Planlegger demonstrasjon utenfor Ukrainas ambassade


1728

innlogget

40237

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: [email protected]

Planlegger demonstrasjon utenfor Ukrainas ambassade

Skeiv Ungdom og LLH oppfordrer alle til å bli med på demonastrasjon mot Ukrainas lovforslag som forbyr "homofil propaganda".

Redaksjonen
29. mai 2012 12:05

Skeiv Ungdom protesterer mot lovforslag i Ukraina.

«I forrige uke så millioner av mennesker bildet av den ukrainske homofile mannen som ble banket opp av nynazister i hovedstaden Kiev i Ukraina. Mannen skulle delta i det som skulle ha vært den første homoparaden i Kiev. Men det stopper ikke der: Allerede neste uke forventes det at det ukrainske parlamentet stemmer for å ta inn lovforslag 8711 som forbyr såkalt "homofil propaganda", noe som vil gjøre det ulovlig å være LHBT-person i det offentlige rom», skriver Skeiv Ungdom i en akjonsgruppe på Facebook.

Skeiv Ungdom og LLH går sammen om en demonstrasjon som vil foregå utenfor Ukrainas ambassade i Arbins gate 4 i Oslo mandag 4. juni kl. 10.

Skeiv Ungdom ønsker å overrekke et felles opprop, skrevet av BABELNOR-nettverket (Balkans, Belarus and Nordic countries) – som består av 17 organisasjoner i Norden og Øst-Europa.

I oppropet krever BABELNOR blant annet at myndighetene i Kiev skal beskytte og ivareta sikkerheten for deltakere under Kiev Pride, og at det bør iverksettes full etteforskning av de voldelige angprepene forrige helg.

Les hele oppropet her.

Stilte spørsmål til Jonas Gahr Støre

Stortingsrepresentant Håkon Haugli (A) stilte i forrige uke skriftlig spørsmål til utenriksminister Jonas Gahr Støre om hva norske myndigheter kan gjøre for å motvirke lovfesting av menneskerettighetsbrudd i Ukraina.

Håkon Haugli (A) har stilt følgende spørsmål til Jonas Gahr Støre: - Hva kan norske myndigheter gjøre for å motvirke lovfesting av menneskerettighetsbrudd i Ukraina?

I sitt svar skriver Støre blant annet at «Norge forventer at ukrainske myndigheter påser at landets lover og praktiseringen av dem ikke strider mot landets internasjonale forpliktelser».

Han skriver videre at FN, OSSE og Europarådet er viktige fora for en videre diskusjon med myndighetene i landet – og at han vil benytte disse for å «gi klart uttrykk for våre forventninger om at ukrainske myndigheter respekterer sine internasjonale forpliktelser på dette området, for å sikre seksuelle minoriteters fundamentale rett til å bestemme over eget liv».

Her er hele svaret fra Jonas Gahr Støre:

«Jeg vil i denne sammenheng også vise til mitt svar av 2.12.11 på et spørsmål om diskriminering av seksuelle minoriteter i Russland fra representanten Oktay Dahl og mitt svar til representanten Haugli 12.3.12 – også her om situasjonen i Russland.

Dessverre finnes det en rekke land hvor fordommer og diskriminering gjør seg gjeldende. Ukraina har ratifisert de fleste sentrale internasjonale konvensjoner på menneskerettighetsområdet. Landet er medlem av Europarådet og skal overta formannskapet i OSSE i 2013.

Vi forventer at ukrainske myndigheter påser at landets lover og praktiseringen av dem ikke strider mot landets internasjonale forpliktelser. Både FN, OSSE og Europarådet er viktige fora for en diskusjon med Ukrainas myndigheter om seksuelle minoriteters rettigheter. Norge er aktive i alle tre.

Vi har også tatt opp saken med Ukrainas myndigheter bilateralt. Videre deltok Norges ambassade på en konferanse LHBT-organisasjoner i Ukraina holdt nylig. Det ble da gitt klart uttrykk for støtte til aktivistene og redegjort for Norges klare holdning til seksuelle minoriteters rettigheter.

Ambassaden vurderer sammen med blant annet USAs ambassade tiltak i ukrainsk offentlighet. Norge tok initiativ til et innlegg som ble holdt i OSSEs faste råd 16.2.12 mot diskriminering av seksuelle minoriteter.

I Europarådet har Norge sammen med flere likesinnede stater støttet opprettelsen av en egen enhet for seksuelle minoriteter i sekretariatet, som har etablert prosjektsamarbeid med et utvalg stater. Norge sekonderer her en saksbehandler i enheten. Norges fokus på å ivareta seksuelle minoriteters rettigheter ble også fremhevet av statssekretær Gry Larsen da hun 23.5.12 deltok på Europarådets ministerkonferanse i Strasbourg. Hun tok da også spørsmålet direkte opp med den ukrainske representanten.

I FN vil Norge arbeide for at diskriminering basert på seksuell legning fortsetter å stå på FNs agenda, blant annet gjennom støtte til det arbeidet FNs høykommissær for menneskerettigheter gjør på dette feltet, både politisk og finansielt.

Jeg kan forsikre representanten om at Norge vil fortsette å benytte de tre nevnte internasjonale fora – og andre kanaler – for å gi klart uttrykk for våre forventninger om at ukrainske myndigheter respekterer sine internasjonale forpliktelser på dette området, for å sikre seksuelle minoriteters fundamentale rett til å bestemme over eget liv».


Les også:

Vold satte stopper for Pride i Kiev

Politiet grep ikke inn - se video.

- Støtt opp om Øst-Europas Kim Frieler!

- Det viktigste vi her i Norge kan gjøre er å vise at vi ser at kampen kjempes, og gi vår støtte, sier Haugli.


ANNONSE

Kommentarer (2)

Ny kommentar ›

  • slettet_z9AfYiI

    30. mai 2012 17:42 Absolutt kommer jeg :)
  • slettet_ROuweuK

    31. mai 2012 21:15 selvfølgelig er jeg med! for hva gjør vi når mennesker nektes å vise sin kjærlighet!?
    vi gir dem vår <3