Disse velsigner homofile


1668

innlogget

41189

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: redaksjonen@gaysir.no

Disse velsigner homofile

Maia Håland
15. nov 2010 00:00

Lurer du på om din lokale prest vil forrette en forbønnshandling for homofile?

Åpen kirkegruppe har laget en liste over hvilke prester som vil forrette forbønnshandling for likekjønnede par.

- Det har vært et jevnt tilsig av prester. Nå er vi oppe i over 150 prester, sier leder for åpen kirkegruppe Geir Wiknes. 

Studentprest ved BI i Oslo, Nils Jøran Riedl, er en av prestene som kan lage en forbønnshandling for deg og din kjære. Arkivfoto: Gaysir.

Ekteskapsloven gir trossamfunn rett, men ikke plikt til å vie likekjønnede par. Så langt vil nesten ingen trossamfunn i Norge vie likekjønnede par, men det kan være mulig å få en forbønnshandling i kirken, så lenge presten kan stå inne for det. 

Det er altså prestens syn på lesbisk og homofil kjærlighet som blir avgjørende for om dette lar seg gjennomføre.

Åpen kirkegruppe sin liste er blitt til ved at man har sendt ut brev til prester og spurt om de ønsker å  forrette forbønnshandling for likekjønnede par:


Agder og Telemark bispedømme

Øyestad, Aust-Agder
1. Kapellan Thore Wiig Andersen
Mandal
2. Prest Solfrid Bjørkelid

Bjørgvin bispedømme

Bergen
3. Kapellan Trond Egil Moe, Fyllingsdalen
Hornindal, Nordsida og Randabygd
4. Sokneprest Mari Saltkjel
Leikanger og Norum
5. Sokneprest Egon Askvik
Lærdal
6. Sokneprest Helene Langeland
Vågsøy
7. Kapellan Trond Hatlevik Borg
Eid og Stårheim (Nordfjord prosti)
8.Sokneprest Kristin Stensrø

Borg bispedømme

Fredrikstad
9. Prostiprest/fung. kapellan Øystein Spilling, Fredrikstad domkirke
Lillestrøm
10. Prest Jarl Bøhler, prest og daglig leder i Kirkens Bymisjon
Årnes, Øvre Romerrike
11. Sokneprest Bettina Eckbo

Hamar bispedømme

Brandbu
12. Sokneprest Helge Haukeli
Ringsaker
13. Prost Gerd Th. Christensen
Tangen
14. Sokneprest Nina Th. Bredsdorff
Brumunddal - Veldre
15. Kapellan Anna Grønvik
16. Sokneprest Lars Erlend Kielland
Ottestad
17. Kapellan/prostiprest Andreas Mollestad Nilsen
Furnes
18. Sokneprest Anders P. Skeistrand
Løten
19. Kapellan Elisabeth Strøm
Hamar
20. Domprost Ole Elias Holck
21. Sokneprest Trond Tveit, Hamar domkirke
22. Kapellan Gyrid Gunnes, Hamar domkirke
23. Sykehusprest Frode Grøstad, Sykehuset Innlandet
Elverum
24. Prost Sevat Lappegard, Sør Østerdal prosti
25. Sokneprest Ole Kristian Bonden, Elverum
26. Sokneprest Merete Kavli, Heradsbygd
27. Sokneprest Tore Hummelvoll, Hernes, Nordskogbygda, Sørskogbygda
28. Studentprest/prostiprest Linn Strømme Hummelvoll
Brøttum
29. Sokneprest Siri Sunde
Eidskog
30. Sokneprest Vibeke Bergsjø Aas
Østre Toten
31. Sokneprest Lasse Gran
Søndre Land
32. Sokneprest Gitte Bergstuen
Åmot
33. Sokneprest Stig Jørund B. Arnesen
34.Sokneprest Synnøve S Heggem

Møre bispedømme

Averøy
35. Sokneprest Kjell Bjørka
Bud, Fræna kommune
36. Sokneprest Sindre Stabell Kulø
Kristiansund/Trustra
37.Res. kapellan/sokneprest Lars-Ove Skaret

Nidaros bispedømme

Meråker
38. Sokneprest Arne Magnus Smørvik, Meråker
Røros
39. Sokneprest Harald Hauge, Brekken og Glåmos
Stjørdal
40. Sokneprest Anne Cecilie Elgarøy Ringen
Trondheim
41. Sokneprest Torstein Amundsen, Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
42. Sokneprest Ragnhild Jepsen, Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
43. Pilegrimsprest Berit Schelde Christensen, Nidaros Pilegrimsgård/Nidaros
domkirkie og Vår Frue Menighet
44. Daglig leder Berit Lånke, Nidaros pilegrimsgård
45. Sokneprest Knut Kittelsaa, Bakklandet
46. Kapellan Beate Iren Lerdahl, Bakklandet
47. Sokneprest Brita Hardeberg, Ilen
48. Kapellan Lars Sperre, Ilen
49. Sokneprest Hans Kristian Solbu, Sverresborg
50. Prest Siv Limstrand, Kirkens Bymisjon
51. Studentprest Einar Vegge
52. Studentprest Birte Andersen Gresseth
53. Studierektor Kari Veiteberg, Liturgisk senter i Trondheim (fra august
2009)
54. Prest Rolv Nøtvik Jakobsen
55. Sykehusprest Knut Hermstad, St. Olavs Hospital i Trondheim
56. Sykehusprest Øyvind Brastein, St. Olavs Hospital, avd. Østmarka
57. Sykehusprest Øyvind Taraldset Sørensen, St. Olavs Hospital
58. Sykehusprest Ane Kristin Koller Sundnes, St.Olav Hospital
Stod, Kvam og Følling (Nord-Innhera prosti)
59. Sokneprest Per H. Andersen
Otterøy og Fosnes (Namdal prosti)
60.Sokneprest Hilde Lundquist

Nord-Hålogaland bispedømme

Nordkapp
61. Kapellan Maren Ninni Arnesdatter Lockertsen
Sør Varanger
62. Sokneprest Ingunn Dalan Kosnes
Vadsø
63. Sokneprest Henrik Sommer
Tromsø
64. Sokneprest Leif Bremer, Grønnåsen
65. Studentprest Tor Stranda, Universitetet i Tromsø
66. Bymisjonsprest Eigil Granhøy Torkelsen, Kirkens Bymisjon
67.Rektor Stig Lægdene, Kirkelig utdanningssenter i Nord

Oslo bispedømme

Feltprestkorpset
68. Feltprest Ingeborg Mongstad-Kvammen
Asker
69. Kapellan Karoline Astrup, Asker
Bærum
70. Trosopplæringsprest Sveinung Hansen, Lommedalen
71. Kapellan Anne Brit Aasland, Bryn
72. Sokneprest Tor Even Fougner, Grinilund
73. Sokneprest Thomas Berbom, Jar
74. Sokneprest Anne Borgen, Høvik
75. Kapellan Lars Martin Dahl, Tanum
Oslo
76. Tonsen menighets prester
77. Kapellan Ellen Aasland Reinertsen, Torshov
78. Sokneprest Dag Iversen, Torshov
79. Sokneprest Ketil Rosnes, Maridalen
80. Prost Trond Bakkevig, Vestre Aker prosti
81. Sokneprest Margrete Hovland Malterud, Vestre Aker
82. Prost Anne Hilde Laland, Østre Aker prosti
83. Sykehusprest Cathrine Biseth, Oslo Universitetssykehus HF
84. Sokneprest Klara Midlang, Ellingsrud
85. Sokneprest Aud Sigurdsen, Kampen
86. Marit Skjeggestad, Ris
87. Sokneprest Hans-Jacob Kinge, Majorstuen
88. Kapellan Jens Torstein Olsen, Majorstuen
89. Kapellan Ingrid Rian, Ullern
90. Sokneprest Anne Pettersen, Voksen
91. Vikarprest Karl Richard Thuve, Oslo bispedømme
92. Sykehusprest Susanne Engell, Oslo Hospital
93. Prest Ole Jakob Løland, Ris
94. Sokneprest Signe Fyhn, Lilleborg
95. Sokneprest Elisabeth Thorsen, Oslo domkirke
96. Kapellan Andreas Hilmo Grandy-Teig, Oslo domkirke
97. Gateprest for ungdom Jan Christian Nielsen
98. Vikarprest Helge Fisknes, Oslo Bispedømme
99. Kapellan Anne Berit Evang, Rødtvet
100. Prest Lise Tostrup Setek, vikarprest i Oslo bispedømme, p.t. Gamle Aker
menighet
101. Sokneprest Grete Hauge, Paulus
102. Kapellan Hanne Slåtten, Sofienberg. Pt. i Østre Aker kirke
103. Kapellan Kjersti Østland Tveit, Sagene og Iladalen
104. Sokneprest Knut Rygh, Sagene og Iladalen
105. Kapellan Elisabet Kjetilstad, Høybråten
106. Kapellan Svein A. Lillejord, Furuset
107. Kapellan Carsten Schuerhoff, Haugerud
108. Kapellan Hanne.Kleveland, Romsås
109. Sokneprest Ola Beisvåg, Grorud
110. Studentprest Nils J. Riedl, BI
111. Studentprest Inger Anne Naterstad, Universitetet i Oslo
112. Studentprest Valborg Orset Stene, Høgskolen i Oslo
113. Sykehjemsprest Karen Onshuus, Økern
114. Sykehjemsprest Yvonne Andersen, Tåsenhjemmet og Vinderen bo- og
servicesenter
115. Sykehusprest Kjersti Håland, Diakonhjemmet sykehus
116. Sykehusprest Aud Irene Svartvasmo, Diakonhjemmet sykehus
117. Prest B. Lennart Persson, Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle
overgrep.
118. Sykehjemsprest Svein G Josefsen, Nordre Aker prosti
119. Høgskolelektor Marit Bunkholt, Det praktisk-teologiske seminar
120. Daglig leder Inger Johanne Aas, Kirkens SOS Oslo
121. Prest Per Morten Clausen, nestleder Kirkens SOS Oslo
122. Prest Gunnar Kristiansen, Kirkens SOS Oslo
123. Bymisjonsprest Hanne Elstrøm, Kirkens Bymisjon
124. Gateprest Carl Petter Opsahl, Kirkens Bymisjon
125. Generalsekretær Sturla Stålsett, Kirkens Bymisjon
126. Bymisjonsprest Steinar Eraker, Kirkens Bymisjon (bosted Strømmen,
Borg bispedømme)
127. Bymisjonsprest Olga Tvedt, Kirkens Bymisjon
128. Sykehjemsprest Anne Jørstad, Kirkens Bymisjon
129. Sykehjemsprest Hilde Margrethe Voll, Kirkens Bymisjon
130. Prest Iselin Jørgensen, Kirkens Bymisjon
131. Prest Anne Anita Lillebø, prest ved Dialogsenteret Emmaus
132. Prest Steinar Ims, prest ved Dialogsenteret Emmaus
133. Prest Gard Realf Sandaker-Nielsen
134. Prest Gunnar Farsund
135. Mette Bundgaard Andersen, sokneprest i Hasle kirke

Stavanger bispedømme

Stavanger
136. Kapellan Torunn H Bjørnevik, Stavanger Domkirke
137. Gateprest Per Arne Tengesdal, Kirkens Bymisjon
138. Prest og daglig leder Tor Magne Nesvik, Stavanger KFUK-KFUM
Ynglingen
139. Prest Odd Kristian Reme

Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
140. Sokneprest Anne Berger Jørgensen, Kjerringøy og prest i Rønvik
141. Bymisjonsprest Egil Arnsby, Kirkens bymisjon
142. Elin M. W. Irgens, kapellan i Bodin menighet
Hamarøy
143. Sokneprest Silje Kristin Meisal, Hamarøy og Sagfjord
144. Prest Rolf Steffensen
Narvik
145. Kapellan Trond Laksaa
Alstadhaug
146. Sokneprest Katrin Wiegmann
Øksnes (Vesterålen prosti)
147. Sokneprest Martin Enstad
Lofoten
148. Prost Ann Helen Jusnes
149. Sokneprest Kristine Sandmæl (Vågan, Henningsvær og
Gimsøy/Strauman)

Tunsberg bispedømme

Røyken
150. Sokneprest Jørund Midttun
Sandefjord
151. Vikarprest John Peder Grimsmo, Vesterøy menighet


ANNONSE

Kommentarer (21)

Ny kommentar ›

 • kjetil1979

  15. nov 2010 15:27 Flott liste dette, men rart så få fra Tunsberg bispedømme. Er folk så konservative i Vestfold Omkrets? :S
 • Nevrotica

  15. nov 2010 15:39 jaja... Ingum Dalan Kosnes har da flyttet fra Sør-Varanger
 • slettet_2fq7ywt

  15. nov 2010 15:56 Det gjør meg stolt at begge prestene i min bittelille kommune er på denne lista!
 • slettet_cPb38rY

  15. nov 2010 20:02 Kjetil: eg trur det er fleire som vil, men mange vil ikkje "flagge" dette fordi det er ei betent sak. Slik trur eg feks i alle fall er tilfelle i Bjørgvin.

  Som eg også kommenterte i saka om dei to i Nidaros som ikkje fekk forbøn i kyrkja der, må ein understreke at det ikkje er sikkert alle prestar har ei kyrkje dei kan foreta handlinga i.

 • slettet_cPb38rY

  15. nov 2010 20:05 ...og når det gjeld at den norske kyrkja kan vie homofile, så stemmer faktisk ikkje dette heilt. Ekteskapslova § 16 første ledd
  fyrste punktum seier: "Et ekteskap er ugyldig dersom prest i Den norske
  kirke ikke har fulgt liturgi fastsatt av Kirkemøtet."

  Og ein slik litturgi finnast altså ikkje pr i dag. Vigsel av homofile par krev eit nytt litturgivedtak, fram til dess må vi diverre finne oss i at det ikkje er rom for å bli via i DNK.

 • Sacha_

  15. nov 2010 22:18 Uff, glad jeg ikke har behov for kirkens velsignelse :)
 • Henny

  15. nov 2010 22:51 Skjer i at bergen har 1 og mot 60 i oslo.. Å vestland, vestland..
 • 007FIRST

  15. nov 2010 22:58 Jaja like mange fordømmende mørkemenn og kvinner på Vestlandet. Måtte Gud gi dem styrke i deres svakhet!
 • LøvØrn

  15. nov 2010 23:39 Jeg er en av prestene på listen og forstår ikke at noen vil sette seg i den posisjonen "å spille Gud". Dette handler lite tro og mye makt....
 • Per Arne

  15. nov 2010 23:43 Ingen i Telemark :(
 • slettet_cPb38rY

  15. nov 2010 23:45 Eg skjøner heller ikkje at dei tør rett og slett. Og no snakker eg om dei som ikkje vil la homofile få velsigning/forbøn. At dei ikkje ser at det ikkje er nestekjæreik å nekte to personar av same kjønn å bli velsigna.

  No som eg bur her i vest skjøner eg kor greit det var i Hamar bispedømme.

 • Elintv

  16. nov 2010 00:11 Jeg ble så glad da jeg så Sokneprest Lasse Gran på lista, maken til bra prest finnes ikke. Ikke nok med at han står på denne lista, hvert år arrangerer han julegudstjeneste for transpersoner også :-)
 • Earl2

  16. nov 2010 00:44 Lurer berre på, av kor mange av breva de sendte ut har de fått ei tilbakemelding på?
  altså dei som svarte verken ja eller nei...
 • Luguber

  16. nov 2010 03:42 Elverum er heldige som har sokneprest Tore Hummelvoll på lista - han er en flott person!
  Husker ham godt for engasjementet i tensingkoret i hjembygda mi (midt i Buskerud), før han flyttet til Hedmark..
 • Buldre

  16. nov 2010 06:18 Tunsberg bispedømme kan rett og slett ikke stemme!!