar til et dårligere behandlingstilbud til mennesker som lever med hiv. Håpet er at også infeksjonslegene over hele landet blir med oss i denne kampen.

Vi ønsker ikke at hivbehandling skal settes 10-15 år tilbake, og vi kommer til å kjempe for hver eneste person. Derfor ber vi også alle som lever med hiv eller går på PrEP om å ta kontakt med oss, om de skulle oppleve at de blir tilbudt dårligere medisintilbud.

Av Anne-Karin Kolstad, generalsekretær HivNorge.


ANNONSE

Kommentarer (5)

Ny kommentar ›

 • MCMLXXXVIII

  11. jan 2018 13:43 Et skritt frem, to tilbake.
 • Ingefæroter

  11. jan 2018 14:32 «Torsdag kveld hadde legevakten i Oslo en person på voldtektsmottaket som trengte PEP (hastekur som kan motvirke en hivinfeksjon, red.anm). Da fikk de erfare at de ikke lenger kunne skrive ut dette.»

  Dette er det verste jeg har hørt. Dette er ikke holdbart, og må endres tilbake snarest!

 • Mirromurr

  11. jan 2018 14:54 Et problem man ikke ser er et problem man ikke har.
 • Kanaris

  11. jan 2018 17:38 Vi i HivNorge møter snart politiske ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og de ulike helsefraksjonene på Stortinget. Og, vi har forslag til løsninger. Så får vi håpe de lytter til de og vurderer de som gode. Vi kan ikke sitte å se på at de som lever med hiv skal miste de beste medisinene som gjør at de er smittefri og kan leve helt greie liv som alle andre. Særlig ikke når kostnaden for hivmedisiner i Norge kun utgjør 0,14% av hva staten bruker på legemidler i året. Her utsetter man en liten kronikergruppe på en uverdig måte, for å spare noen lusne kroner i et ellers stort helsebudsjett. Og, siden vi en er liten pasientorganisasjon og ikke har de ressursene som andre større sykdomsgrupper, så tror jeg de trodde dette ikke skulle bety noen form for motstand. Og, det er trist om de som trenger PEP og som MÅ få det så raskt, nå kan komme i vanskelige situasjoner. Vi kan ikke leke med folk. Og, vi kan heller akseptere at PrEP-brukere som eksempelvis bor i Nord-Norge, må reise i minst 1 dag hver 3 mnd for å få ny resept. Men, jeg vet at dette aldri var intensjonen bak politikernes vedtak. Derfor skal vi gjøre vår jobb!
 • 73WR

  11. jan 2018 18:47 Interessant å se nærmere på hvorledes dette særdeles viktige tema relateres til de garantier som tidligere er forsikret av Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra høyre.

  Er det slik at hans uttalelser angående tilgang til livsviktige medikamenter for sterkt utsatte grupperinger av befolkningen i realiteten er Falske?

  https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/01/11/frykter-at-kutt-trumfer-smittevern/

  `Endring i finansiering kan begrense tilgang på hivmedisiner
  I Statsbudsjettet for 2018 er det lagt opp til å overføre finansiering av hivmedisiner fra Folketrygden (§ 4 Allmennfarlige smittsomme sykdommer) til helseforetakene. `

  http://www.mynewsdesk.com/no/gsk-norge/pressreleases/kan-endring-i-finansiering-av-hivmedisiner-endre-den-positive-trenden-vi-ser-paa-hivomraadet-i-norge-2306643