Skeiv historie gjennom 1000 år


2840

innlogget

41344

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: redaksjonen@gaysir.no

Skeiv historie gjennom 1000 år


Et ekteskap mellom to kvinner på 1700-tallet. En lovtekst som straffet seksuell omgang mellom menn med bål og brann. Kjønnsbekreftende behandling utført på begynnelsen av 60-tallet.

Dette er noe av det man kan lese om på Skeivt arkivs tidslinje, som ble lansert tidligere i sommer.

I fjor fikk Skeivt arkiv i oppdrag fra LHBT-senteret å lage en tidslinje om norsk skeiv historie.

Tidslinjen skal brukes i ulike sammenhenger og versjoner, som et utgangspunkt for å utforske historien.

Blant annet kan man finne den som illustrasjon til regjeringens nye handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

1924: Alteværingen Alf Martin Jæger gir ut romanen Odd Lyng. Boka handler om en ung manns kamp mot samfunnets fordømmelse. Begrepet "homoseksuell" blir brukt for første gang i norsk skjønnlitteratur.

Historiske øyeblikk

En tidslinje er ikke en utfyllende historie. Til det er sentrale organisasjoner, personer og hendelser alt for mange. Men en tidslinje kan være en innfallsport.

Den viser noen historiske øyeblikk som har betydd mye for utviklingen av det samfunnet vi lever i dag, og eksempler på personer og hendelser som synliggjør forandring.

Tidslinjen bidrar også til å synliggjøre skeive liv gjennom tidene, og viser at Norges skeive historie er like lang som Norges historie. Den kan skape engasjement og gi inspirasjon til å oppsøke mer informasjon.

En egen tidslinje for skeiv historie kan bidra til å gi nye perspektiver. Den kan utfordre og korrigere tradisjonell historieundervisning der kjønns- og seksualitetsmangfold til nå knapt har vært synlig i det hele tatt.

1937: Borgild Krane fra Tromsø gir i 1937 ut det som trolig er den første norske romanen som åpent skildrer lesbisk identitet og lesbisk liv; "Følelsers forvirring".

Kjennskap til fortiden kan gi oss refleksjoner om nåtiden

I middelalderens Norge var det en fornærmelse å beskylde en mann for å være feminin, og det fantes et eget uttrykk for dette: “ragr”.

Denne typen fornærmelse  vil mange kunne kjenne igjen i dag. Å bruke ord som beskriver feminitet eller kvinner, eller seksualitet mellom to menn, er fortsatt for mange synonymt med svakhet både på norsk og andre språk - et årtusen etter “ragr” var en del av det norske ordforrådet.

Historien kan også minne oss om at oppfatninger om “oss” og “dem” er perspektivløse. I dag er homoseksualitet forbudt i 73 land, og straffes med døden i 12 av disse.

Men det er kanskje ikke alle som kjenner til at også Norge har hatt dødsstraff for sex mellom menn.

1687: Christian Vs Norske Lov innfører strenge forbud mot en rekke seksuelle handlinger, og er direkte basert på de gammeltestamentlige Moselovene.

Dette lovforbudet ble innført i 1687, og lovteksten var direkte basert på Bibelen. Restene av dette forbudet ble fjernet for bare noen tiår siden, i 1972.

På tidslinjen kan du også finne historien om ekteskapet mellom Anne Kristine Mortensdatter og Jens Andersen i 1781, som viser at det lenge har fantes personer som har tenkt annerledes om kjønn.

Jens var døpt Marie, men fremsto som voksen som mann, og giftet seg altså med en kvinne. På direkte spørsmål om han var mann eller kvinne, svarte han at “hand troer at kunde henhøre til begge Deele.”

1781: "Et besynderligt givtermaal imellem tvende fruentimmere". Anne Kristine Mortensdatter og Jens Andersen gifter seg i Strømsø kirke i Drammen. Senere kommer det fram at Jens ikke er den han har gitt seg ut for å være: Han er døpt Marie Andersdatter, men har fremstått som mann siden han kom til Strømsø. Dette skaper stor furore, og ekteskapet blir kjent ugyldig.

Organisasjonsliv

Historien kan også fortelle oss mye om hvordan folk har organisert seg og kjempet mot diskriminering, og hvordan kampen for likestilling har formet det norske samfunnet.

Mange kjenner til at den første nasjonale homorettighetsorganisasjonen i Norge ble stiftet i 1950 - Den norske seksjon av Forbundet af 1948.

Like kjent er det ikke at en gruppe aktivister dannet en lokal avdeling av Forbundet af 1948 i Trondheim, allerede i 1949. Dette var altså den første politiske organiseringen av homofile i Norge.

Forsiden av første utgave av Klubbnytt, februar 1953. Klubbnytt var et medlemsblad for Det norske forbundet av 1948, og kan leses digitalt i Skeivt arkivs katalog.

Transpersoner i Skandinavia har også en lang organisasjonshistorie, og feirer i disse dager 50 år siden de samlet seg i 1966 og dannet organisasjonen Full Personality Expression (FPE).

På tidslinjen kan man også se direkte sammenhenger mellom lovverk og kultur; for eksempel hvordan aktivisme og engasjement skjøt fart etter at loven mot sex mellom menn ble fjernet i 1972.

1970-tallets aktivist-Norge er fullt av nye initiativer; i 1975 ble Lesbisk bevegelse stiftet, året etter organiserte kristne skeive seg i Åpen Kirkegruppe, og i 1977 opprettet Arbeidsgrupper for Homofile Frigjøring (AHF) sitt eget tidsskrift, Løvetann.

Tidslinjen dekker ikke bare personer og organisasjoner, men også sentrale lovendringer, og øvrige samfunnshendelser.

I kategorien “Språk og kultur” kan man lese om den første norske romanen som beskriver likekjønnet seksualitet mellom kvinner, mens kategorien “Lov og rett” blant annet skildrer Høyesterettsdommen fra 2012 som slo fast at homofile asylsøkere ikke kan sendes tilbake til et land hvor de føler seg tvunget til å skjule sin identitet.

1983: Helseutvalget blir stiftet som et svar på hiv-epidemien blant menn som har sex med menn (MSM).

En tidslinje vil alltid være en historie fortalt gjennom utvalgte personer og hendelser.

Vår felles skeive historie handler om de lange linjene; det handler om fundamentale lovemdringer og banebrytende politiske vedtak - men like viktig er de små historiene; enkeltpersoners levde liv og erfaringer, i og utenfor skeive fellesskap.


Tidslinjen finnes på www.skeivtarkiv.no/tidslinje.


ANNONSE

Kommentarer (2)

Ny kommentar ›

  • OsloGay

    30. aug 2016 15:22 Jobber selv med en folkelig homohistorieomtale på ngh.oslogay.com (",)
  • Sissy_Oline

    30. aug 2016 17:59 Veldig intresant. ^^