Nettmøte: Homo i kommunen


2244

innlogget

40535

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: [email protected]

Nettmøte: Homo i kommunen

Ola Kvisgaard (H) og Håkon Haugli (A) stilte til nettmøte på Gaysir. Les svarene nederst i saken.

Redaksjonen
31. aug 2011 00:00

Ola Kvisgaard fra Høyre og Håkon Haugli fra Arbeiderpartiet stilte til nettmøte på Gaysir onsdag. Begge er bystyrekandidater i Oslo.

Homonettverket i Arbeiderpartiet og Åpne Høyre har gått sammen om å arrangere debattkveld på Elsker i Oslo onsdag 31. august kl. 18. I den forbindelse stiller to av paneldeltakerne opp til nettmøte på Gaysir.

  • Er det fortsatt rom for homopolitikk?
  • Har vi lokale homopolitiske utfordringer?
  • Er det nødvendig med egne handlingsplaner for å bedre levekårene for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT)?

ANNONSE

Dette nettmøtet er avsluttet

Du kan lese alle spørsmålene og svarene under.

Innsendt av: Anonym
Hvor mye "homo" skal det være lov å være i Norge ?
Skal det være lov å vise følelser på åpen gate overalt i Norge ?
Skal det være lov å kysse og kline og leie hverandre på gata uten å bli trakassert?
Skal det være lov å prøve å sjekke opp en hetero uten å bli antastet eller utsatt for vold ?
Er det for lite eller for mye opplysnng om hva det innebærer å være homo i Norge ettersom mange fortsatt er i skapet ?
Bør nordmenn kurses i å takle en flirt fra en av motsatt legning for å unngå å ty til vold ?
Er Norge et kaldt samfunn i forhold til minoriteter og homoseksuelle ?
Skal man være nødt til å melde seg inn i et politisk parti for å få respekt som homoseksuell ?

Håkon:
Hei, det skal være lov til å være 100 % homo, 100 % hetero og alt imellom og utenfor kategoriene i Norge.

Det skal også være rom for at folk kysser og leier hverandre offentlig. Og trakassering og vold er selvsagt uakseptabelt - uansett og alltid. Vi har en vei å gå før vi er i mål med det. Mangfold, identitet, seksuell orientering bør få større plass i skole og barnehage. Så: Svaret på spørsmåelt om det er for lite opplysning om hva det innebærer å være homo i Norge, er ja.

Jeg opplever ikke det norske samfunn som kaldt. Vi har oppnådd mye, men vi har fortsatt store utfordringer.


Ola:
Tidligere var enkelte opptatt av å skille seksuell legning og seksuell praksis. Nå har vi heldigvis kommet lenger. For mange er det naturlig og riktig å være åpen, men det må være takhøyde også for de som ikke er åpne om sin legning i alle sammenhenger.

Det er grunnleggende positivt å vise følelser, men det er nok mer spørsmål om det er blir akseptert i alle sammenhenger enn om det er lov. Vi politikere må jobbe for mer toleranse, respekt og aksept for annerledeshet - enten det gjelder alder, kjønn, legning, etnisitet, religion eller andre ting.

Det er grunnleggende positivt å bry seg, engasjere seg og vise omsorg, omtanke og kjærlighet til andre. Derfor er kapittelet om mangfold et av hovedpunktene i Oslo Høyres program.

datalagringsdirektivet

Innsendt av: Anonym
Dette spørsmålet går til begge.

Hvorfor var høyre så mot datalagringsdirektivet i starten, men etter at arbeiderpartiet presset dem, skiftet de mening?

Hva er grunnlaget for at hele partiet skifter mening så fort?

Hvorfor ser dere på det som en nødvendighet å overvåke alle brukere på nettet? Er ikke anonymitet en viktig del av nettet, og har vert drivkraften til hvordan nettet har utviklet seg?

Ola
I mitt fylkesparti er de fleste mot DLD og stortingsrepresentantene Michael Tetzschner og Nikolai Astrup fra Oslo var blant de som brøt ut av stortingsgruppen i avstemmingen i Stortinget. Mao var dette en sak Oslo Høyre tapte.

Håkon:
Også i Arbeiderpartiet var det ulike syn på DLD, og det var en vanskelig sak, der ulike hensyn står opp mot hverandre.

Arbeiderpartiet er ikke i posisjon til å "presse" Høyre, de bestemmer selv hva de vil gjøre. Det som var viktig for stortingsflertallet var å ivareta personvernet gjennom å begrense lagringstiden, sette krav til domstolskontroll osv. og samtidig sikre at norsk politi har verktøy som gjør dem i stand til å bekjempe alvorlig kriminalitet på nettet.

Og for ordens skyld: DLD er ikke "overvåkning", ingen vil lese dine e-poster eller følge med på hvilke nettsteder du besøker. Og det er kun ved mistanke om et alvorlig straffbart forhold OG etter at en domstol har vurdert nødvendigheten av det, at dine trafikkdata kan utleveres til politiet. I dag brukes også trafikkdata i etterforskning, men uten slike skranker. DLD innebærer at det stilles strengere krav til bruk av trafikkdata, men sikrer samtidig at Norge har et regelverk på linje med det våre 22 nærmeste naboland i EU har. Begge deler er viktig.

Hva med de gamle mappene.

Innsendt av: Torbjørn i Vestfold
Jeg er opptatt av at alt gammelt grums skal fjernes fra mapper på sykehusene o.l. som har blitt laget før vi fikk en antidiskrimineringslov (hvis den gjelder der da). Jeg har truffet mange som blandt alle sine andre plager ble definert som "sterkt overvektig homofil mann" eller " og i tillegg er han homofil" o.s.v. Hvordan vet vi at dette blir fjernet og hvordan vet vi at dette ikke farger senere sykehus/legebesøk og senere innleggelser.
Dette er det viktig å ta tak i, for sexuel legning er jo ingen diagnose lenger og slike ting skal da heller ikke behøve å stå i rapporter, Mapper eller andre skrevne ting innen helsesektoren, eller på data. Dette må også gjelde politi, rettsvesenet og andre steder der personopplysninger samles.


I lokal homopolitikk må dere samarbeide med de lokale LLH lagene som vet hvor skoen trykker. Bruk kunnskapen lokalt. Tverpolitisk selvfølgelig. Gå utenfor Oslo. Dette også som en følge av lokale handlingsplaner. Dette trengs eller hva mener dere. Vis styrken.

Ola:
De som skriver journaler kan sikkert også slite med fordommer og en journal skal selvfølgelig værer objektiv og saklig. Å problematisere rundt seksuell legning er selvfølgelig uakseptabelt og alle har krav på utskrift av journalen sin.

Jeg er enig i at samarbeid med LLH er viktig. Interesseorganisasjoner av alle slag tas med på råd, såkalt høringer, i mange saker og mange kommer i deputasjoner til rådhuset. Dessuten er jo hele folkestyret basert på at ulike grupper av befolkningen er representert og det er helt naturlig at jeg som homo engasjerer meg spesielt i LHBT saker. Derfor er det viktige at også neste bystyret får skeive kandidater da vi er nærmere til å ta opp saker som gjelder denne gruppen. I dag er det ingen skeive som står på sikker plass til Oslo bystyre - derfor er vi avhengig av at velgerne kumulerer oss.


Håkon:
Hei Torbjørn,
Utover det Ola allerede har sagt om journalene, vil jeg oppfordre både den enkelte og LLH til å ta opp slike ting med den respektive lege, sykehusledelse e.l. Homofili er ingen diagnose og skal ikke omtales som noe "diagnoselignende".

Jeg tror "rosa kompetanse"-prosjekter er viktige. LLH har gjort en veldig bra jobb overfor helsevesenet, og det er behov også i andre sektorer. Det er viktig at politi, rettsvesen, eldreomsorg osv. ikke automatisk antar at alle er heterofile.

LLH gjør en enormt viktig jobb. Den rollen verken kan eller vil vi fylle. Men vi vil gjerne samarbeide! Mitt inntrykk er at Arbeiderpartiets folkevalgte i kommuner, fylkeskommuner og sentralt jobber nært og godt med LLHs lokallag og ledelse. Dersom det ikke er tilfelle, vil jeg gjerne høre om det. Jeg er for øvrig enig med deg i at det må jobbes tverrpolitisk. Og at handlingsplaner er viktig!


En bestemt homokultur?

Innsendt av: Anonym
Jeg ser absolutt viktigheten av homopolitikk. Uten dette hadde vi neppe hatt de rettighetene vi har idag. Og jeg applauderer de som står på for å bedre rettighetene til homofile, bifile og lesbiske. Men jeg er derimot ikke så sikker på at det å ha en parade er den beste måten å øke toleransen på, samt engasjere bredden som finnes blant skeive kvinner og menn. Jeg kjenner mange homofile og lesbiske som ikke ønsker at legningen skal være det man bygger sin identitet på, i form av at man også samtidig får tredd ned over hodet sitt en homokultur som man ikke identifiserer seg med.

Svaret vil kanskje være at dersom man ikke ønsker å engasjere seg i LLH, så har man heller ingenting man skulle ha sagt? Men hva vil du si til meg om jeg sier at jeg tror den utbredte kulturen blant engasjerte i LLH, samtidig kan være med på å skremme bort de som ikke identifiserer seg med den? Jeg føler at miljøet er svært todelt. Kan man nå ut til fler? Kan homokulturen også begrense engasjementet?

Ola:
Skeive dager er et høydepunkt og en folkefest i Oslo. Det passer for mange skeive, men fenger ikke alle. For meg er det høytid og folkefest når det flagges med regnbueflagg på Rådhuset. Det er symbol på respekt, toleranse og stolthet som ville vært utenkelig for et par tiår siden.

Håkon:
Det finnes like mange måter å være homo på som det er homoer. At vi er forskjellige, er bra. Det bidrar til å bryte ned fordommer. Oppfordringen til deg/dere som ikke føler dere hjemme i den kulturen dere oppfatter som rådende, må være å være synlige som den du/dere er. Det er veldig, veldig bra vi har LLH, men det er også behov for andre arenaer å være "homo" på: håndballag, bamseklubber, lesbiske turlag osv.

Lokalpolitikk

Innsendt av: Steffen NJ
Jeg kan tenke meg det er god plass til homofile i storby-politikken, men hva med de mindre, og mer konservative kommunene? Ser dere noen lyspunkt i utviklingen av slik politikk i kommuner i Nord-Troms og finnmark? Eller mener dere at dette kun er viktig arbeid i storbyene, hvor, som kjent at de fleste homofile bosetter seg for å slippe unna fordommer?

Ola:
Historien viser at minoriteter alltid har trukket mot storbyen - og fordommene mot nordlendinger i Oslo på 50-tallet er nok større enn fordommer mot LHBT befolknignen i nordnorge i dag. Det er vel slik at rollemodeller er viktige - derfor er vi i Høyre stolte over å ha ledet an med første kvinnelige stortingsrepresentant, forste muslimske stortingsrepresentant, første homofile finansminister og mange åpne stortingsrepresentanter.

Da vi etablerte Homofil Høyregruppe i 1985 var det kontroversielt. I dag er Åpne Høyre en selvfølge:
http://www.hoyre.no/www/om_hoyre/sideorganisasjoner_og_nettverk/apne_hoyre/


Håkon:
Jeg synes vi ser mange lyspunkter. Blant annet ble det arrangert skeive dager i Alta nylig, og i Arbeiderpartiet/AUF har vi åpne listekandidater i hele Norge. Jeg er sikker på at verden går framover. :-) Arbeidet som skjer i resten av landet er minst like viktig som det som skjer i Oslo. Samtidig er det også i Oslo miljøer der takhøyden er lav.

Ruspolitkk.

Innsendt av: Anonym
Hvorfor mener Høyre og AP at man ikke bør tillate en legalisering av cannabis i Norge? Er det pga frykt for tap av stemmer hvis man går inn for dette, eller er det bare rett og slett en stagnasjon i forhold til tenkning rundt ruspolitikken som preger alle de politiske partiene?

Begge:
Legalisering av cannabis er ikke et aktuelt et spørsmål - og ingen god idé.

Handlingsplaner for lesbiske, homofile, transpersoner og.......

Innsendt av: Anonym
Til Håkon: Jeg har lest noen av dine innlegg hvor du virker tvilende til biseksuelle/bifiles eksistens. Hva er din holdning her? Tror du bifile virkelig finnes? Hvis ikke; hvordan skal du kunne kjempe for biseksuelle/files rettigheter? Hadde satt pris på et ordentlig svar da jeg har inntrykk av at bifile ses alt for ofte ses som "homofile på vei ut av skapet" når forskning viser at bifile finnes og ofte også at andelen av de som identifiserer seg som bifile er større enn andelen som identifiserer seg som homo.

Håkon:
Takk for at jeg får anledning til å oppklare dette. Jeg er skeptisk til noe av skeiv teori, enkelte vil fjerne alle kjønns- og legningskategorier. Jeg tror kategorier gir trygghet. Men jeg er overhodet ikke skeptisk eller negativ til bifile eller biseksualitet. Jeg er overbevist om at det finnes bifile - og de har det samme krav på å bli behandlet med respekt som andre.

Frp

Innsendt av: Anonym
Til Kvisgaard

Kan Høyre garantere at de holder Carl I Hagen unna ordførerstolen?
Dette er et ja eller nei-spørsmål.

Jeg vet at du antagelig kommer til å svare at dersom man vil ha Fabian må man stemme Høyre osv, det er ikke det som er interessant her. Det interessante er en eneste ting og det er spørsmålet som er stilt og som jeg ønsker meg et ja eller nei til svar på.

Ola:
Ja

Høyre lover Stang inn. Dersom Høyre holder stillingen fra forrige valg er det naturlig at Fabian gjenvelges som ordfører. Målinger viser at 57% vil ha ham, 15% vil ha Rune Gerhardsen og 3% Carl I Hagen. Så en stemme til Høyre er en forsikring om at en av tidenes mest populære ordførere gjenvelges.
Jeg synes Fabian er den ordførerkandidaten som også viser størst engasjement for minoriteter. Han er en raus, inkluderende og tolerant politiker som det multikulturelle Oslo ikke kan bytte ut.

Forhandlingene kan nok bli tøffere om hvem som skal få bli varaordfører

Stemme til Høyre gir mer Frp!

Innsendt av: Anonym
Høyre styrer byen sammen med Frp. Hvordan kan de kalle seg et homoparti når Høyre gjør Sylvi Listhaug (Frp) til en av byens mektigste politikere? Den dama har gått til angrep på Skeive dager, og hetset homofile i forbindelse med innføringen av felles ekteskapslov! Er det derfor dere har gått så stille i dørene etter at Erling Lae gikk av?

Ola:
En av de oppsitsvekkende ting i Oslo er at Handlingsplanen mot diskriminering av LHBT beflokningen var enstemmige i Oslo bystyre. Skillelinjene går nok mere mellom by og land og østland og vestland enn mellom partiene. Sylvi Listhaug har jobbet nært med homofile i Oslo bystyre, men tar ikke gjenvalg. Derfor er det lite trolig at hun blir toneangivende i homospørsmål fremover.

Håkon:
Jeg ville ikke kalle Listhaugs uttalelser for "hets", men hun har gitt veldig klare, negative signaler om at synlighet ikke er positivt. Det samme har ordførerkandidat Carl I. Hagen gjort. Jeg synes det er trist for byen at Høyre (og Venstre) synes det er fint at FRP har ansvar for miljø, kollektivtransport, integrering og eldreomsorg - homouttalelsene til ledende FRPere føyer seg inn i dette mønsteret.


Homo i kommunen

Innsendt av: Anonym
Hvorfor er disse de rette til å svare på spørsmål ang dette tema.
Erfaringer?

Begge:
Mange kunne representert våre respektive partier i dette nettmøtet. Arbeiderpartiet og Høyre er de største partiene i Oslo, og vi stiller til valg - blant mange andre åpne kandidater - som hhv. nr. 36 på Oslo Høyres og nr. 36 på Oslo Arbeiderpartis lister. Ved forrige valg var vi de to eneste som fikk nok personstemmer til å komme inn i bystyret på fast plass.

Lesbisk kollektiv bruker..

Innsendt av: Anonym
To spørsmål

Eldre lesbiske sliter ofte mer med helseplager og rusproblemer en sine hetrofile søstre. Hva tenker dere rundt denne  problematikken? 

Homofile er også opptatt av det kollektive i denne byen, hvilke planer har dere for et bedre kollektiv tilbud i  Oslo ?

Håkon:
Jeg kjenner ikke dette området godt, men jeg har også forstått at eldre lesbiske - som gruppe - har dårligere helse enn heterofile kvinner i samme aldersgruppe. Jeg tror sammenhengen har fått altfor lite oppmerksomhet i helsevesenet, der det seksuell orientering er én ting, helseplager noe annet.

Når det gjelder kollektivtilbud, vil Arbeiderpartiet jobbe for å få bygget en ny T-banetunnel under Oslo, bygge tverrforbindelse for T-banen i Groruddalen, innføre 7-minuttersavganger på flere linjer, bygge innfartsparkeringsplasser, satse på båtene i Oslofjorden som en del av kollektivtilbudet og bygge et hovedsykkelveinett.

Ola:
Jeg tenker at stigmatisering, fordømmelse og fortielse som mange LHBT personer har opplevd i deler av eller hele livet er helsemessige belastende. Det er nok dessverre slik at også helsevesenet kunnet trenge mer kompetanse på dette.

Høyre har store ambisjoner for kollektivtrafikken. Oslopakke 3 er en formidabel satsing hvor ca halvparten av midlene går til drift og opprustning av kollektivtrasporten.

Vi har opprettet bedre kollektivtrafikk om natten, 31 og 37 bussen går hele døgnet, vi har fått rullende fortau på trikken og prisen på månedskort har gått ned. Nå jobber vi videre med prioritering av kollektivtrafikk i egne traséer og i lysregulerte kryss, en rekke tiltak på T-banen med tverrforbindelse i Groruddalen, Lørensvingen, indre t-bane ring og ny fellestunnel. Og mye mer .... Trafikkveskten må skje kollektivt

Innsendt av: Matias Eilertsen, Trondheim Unge Venstre
Hvorfor er det så viktig å stemme homofile inn i bystyrer rundt omkring?
Burde man ikke stemme på de dyktigste personene (som man er enige med), uavhengig av legning og kjønn?
Er det slik at heterofile ikke er like flinke til å kjempe for viktige likestillingssaker som homofole?

Begge:
Hei Matias,
At alle grupper i samfunnet er representert, er en grunnleggende forutsetning for demokratiet. Homofiles interesser kan godt ivaretas av heterofile, men synlighet, deltakelse og at ulike stemmer høres, her en egenverdi. Terskelen for å kontakte en politiker om LHBT-spørsmål er sannsynligvis lavere når man kan kontakte en lesbisk, homofil eller skeiv representant. Og i kommunestyrer, fylkesting og andre folkevalgte forsamlinger, er det lettere å få gehør når man har direkte kunnskap om det man snakker om. Lykke til med ditt politiske engasjement!

Sykkelveier

Innsendt av: Cathrine
Hei Håkon!

Jeg synes du gjør en veldig god jobb på Stortinget! For oss som liker å komme oss trygt til skole og arbeid med hjelm på hodet: Hva vil Arbeiderpartiet gjøre for å bygge ut sykkelveinettet i Oslo?

Håkon:
Hei Cathrine, tusen takk for hyggelig tilbakemelding! Og så bra du sykler - og så bra du bruker hjelm! :-) Arbeiderpartiet har store ambisjoner for sykkel i Oslo, og vi er veldig misfornøyde med at byrådet - med FRPs byråd for samferdsel i spissen - leverer så dårlig på dette området. I 2009 ble det ikke bygget én eneste meter ny sykkelvei. Det er altfor dårlig. Jeg har ikke tall for 2010, men registrerer at byrådets støtteparti Venstre også har vært veldig misfornøyde.

Syklistens landsforening har nettopp vurdert partiene. De ga Oslo Arbeiderparti terningkast 5 og rangerte oss på topp blant partiene i Oslo. Det er bra - og det forplikter. Får vi byrådsmakt, lover jeg at vi skal legge forholdene bedre til rette for syklister. Vi vil bl.a. bygge et sammenhengende sykkelveinett i hele byen.


Ola:
En gledelig utvikling i Oslo er at økningen i biltrafikken har stanset og at trafikkveksten tas på kollektivtransport, sykkel og gåing. Dessverre går utbyggingen av sykkelveiene for langsomt og det er bakgrunnen for at byrådet for rundt et år siden etablerte en egen sykkeletat for å koordinere og intensivere arbeidet.

Oslo mangler de brede avenuer og den lange sykkeltradisjon som f.eks København har. Det er nødvendig både å ekspropriere og inndra p-plasser for å få bygget ut sykkelveinettet. Det er virkemidler vi vil bruke i større grad enn tidligere. Nå arbeides det spesielt med tverrforbindelser og jeg synes vi har fått fine traséer blant annet i Krkegata og Ullevålsveien.

Sykkelveisatsing står ikke på penger. Høyre er utålmodige og har sterkere fokus på sykkel enn noen gang. Det er godt for transport i byen og for folkehelsa. Vi ønsker at flest mulig skal kunne sykle til jobben, barnehagen og til butikken.

Høyrekandidater?

Innsendt av: Seriøs velger
Hei Ola Kvisgaard

Jeg er ikke så opptatt av legningen på kandidatene, men hvem mener du jeg burde krysse av på Høyres liste, evt sette opp på et annet partis liste?

Gode kandidater er gode, om de er homo eller ei?

mvh

seriøs velger!

Ola
Om du er opptatt av skole, kultur, integrering og miljø treffer du saker Høyre og jeg brenner spesielt for. Du finner de fleste kandidatene på facebook og på tv2 velgerguiden.
http://valg.tv2.no/velgerguiden/2011/
Og så kan dere selvfølgelig kontakte oss på gaysir.no.

anbefale kandidater

Innsendt av: Anonym
Kan dere anbefale noen kandidater å krysse fra deres eget parti? Behøver ikke være skeive. Gjerne med en begrunnelse.

På forhånd takk for hjelpa

Håkon:
Jeg anbefaler å stemme på Arbeiderpartiets åpne lesbiske og homofile kandidater i hele landet, se http://www.homonettverket.no/valg_2011.html, fordi synlighet og gjennomslag er viktig.

Hvordan jobbe med LHBT-helse i kommunen

Innsendt av: Rolf Angeltvedt
Hei dette spørsmålet går til dere begge to - bra at dere gjør dere tilgjengelig på denne måten.

Hvordan mener Høyre/AP at man på en best mulig måte kan jobbe med levekår blant LHBT-befolkningen i Oslo? Hvilken utfordring vil dere ta tak i først, og er det noen bokstav i LHBT-begrepet som vil ha 1. prioritet for deg og ditt parti?


Bruk stemmeretten på en av disse gutta!

Hilsen Rolf

Håkon:
Hei Rolf, så bra du tar opp LHBT-helse. Arbeiderpartiet har programfestet at vi ønsker en ny LHBT-handlingsplan i Oslo. Den gamle planen gikk ut i 2009. I den nye planen må helse få en sentral plass. Det er viktig at planen kommer opp til ny politisk behandling. Hele poenget er å få løftet disse temaene. Med samhandlingsreformen får kommunene mange nye oppgaver - særlig innenfor forebygging og rehabilitering. Oslo kommune har en viktig jobb å gjøre - innenfor rus, psykiatri, hiv/aids og annet. Ingen bokstav har førsteprioritet, men jo lenger ut i bokstavrekka man kommer, jo viktigere er synlighet og kompetanse, tror jeg.

Ola:
Det er 10 år siden OXLO (Oslo Extra Large) ble etablert og 20. september markerer enhet for mangfold og integrering jubileet med en innholdsrik konferanse. OXLO skal evalueres av bystyret og da blir LHBT sprørsmål sentrale - herunder forhold som fortielse, mobbing og ekskludering. Jeg mener også vi må ha enda sterkere fokus på holdningsarbeid i skolen da det er 40% av elevene som synes det er ugreit med homofile medelever.

Dersom jeg blir gjenvalgt vil jeg samarbeide videre med de som jobber med homohelse til daglig. Og jeg vil fortsette å lytte til Ungdommens bystyremøte som er opptatt av homohelse generelt og skolehelsetjenesten spesielt.

Homofile ordførere??

Innsendt av: Anonym
Så bra at flere homofile stiller til valg i kommunene! I min kommune, Hobøl i Østfold, er det ihvertfall to som stiller til valg til kommunestyret. Jeg tror sågar at ordførerkandidaten til AP er homofil...

Håper han kan få fjerna eiendomsskatten, satt fart i utbygginga av E-18 til motorvei og utbedret kommunikasjonstilbudet, he he he...

Hobøl er en ganske liten kommune (ca. 5.000 innb.), og det var pga. bygge-boomen i Tomter, det største tettstedet i kommunen (ca. 1.600 innb.) at man innførte eiendomsskatt i denne "gigantiske" kommunen). Nå er det FrP som har ordførervervet, og dette er jo skoleeksempelet på at FrP ikke klarer å holde sitt eget løfte om at det ikke skal være eiendomsskatt i deres kommuner!!! Selv er jeg nabo med kommunehuset på Elvestad, som på wikipedia.no er definert som et tettsted! Jommen sa jeg smør!! Elvestad består av kommune-huset, en asylmottak, et nedlagt lensmannskontor, en bensinstasjon og noen spredte hus og gårder...

Hilsen "Gay på landet"

Ola:
Du er opptatt av politikkområder som er grunnleggende for de aller fleste.

Etter forrige lokalvalg var det mange kommuner som innførte eiendomsskatt selv om de lovet noe annet i valgkampen, blant annet flere Arbeiderpartistyrte kommune på Romerike. Høyre styrer Oslo bra med 43 milliaarder i året og tror ikke eiendomsskatt er avgjørende for at Oslo skal bli en bra by for alle. Høyre mener det er dyrt nok å bo i Oslo og er garantisten mot eiendomsskatt.

Vei er en kjernesak for Høyre, men tiden tillater ikke å gå inn på det nå. Oslopakke 3 i Oslo/Akershus har en ramme på svimlende 59 milliarder !!


Håkon:
En av Arbeiderpartiets sittende ordførere, Liv Solveig Alfstad i Nordre Land kommune i Oppland, er lesbisk og tar gjenvalg. For en oversikt over alle Arbeiderpartiets åpne lesbiske og homofile kandidater, se http://www.homonettverket.no/valg_2011.html.

Arbeiderpartiet mener spørsmålet om eiendomsskatt må avgjøres lokalt, av folk som kjenner lokale forhold. Men selvsagt skal løfter holdes. Å love en ting og gjøre noe annet, er ikke ok. Og noe som dessverre skjer i alle partier. I noen kommuner - som Oslo - er det ikke aktuelt. Vi vil bruke de 43 milliardene som H/FRP i dag bruker, på andre ting. Det er mulig. F.eks. bruker kommunen kollosalle summer på konsulentbistand og har dårlig prosjektstyring (stikkord: sykehjem i Spania). Uansett: Lykke til med valget i Hobøl. Jeg håper dere greier å få til et skifte der.

Gaysir

Innsendt av: Anonym
Har du hatt god avkastning på aksjene i gaysir. Er det en fordel å være inne på eiersiden når du ønsker omtale?

Håkon:
Da Gaysir ble etablert for elleve år siden, var jeg en av 31 i en vennegjeng som fikk tilbud om å kjøpe aksjer. For å være ærlig, trodde jeg ikke at jeg ville se noe mer til de pengene jeg "investerte". Til min store overraskelse har Gaysir vært en kjempesuksess. Det er det redaksjonen som har all ære for. Hipp hurra for dem. Jeg er blant de mange som er utrolig takknemlig for den fantastiske jobben Ketil, Trygve, Jim, Robert, Michael og Asbjørn har gjort. Men det handler altså ikke om penger. Aksjene i Gaysir kan godt vise seg å være en god investering, men selskapet er ikke til salgs, så det vet jeg ingenting om ennå. Jeg har ingenting med driften av Gaysir å gjøre, og jeg opplever at de forholder seg til meg på en proff måte. Det håper jeg går begge veier.

***


Begge:

TUSEN TAKK FOR NETTPRATEN, ALLE SAMMEN! DET HAR VÆRT VELDIG HYGGELIG.

OM EN HALV TIME MØTES HOMONETTVERKET I ARBEIDERPARTIET OG ÅPNE HØYRE TIL DEBATT PÅ ELSKER: VÆR GJERNE SPONTAN OG KOM INNOM! VI ER BEGGE DER.

VÅR FELLES OPPFORDRING: BRUK STEMMERETTEN 11. OG 12. SEPTEMBER. UANSETT HVA DU STEMMER: STEM!