Denne loven stoppet forfølgelsen av norske homofile


2126

innlogget

40195

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: [email protected]

Denne loven stoppet forfølgelsen av norske homofile under andre verdenskrig

OMDISKUTERT: Paragraf 213 i straffeloven, som forbød homofili, ble kraftig diskutert under andre verdenskrig. Foto: Jens Friberg.

Jens Friberg
28. apr 2015 11:04

Fordi Norge allerede hadde en lov som forbød homofili, ble ikke homofile forfulgt under andre verdenskrig. – Det er selvfølgelig et paradoks, mener historiker Runar Jordåen.

Den nazistiske holdningen overfor homofile var som kjent svært negativ. Det anslås at rundt 100 000 homofile menn i Tyskland ble arrestert under nazismen.

Mellom 10 000 og 15 000 av disse ble sendt i tyske konsentrasjonsleirer med en rosa trekant på fangedrakten.

Likevel skjedde ingen lignende forfølgelse i Norge.

– Men det er ikke fordi de ikke forsøkte. I 1942 ble et brev sendt fra politimester Jonas Lie til justisdepartementet for å innstramme den eksisterende homofiliparagrafen, sier historiker og leder for Skeivt arkiv i Bergen, Runar Jordåen.

Jordåen har forsket lenge på temaet og har skrevet en artikkel om homoforfølgelsen som aldri fant sted i Norge.

Var allerede forbud

– Byråkratene og riksadvokaten mente at den eksisterende loven kunne tolkes slik at det ikke var nødvendig med en lovendring. Dermed ble den planlagte straffeforfølgelsen utsatt og – så vidt vi vet – ikke fulgt opp, forklarer Jordåen.

Loven det er snakk om, er den beryktede paragraf 213 i straffeloven av 1902. Den kriminaliserte homofili, men sa også at det måtte være til plage for andre for at det skulle bli straffbart.

Runar Jordåen forsker nærmere på situasjonen for homofile menn i Norge under krigen. Pressefoto.

– At det allerede fantes et forbud var altså ironisk nok medvirkende til at man ikke fikk noen omfattende forfølgelse av homofile i Norge, er Jordåens konklusjon.

– Men hvis Jonas Lie hadde fått sitt ønske, kunne vi fått en forfølgelse som ligner den vi så i Tyskland, hevder Jordåen.

Ikke så viktig

Historikeren hevder imidlertid at hvis dette hadde vært en kjempeviktig sak for Jonas Lie eller andre i NS-myndighetene, ville de sannsynligvis ha fått den gjennom.

– Det var neppe en veldig høyt prioritert sak for verken Nasjonal samling eller Jonas Lie, begrunner Jordåen.

Jonas Lie nevnes ofte i samme åndedrag som landsforræderen Vidkun Quisling. Lie var blant annet ansvarlig for massedeportasjonen av de norske jødene.

Runar Jordåen holder for tiden på med å forske nærmere på situasjonen for homofile menn i Norge under krigen, sammen med den tyske litteraturviteren Raimund Wolfert.

– Ikke spesielt homofiendtlig

Hans Wiggo Kristiansen, som i en av sine forskningsartikler har gjennomgått NS-tidsskrifter som Fritt Folk, sier at han nesten ikke fant spor av en spesielt fiendtlig holdning mot homofile under okkupasjonen.

– Det var ingen store åpne miljøer for homofile i Norge, som det var i Tyskland. Derfor var det vanskelig å forfølge dem mer systematisk i Norge, sier Kristiansen, som er sosialantropolog og for tiden ansatt ved LHBT-senteret i Bufdir.

Hans Wiggo Kristiansen. Foto: Frode Grøstad.

Han fant ut at det ikke var noe særlig til propaganda mot homofile.

– Generelt kan vi si at det har vært mer aksept for det her hjemme i Norge, og man ble ikke uglesett på samme måte som i Tyskland i tiårene før og under andre verdenskrig, sier Kristiansen.

Sammenlignet med for eksempel de jødefiendtlige oppslagene, var antall oppslag som hang ut homofile nær ubetydelig.

– Stor grad tyske soldater

Kristin Hobson har for Holocaust-senteret skrevet en omfattende artikkel om homofiles behandling under det Tredje Riket. Hun forklarer at det mangler mye dokumentasjon på homofiles situasjon i Norge.

– Det lille vi har, forteller at de som ble dømt for homofili i Norge i denne perioden i stor grad var tyske soldater, forklarer Hobson.

Hun mener at tyskerne var redd for å fornærme den norske populasjonen mer enn nødvendig. Nordmenn passet tross alt godt inn i deres bilde om en arisk rase.

– Men hvis vi ser på andre okkuperte land, som for eksempel Frankrike, er det påfallende å se hvor lett de slapp unna i Norge, mener Hobson.

FAKTA:

Homofiliparagrafen i Norge fra 1902 lød slik: Finder utugtig Omgjængelse Sted mellom Personer af Mandkjøn, straffes de, der heri gjør seg skyldige, eller som medvirker dertil, med Fængsel indtil 1 Aar. Med same Straf ansees den, som har utugtig Omgjængelse med Dyr, eller som medvirker dertil. Paatale finder alene Sted, naar de paakræves af almene Hensyn.

Den siste setningen gjorde at homofili i Norge i praksis var straffritt.


ANNONSE

Kommentarer (5)

Ny kommentar ›

 • ArveA

  28. apr 2015 14:04 Det kan vel ikke understrekes nok at det var mye større og mye mer synlige homomiljøer i f.eks. Berlin og Paris enn i Norge. Før nazistene tok over, var det vel faktisk på tale å fjerne den tyske homofiliparagrafen (Paragraph 175). Med den åpenheten som rådet i liberale Berlin fram til 1933 var det enklere for nazistene å kartlegge homofile. I Norge var det neppe mange åpne homofile.
 • lino

  28. apr 2015 14:14 De homofile i konsentrasjonsleirene fikk faktisk verre behandlig en jødene , ikke bare av soldater og fangevoktere . men også av medfanger , det å være homo i leirene var det værste av det værste , men dette kommer jo ikke frem noe sted , Det er som ArveA sier , livet i Berlin for eksempel på tidlig 30-tall var veldig åpent som også mange steder i Europa , men i Norge var det veldig skjult , så det gjorde jo jobben for nazistene mye enklere og å arrestere.
 • slettet_JuHbNVp

  28. apr 2015 15:17 We look at the past but look at the now and how some still suffer from bigots that feel homosexuality is an illness - yes also in Norway and among many with high level degrees.... just saying!
 • rukla

  28. apr 2015 17:33 Veldig godt poeng frå Arve A! Robert Beachy har skrive ei veldig god bok om dette: Gay Berlin.Birthplace of a modern identity (basert på arbeidet mange til mange tyske homohistorikarar). Det er også rett at dei homofile som hamna i konsentrasjonsleir ofte blei behandla særs brutalt, jf artikkelen om Sachsenhausen på Skeivopedia http://skeivtarkiv.no/skeivopedia/sachsenhausen-konsentrasjonsleir. Samtidig er eg skeptisk til å samanlikna med holocaust: Homofile blei ikkje sendt i gasskamra og omfanget var mykje mindre enn jødeutryddinga. Mvh Runar J.
 • rukla

  28. apr 2015 17:43 Må presisera at det er alt for sterkt å seia at homofili i praksis var straffritt i Noreg! Paragraf 213 BLEI brukt og skapte store problem for veldig mange. Forbodet berørte ikkje berre dei som blei dømd, men mange andre som måtte leva med at samfunnet sa at homoseksualitet ikkje berre var umoralsk og sjukeleg, men også i prinsippet straffbart. Avkriminaliseringa i 1972 var enormt viktig same korleis ein snur og vender på det - den var heilt avgjerande for alle seinare sigrar i homokampen. .