Hvem tilbyr PrEP?


1643

innlogget

41337

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: redaksjonen@gaysir.no

Fastleger kan tilby PrEP

Fastleger og lokale sykehus tilbyr også PrEP. Foto: Marc Bruxelle/iStockphoto.

Trond Alexander Tune
8. nov 2017 10:19

Fastleger med spesialavtale, og lokale sykehus med spesialist-helsetjeneste, kan tilby PrEP. Står du på venteliste hos Olafiaklinikken, finnes det alternativer.

Fastleger som har avtale med spesialist-helsetjenesten, eller står i kontakt med spesialist, kan tilby PrEP. Dette er som følge av at Olafiaklinikken har etablert en protokoll for evalueringssamtale og Den norske Legeforening (Infeksjonsmedisinsk forening) har laget retningslinjer.

Les også: Stor interesse for PrEP og lange ventelister i Oslo

De fleste fastleger henviser videre til infeksjonsmedisinske- eller venerologiske poliklinikker, men noen få fastleger i Oslo har begynt å tilby sine pasienter PrEP.

En fastlege i Oslo – som ikke ønsker sitt navn offentlig – sier dette til Gaysir:

– Legekontoret har merket stor etterspørsel etter PrEP og ca 40 pasienter går på det. Jeg har også satt flere på den forebyggende behandlingen, både på kontinuerlig og etter behov. Her følger vi opplegget hvor brukerne må inn og testes hver 3. måned, og legger til:

– Det kan se ut som at viktig info om at man må bruke kondom i tillegg til medisinene, ikke når ut. Vi har sett en voldsom oppblomstring av gonoré, klamydia og syfilis. Kan det være at menn som har sex med menn er blitt mer uforsiktige, spør fastlegen retorisk.

Olafiaklinikken i Oslo opplever stor pågang fra personer som ønsker PrEP. 156 står nå på venteliste. Foto: Trond Alexander Tune.

Kontroll med seksuelle infeksjoner

De siste syv år har antall gonorétilfeller eksplodert særlig blant menn som har sex med menn (MSM). I fjor ble 598 smittet med gonoré, som var en 25 % økning fra 2015. Nesten 3/4 av disse hadde ingen symptomer.

For syfilis var tallene i 2016 150 tilfeller, 10 % opp fra 2015. 80 % av syfilissmittede var MSM.

– Har homser helt sluttet å bruke kondom?

– Vi ser nok nå en risikokompensasjon i MSM-gruppen, sier Rolf Angeltvedt i Helseutvalget.

– Det betyr at man kompenserer en type beskyttelse med en annen - dvs bytter fra kondom til PrEP. Da øker gjerne andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), ved at man endrer sexatferd. Når man først har gått over grensen med å ha kondomfri sex, har man brutt en barriere - for mange en sperre - som gjør at det er vanskelig å gå tilbake å bruke kondom fast, mener lederen i Helseutvalget.

– Med PrEP når vi ut til en annen MSM-gruppe enn dem som normalt går og sjekker seg hos oss. Det er helt andre folk. Og de skulle jo ha vært her og sjekket seg for seksuelt overførbare infeksjoner i årevis. Nå har vi fått bedre muligheter til å overvåke denne gruppen, forteller Sonali Rathour Hansen ved Poliklinikk for seksuelle infeksjoner i Stavanger.

I Trondheim har også Poliklinikk for hud- og kjønnssykdommer hatt ansvar for PrEP-tilbudet. Så langt har ca. 17 stykker blitt godkjent, forteller overlege Kristin Ryggen ved St. Olav Hospital. De har vært usikre på hvor mye ressurser og tid PrEP ville ta.

– Vi har derfor ikke reklamert for tilbudet, men de som kommer til poliklinikken og åpenbart har behov er tilbudt evalueringssamtale. Hun påpeker at det er viktig at det blir tatt skikkelige «pinneprøver» fra «alle åpninger». Det er ikke alle fastleger som har utstyr eller kompetanse for å sjekke SOI’er, forteller Kristin Ryggen.

– Oppdager seksuelle infeksjoner raskere

Ved Haukeland i Bergen forteller overlege Alexander Leiva at PrEP bidrar til å monitorere SOI'er.

– Vi får nå en systematisk testing på SOI og Hepatitt C blant MSM ved den venerologiske poliklinikken her i Bergen.

Alle som går på PrEP skal hver tredje måned til kontroll for prøver for SOI. Nye, internasjonale undersøkelse viser at PrEP-opplegget kan bidra til kontroll med gonoré og klamydia.

– Bruk fortsatt kondom!

Økende tilfeller av SOI viser at kondombruk generelt er nedadgående blant MSM.

– Hva er Helseutvalgets råd om kondombruk og PrEP?

– Vi veileder folk og forteller at heller ikke PrEP beskytter 100 % hele tiden, sier Rolf Angeltvedt. Har man mange partnere, som også har mange partnere, så utsetter man seg for større infeksjonsfare, uansett om man er den aktive eller den passive part.

– Vårt budskap er at man bør teste seg ofte, kondomet bør være med og at PrEP bør tas av dem som har mange partnere hvor kondom ikke er et alternativ.

Forsøk fastlegen eller Sjekkpunkt

Ved Helseutvalgets Sjekkpunkt kommer hundrevis av menn for å sjekke seg. Nå får mange også informasjon og hjelp til å komme til vurdering for PrEP.

Mange i Oslo blir sendt videre til Akershus universitetssykehus i Lørenskog (Ahus), som har en infeksjonsmedisinsk avdeling. Hittil har 40 menn i målgruppen fått PrEP der.

– Vi har stort sett rekruttert gjennom Sjekkpunkt, forteller overlege Eirik Pettersen ved Ahus.

– PrEP bør ikke skille seg fra andre helsetilbud, mener Eirik Pettersen ved Ahus. Foto: John Trygve Tollefsen.

– Det er begynt å komme noen med henvisninger fra fastleger, og det er veldig bra. PrEP bør jo være et ordinært helsetilbud. Vi ønsker at veien inn skal være som alle andre helsetjenester, og at man kommer via fastlegen eller en klinikk for seksuelt overførbare infeksjoner.

PrEP bør ikke skille seg fra andre helsetilbud, mener Eirik Pettersen, som også er styremedlem i Helseutvalget og medisinfaglig ansvarlig på Sjekkpunkt.

Pettersen forteller at den enkleste veien inn, er å gå til fastlegen og be om en henvisning til det sykehuset man ønsker.

Helseutvalget forteller at man også kan ta kontakt med Sjekkpunkt, så kan de forsøke å hjelpe de som ønsker vurdering til et alternativt tilbud der man bor.

– Det er jo fritt sykehusvalg, sier Rolf Angeltvedt i Helseutvalget.

Meld fra til Olafiaklinikken

Olafiaklinikken er positive til at dem som står på venteliste velger et annet behandlingssted.

– Vi har ingen innvendinger mot dette, og tenker at folk gjør det som er best for dem selv, forteller Jorge Johansen.

– Dersom man står på venteliste hos oss, og starter opp med PrEP et annet sted, er det fint om dem kontakter oss. Da kan timen kan gis til en annen på listen og ventetiden går ned.

Årets hiv-prognose: Omtrent som 2016

I 2016 ble det rapportert om 220 nye tilfeller av hiv i Norge, hvorav 70 personer blant menn som har sex med menn. Hittil er det registrert 129 personer som er smittet. Prognosen for 2017 er omtrent den samme som 2016 mener Folkehelseinstituttet.

Om PrEP bidrar til færre ny-smittede er ennå usikkert. Fagfolkene Gaysir har vært i kontakt med mener det først vil vise seg om et par-tre år.

Les om hvordan PrEP fungerer, hvem som bør ta det og hvordan det kan tas på Olafiaklinikkens nettsider.

Les mer: Her kan du henvende deg for å bli vurdert for PrEP


ANNONSE

Kommentarer (6)

Ny kommentar ›

 • 73WR

  8. nov 2017 13:49 `Vi har sett en voldsom oppblomstring av gonoré, klamydia og syfilis. Kan det være at menn som har sex med menn er blitt mer uforsiktige, spør fastlegen retorisk.`

  Interessant at fastlegen her velger å kommunisere medisinsk statistikk via retoriske utsagn.

  Artikkelen er svært informativ og viser til flere positive konsekvenser

  ved dette prosjektet innenfor forebyggende helsearbeid.

  I tillegg forteller denne informasjonen mye om hvilken mentalitet som råder innenfor ulike

  subkulturelle undergrupper, og man får innblikk i en tid da mye er i ferd med å endre seg på

  ulike plan. Det blir svært interessant å se hvordan dette utvikler seg fremover.

  I fra London og San Fransisco er trenden i alle fall, og heldigvis, en nedgang i HIV - tilfeller,

  dette grunnet økt testing og bruk av forebyggende tiltak; som tilgjengeliggjøring av PrEP:


  `HIV diagnoses in English gay men have been falling since 2014`

  http://www.aidsmap.com/page/3188813/

  Alt i alt viser dette at forebyggende medisinske tiltak i kampen mot HIV,

  som jo i siste instans er kampen mot AIDS,

  innehar relevant funksjon og faktisk

  nytter.

 • Vigilante

  8. nov 2017 14:39 Selv om denne konkrete fastlegen ser flere tilfeller av gonoré, syfilis og klamydia enn tidligere, er ikke dette ensbetydende med at oppstart av PrEP har _ført til_ mer av disse sykdommene via mindre kondombruk. Kanskje har det rett og slett med hyppigere testing å gjøre, slik at folk som tidligere ville gått under radaren, nå blir testet og behandlet.
 • Lever mer

  9. nov 2017 11:17 Jeg lurer på om det finnes tall eller forskning som viser at norske msm nå er mer uforsiktig og bruker mindre kondom eller risikokompenserer eller er dette antagelser. Så håper jeg at ikke det første som sies om prep hvis noen spør er at det ikke er 100% sikkert, det er som å si at velbehandla hiv-positive fortsatt kan smitte. I praksis blir ikke prep-brukere HIV-positive og hiv-positiv på behandling er smittefri. Så kan det vel ikke sies ofte nok at prep-bruker er ansvarlige folk som ønsker å beskytte seg mot hiv og de tester seg ofte for andre SOI.
 • Kanaris

  9. nov 2017 11:30 I Storbritania har PrEP bidratt til nedgang i hivtilfeller og nedgang i gonore og syfilis. Dette henger sammen med at de som går på PrEP sjekker seg oftere, man får avdekket mulige andre SOI, behandlet de raskt og begrenser dermed smitte til flere. Kan ikke helt forstå antydningen om at de som nå har begynt på PrEP ikke har testet seg tidligere. Skulle gjerne visst hvordan man har kommet frem til det. Det som har vært svært positivt er at man har nådd ut til nye grupper som blant annet Chemsex-brukere, som nå deler av sine erfaringer. Det er svært positivt.
 • eriksp92

  9. nov 2017 13:51 Nå som PrEP har fått billig synonympreparat, og hvis det kombineres med omfattende obligatorisk SOI-testing hver tredje måned så kan jeg endelig støtte opp om preparatet.
 • Kanaris

  16. nov 2017 14:09 Enda mer oppdatert info om PrEP rundt i landet finnes her: https://hivnorge.no/Nyheter/Nov-2017/Flere-hundre-bruker-naa-PrEP