Homoene skal innta Rådhuset


1695

innlogget

40237

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: [email protected]

Homoene skal innta Rådhuset

Mellom seg har Arbeiderpartiet og Høyre i Oslo hele 13 åpne homofile kandidater på bystyrelista. Homoene skal nå innta Rådhuset. Foto: Petter Ruud-Johansen.


12. september kan Oslo bli «homo»-kommune. Gi en «slenger», og vips kan 13 av 59 representanter i Oslos bystyre være homofile.

Mellom seg har Arbeiderpartiet og Høyre i Oslo hele 13 åpne homofile kandidater på bystyrelista. I Arbeiderpartiet er det åtte, i Høyre er det fem.

Møte på Elsker

De to partiene inviterer nå til debattmøte på Elsker 31. august, klokken 18:00.

Debatten skal først og fremst handle om homopolitikk i hovedstaden, men møtet er også til for å få vist fram de ulike kandidatene.

- For meg er det naturlig at Arbeiderpartiet og Høyre, de to største partiene i Oslo, de to partiene som har homonettverk, møtes til debatt, sier Bjørn Lescher-Nuland (AP), en av initiativtakerne, til Gaysir.

Han mener det sjelden er tid eller rom nok for å kunne diskutere og utdype saker og temaer grundig, og mener derfor det er fint at kun Arbeiderpartiet og Høyre møtes til debatt denne gang.

Saken fortsetter under bildet. 

- Hva skal vi fokusere på og hvordan skal vi gjøre ting? Det trenger vi folks innspill på, sier Lescher-Nuland. Foto: Petter Ruud-Johansen.

I invitasjonen til debatten trekkes det fram at Oslo kommune, som en av de første kommunene i landet, vedtok en egen handlingsplan for homopolitikk. Denne planen er nå gjennomført, og den er inkorporert i OXLO (se faktaboks nederst i artikkelen). 

Spørsmål som melder seg i kjølvannet av den utgåtte LHBT-handlingsplanen, er om Oslo kommune trenger en ny LHBT-handlingsplan, om det fortsatt er rom for homopolitikk, om vi har lokale homopolitiske utfordringer, eller om folk i LHBT-miljøene fullt ut er likestilt med heterofile i Oslo kommune?

Trenger dine innspill

Jon Ole Whist, bystyrekandidat for Høyre, heller i retning av at det ikke er behov for en ny, egen LHBT-handlingsplan i hovedstaden, så lenge holdnings- og antidiskrimineringsarbeid følges opp av OXLO.

- Jeg ser rett og slett ikke at vi trenger en egen spesifikk plan for LHBT-befolkningen. Det som er viktig er at de holdnings- og antidiskrimineringstiltak som vedtas av bystyret følges opp. Denne oppfølgingen har OXLO, blant flere, ansvaret for, og vi må ha tiltro til at kommunens ansatte gjør jobben sin, sier Whist, men legger så til:

- Vi vil selvfølgelig ta stilling til om vi trenger en ny LHBT-handlingsplan, dersom det foreligger et forslag til ny plan. Men en ny handlingsplan må være fylt med gode tiltak og ikke være symbolsk, påpeker Whist.

Saken fortsetter under bildet. 

Jon Ole Whist, bystyrekandidat for Høyre, heller i retning av at det ikke er behov for en ny, egen LHBT-handlingsplan i hovedstaden. Petter Ruud-Johansen.

Lescher-Nuland mener det prinsipielt må diskuteres om ulike tiltak skal nedskrives i egen ny LHBT-handlingsplan, eller om dette er noe man overlate til Oslo Xtra Large.

- Vi trenger å ta denne diskusjonen nå. Hva skal vi fokusere på, og hvordan skal vi gjøre ting, det trenger vi folks innspill på, sier Lescher-Nuland.

- For eksempel mener jeg vi nå må jobbe med pleie og omsorgssektoren. Denne sektoren var ikke spesielt framtredende i forrige LHBT-plan. Her er det gjort ekstremt lite, og nå kommer det en «homo»-eldrebølge, sier Lescher-Nuland.

Han vil ha det opp i dagen hva som må gjøres for å møte denne eldrebølgen, for å gjøre eldre LHBT-personers møte med helsevesenet bedre, og han vil gjerne at debattmøtet skal resultere i forslag til konkrete tiltak.

Viktig, men hvordan?

Lescher-Nuland og Whist mener at gode «homo»-holdninger i majoritetsbefolkningen ikke kan vedtas, det er noe man må arbeide aktivt og kontinuerlig med for å få.

I samtale med Gaysir trekker Lescher-Nuland og Whist, i tillegg til arbeid innen helse og omsorgssektoren, frem rus og smittevern som viktige temaer å arbeide med fremover. Det samme gjelder holdningsarbeid i skolen.

De er altså enige om at de ovennevnte temaene er viktige. Men hvilke tiltak som er riktige, og hvordan dette eventuelt skal følges opp, det er gjenstand for debatt.

Debattmøtet arrangeres på Elsker onsdag 31. august kl 18 - under parolen «Homo i kommunen».

Karina Hellum og Håkon Haugli, bystyrekandidater for Arbeiderpartiet, og Ola Kvisgaard og Morten Bakke, bystyrekandidater for Høyre, utgjør panelet.

Espen Ophaug, leder av LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Oslo og Akershus er debattens ordstyrer.

Ophaug er forøvrig kandidat til bystyret i Oslo han også, for Venstre. Dermed retter vi første setning i denne artikkelen og skriver: Gi en «slenger», og vips kan 14 av 59 representanter i Oslos bystyre være homofile.Faktaboks:

Å gi en «slenger» er å gi din stemme til en eller flere spesifikke personer i et parti. «Slengere» kan man også gi til kandidater i andre partier, se video eller les mer her www.valg.oslo.kommune.no:

Sjekk ut Høyres åpne homofile kandidater her.

Sjekk ut Arbeiderpartiets åpne homofile kandidater her.

(OXLO - Oslo Xtra Large, er et kontinuerlig arbeid for å gjøre Oslo til en åpen og inkluderende by. OXLO ble igangsatt av Oslos ordfører i august 2001, som en del av «Hovedstadens tiltaksplan mot nazisme, rasisme og intoleranse»). 


ANNONSE

Kommentarer (23)

Ny kommentar ›

 • Kai von Otto

  25. aug 2011 10:59 Topp. Dette er hele 22 % av bystyret - og det er kun snakk om åpne homofile.

  Hva burde dette fortelle folk flest om det totale antall homofile, lesbiske og bifile i Norge?

  Stå på gutter og vis hva dere duger til.

 • slettet_WGa2rv5

  25. aug 2011 11:26 Jeg går MOT Gaysirs anbefaling:

  Jeg synes IKKE at homofile kandidater skal ha "slengere" fordi de er homofile. Jeg mener at homofile også skal stemme på politikk, ikke på legning.

 • Felixito

  25. aug 2011 11:29 Til faktaboksen: Det er ikke en "slenger" om man gir en ekstrastemme til en person på listen man alt stemmer på - da kumulerer man. En "slenger" er når man skriver inn en person fra et annet parti på sin liste.

  Men godt initiativ!

 • Berliner

  25. aug 2011 13:22 "Dette er hele 22 % av bystyret - og det er kun snakk om åpne homofile.

  Hva burde dette fortelle folk flest om det totale antall homofile, lesbiske og bifile i Norge?"

  Nei, det sier nok mer om antalet homofile etc i OSLO.

 • Æsop

  25. aug 2011 13:40 Qant: Det stemmer at den lista du stemmer på mister verdi når du gir en slenger. I Oslo mister den 1/59-dels stemme for hver slenger du gir, og den lista vedkommende du gir en slenger står på, får 1/59-dels listestemme. Brøken 1/59 kommer av at det skal velges 59 representanter til Oslo bystyre.

  Så vidt jeg vet har det aldri skjedd at et parti har mistet eller fått et ekstra mandat på grunn av slengere. Slengere gis av velgere fra alle partier, så dette jevner seg ut. Hvis det er en politiker som er ekstra populær i en kommune (f.eks Fabian Stang) så skal det likevel veldig mange slengere til for at Høyre tjener på det mandatmessig.

 • slettet_kPkdhMt

  25. aug 2011 17:49 Tåpelig lesning!!!
 • belvedere

  25. aug 2011 18:23 Hvis man skal følge den teorien, så bør vi ikke glemme SPs fjerdekandidat
 • rukla

  25. aug 2011 19:58 I si tid var det forsåvidt eit poeng å røysta på opne homofile, fordi me då var markant underrepresentert (fram til eit stykke inn på 2000-talet). No er det langt fleire skeive i dei fleste partia, og eg må seia at det verkar lite fornuftig å stemma på høgrefolk om ein vil ha arbeidarpartipolitikk.

  Artikkelen gir også eit litt merkeleg inntrykk av at det først og fremst er i Høgre og Arbeidarpartiet ein finn homoane. Kva med dei andre partia?

  I Bergen er Senterpartiet sin toppkandidat Ove Sverre Bjørdal open homo og medlem av LLH, elles veit eg om fleire lenger ned på listene, men kjenner ikkje til fleire toppkandidatar.

 • FredrikMeyer

  25. aug 2011 20:55 DLF har stor homofili-prosent på sin valgliste.
 • Bruker_Slettet

  25. aug 2011 21:04 "Homoene skal innta Rådhuset" ... Er det ikke noen der alene, eller er dette en trussel mot "røkla"? For heteropolitikere er visst fy-fy, de vet jo ingenting. *Særdeles bitter hilsen fra meg*
 • midniteson

  25. aug 2011 21:39 Tror jeg foretrekker å stemme på politikk og parti,,,,,og ikke på hvilket kjønn listekandidatene velger å elske. Vi vil vel likestilles ,,,,og ikke særbehandles
 • slettet_muD7Sp0

  25. aug 2011 21:58 Sjeldent jeg kommenterer her, men denne artikkelen var ekstremt dårlig. Jeg er helt enig i chakra.
  Hva blir det neste? At en skal stemme på noen fordi vedkommende er "kjekk"?
 • Æsop

  25. aug 2011 22:24 Jeg er enig med Rukla. Vi må ikke glemme at det finnes åpne homofile på andre lister. Jeg kjenner best til Oslo, og ut fra en kjapp gjennomgang i eget hode kan jeg med sikkerhet si at det finnes lesbiske/homofile/skeive på Rødts, SVs, APs, SPs, Venstres og Høyres lister.

  Når det gjelder Ruklas kommentar om at det virker lite fornuftig å stemme på høyrefolk når man vil ha Ap-politikk så er det selvsagt noe rett i det. :) Vil du ha AP-politikk velger du APs liste, vil du ha Høyrepolitikk velger du Høyre, Venstrepolitikk, Venstres osv. Men i kommunevalg har man mulighet til å påvirke rekkefølgen på de andre listene ved å gi såkalte slengere. Hvis du har sans for en kandidat som stiller for en annen liste enn den du selv har tenkt å stemme på, setter du navnet til han/hun nederst på den lista du selv bruker, da gir du den personen en ekstra personstemme. Da flyttes den/de oppover på den lista de står på. Du kan slenge flere enn en.

  Opp igjennom historien har det vært mange kampanjer for å stemme fram spesifikke grupper. Man har stemt fram unge, kvinner, innvandrere og andre. Dette har vært viktig fordi valgforskning viser at det er mange som kumulerer/slenger hvite, middelaldrende, heterofile menn. Hvis man vil ha et mer mangfoldig politisk liv bør man etter mitt syn bruke muligheten man har til å påvirke listene.

  Når det gjelder homoer inn i Oslo bystyre synes jeg fremdeles det er et poeng. Vi ser at det er vanskelig å få politikere til å engasjere seg nok i hiv-saken, det er lite fokus på mobbing og diskriminering av homofile i skolen, vi ser at omsorgssektoren i oslo kommune er uforberedt på at det snart kommer mange eldre lhbt-personer på institusjon. Mange av disse går inn i skapet igjen i frykt for medbeboeres og ansattes reaksjoner. Lesbiske og homofile med etnisk/religiøs minoritetsstatus har også behov for politikere som kan tale deres sak. Så jo, det ER viktig å stemme inn homoer/skeive.

  mvh,
  Espen Ophaug
  Leder, LLH Oslo og Akershus

 • ptrj

  25. aug 2011 23:59 Ikke velg Ap-homser - de elsker Sovjet Unionen

  og man kan ikke jobbe "kontinuerlig" med noe som helst - siden alle har bruk for aa sove.

 • confessions

  26. aug 2011 03:16 Jon Ole virker lovende, hva heter han her inne på GS?