2 mill til nytt ressurssenter


2062

innlogget

40530

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: [email protected]

2 mill til nytt ressurssenter

Jim Høyen
5. okt 2010 00:00

2 mill til ressurssenter, økte driftsmidler til Skeiv Verden og LLH. - LLH-økningen er en prisjustering, sier LLH-lederen.

Under Skeive dager i 2008 lanserte BLD regjeringens homoplan. Sentralt i planene stod opprettelsen av et tverrfaglig ressurssenter for LHBT-personer.

Daværende statssekretær Kjell Erik Øie sa den gang til Gaysir; - Dette skal være et sted hvor kunnskap og ressurser vedrørende LHBT-spørsmål samles.

På BLDs egne nettsider kan vi lese:

Mange homofile står i situasjoner vi må få mer kunnskap om. Derfor foreslår Regjeringen å bevilge to millioner kroner til et ressurssenter som skal systematisere og formidle kunnskap og aktivt arbeide mot diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Det er også budsjettert med en økning på 0,5 mill til generelle prosjekter.

Skeiv Verden er foreslått å få et årlig driftstilskudd. I tillegg er tilskuddet til LLH økt - dette med tanke på de lokale lagene. Til sammen er det satt av 1 mill ekstra til LLH og Skeiv Verden.

- Det er svært positivt av Skeiv Verden får driftstilskudd, sier en begeistret Anette Trettebergstuen til Gaysir.

- De jobber svært bra overfor homofile invandrere, samt at de løfter blikket og bidrar til å påvirke livssituasjonen til LHBT-personer utenfor våre landegrenser.

En prisjustering

- Dette er en prisjustering, sier lederen av LLH, Karen Pinholt, om endringene i budsjettet relatert til LLHs driftsmidler.

Tallene er tydeliggjort i kap. 846 post 72. For 2010 var posten på 7,341 mill mens for 2011 er posten på 9,069 mill. 2 mill til ressurssenter kommer i tillegg.

Karen Pinholt, leder av LLH. Foto: Linn Kristin Buan Nordseth.

- Det har ikke vært noen reell endring på 5-6 år. Sist vi fikk en økning på 0,5 mill fulgte det med et krav om å ansette jurist. Jurister koster, og i praksis ble det en reduksjon i aktiviteter.

- Økningen betyr at vi kan sette igang flere aktiviteter. Vi har reelle planer for lokallagene våre, sier Pinholt.

LLH-lederen er nølende til bevilgningene til ressurssenteret.

- 2 mill høres kanskje mye ut, men i realiteten er det ikke mye man får gjort. Vi hadde håpet på en reel satsing på et senter med kunnskap innen en rekke fagfelt. Det ville bety en pott på 10-20 mill.

- LLH blir opplevd som en politisk interesseorganisasjon. Det fører til at vi ikke så lett når ut med vår kunnskap. Ressursenteret må være satt sammen av tverrfaglig og ikke ha en politisk dreining, sier Pinholt.

Pinholt er godt fornøyd med at Skeiv Verden får eget driftstilskudd.

- Nå kan vi få større kontinuitet i arbeidet til Skeiv Verden. De når ut til en LHBT-gruppe som andre ikke når fram til. Jeg gratulerer Skeiv Verden

- Det går riktig vei, men jeg ønsker meg selvsagt mer, avslutter Pinholt.

Reagerer på LLH-ledrens uttalelser

Håkon Haugli er skuffet over LLH-lederens reaksjon på budsjettpostene.

Håkon Hauglig, stortingsrepresentant for Ap og leder av Arbeiderpartiets homonettverk.

- Dette er et bra budjsett for LHBT-personer i Norge. Det nye ressurssenteret er et viktig skritt i riktig retning. Kunnskapsnivået er for lavt i helsevesenet, i skolen og i eldreomsorgen. Nå får vi samlet og formidlet kunnskap som har betydning for LHBT-personer på en systematisk måte.

Haugli reagerer også over Pinholts uttalelse om en "prisjustering".

- Det er ingen naturlov at LLH skal få økte midler. Innenfor et stramt budjsett prioriterer Regjeringen LHBT-formål. Nivået er historisk høyt. Under denne Regjeringen har LLH fått en kraftig økning. LLH gjør et viktig arbeid, men har bare i overkant av 2000 medlemmer, og er i en særklasse over organisasjoner som får offentlig støtte, Haugli.

Vil ha eldreomsorg på dagsordenen

Håkon Haugli er opptatt av at eldreomsorg er en utfordring.

- I dag er det gjerne slik at når eldre homofile mister sin livsledsager, eller kommer på sykehjem, går de tilbake til skapet. Det er også svært lite kunnskap om homofili i eldreomsorgen. Dette mener jeg er en av de store utfordringene i årene som kommer.

- LHBT-organisasjonen består gjerne av unge mennesker, og det er kanskje naturlig at de ikke har prioritert eldreomsorg. Men også på sykehjemmet må folk kunne være seg selv. Skal vi få det til, må vi øke kunnskapen om LHBT i eldreomsorgen, avslutter Haugli.

LLH-lederen er enig

Karen Pinholt er enig med Håkon Haugli om at eldreomsorg overfor homofile er en viktig utfordring.

- Men dette er en oppgave som LLH med dagens midler ikke har kapasitet til. Jeg tror heller ikke et ressurssenter med en ramme på 2 mill vil ha kapasitet til å få til særlig kunnskapsøkning om homofili i alle landets sykehjem.

Karen tilføyer til slutt at hun anser det planlagte ressurssenteret som starten på noe større.


ANNONSE

Kommentarer (5)

Ny kommentar ›

 • Mirromurr

  5. okt 2010 14:42 Mye vil ha mer, lærte min gamle mormor meg. Vi har ikke lov til å snakke slik med en slik økning i intektene. Selvfølgelig er ikke 2 mill nok til et ressurssenter, men Rom ble da virkelig ikke bygd på en dag. Hvor lang tid regner man med at et slikt senter skal bygges opp på? 2 1/2 måned? Alle vet at det kan gå år før man er der man vil være, både økonomisk, kunskapsmessig og ytningsmessig. Men alle er små før de blir store. Dette er kjempebra det, hvis man klarer å snu ting, slik at man ser muligheter istedenfor problemer. Økonomisk sett har vi vel aldri hatt så lite problem i "rørsla" som nå. Men der er vi igjen, mye vil ha mer.
 • BjørnS

  5. okt 2010 15:56 Det er fint at regjeringen har fått ut finger'n og satt av litt penger til et ressurssenter - som en start på noe som skal bli mye større. Og det er bra et det er satt av en million til økte driftstilskudd, fordelt på LLH og Skeiv Verden.

  Men når Håkon Haugli er "skuffet" over Pinholts reaksjon, må det være spill for galleriet. Hadde han trodd at Pinholt skulle danse av glede? Enhver som danser av glede over regjeringens forslag til statsbudsjett vil få temmelig ubehagelig oppmerksomhet når Stortinget i neste omgang skal prøve å finne steder å kutte. Å være glad over statsbudsjettet står ikke i Pinholts jobbeskrivelse.

  For behovene er så uendelig mye større enn bevilgningene. Hvem skal for eksempel kurse titusener av norske lærere som burde hatt påfyll av LHBT-kunnskap? (Skolene, kommunene og fylkene prioriterer det stort sett ikke.) Det er Pinholts jobb å påpeke at vi egentlig trenger enda mer innsats.

 • slettet_3c7Mcz2

  5. okt 2010 17:03 Nei, Bjørn, jeg hadde ingen forventninger til at Karen Pinholt skulle "danse av glede". Men en edruelig anerkjennelse av at dette er et godt LHBT-budsjett ville vært på sin plass. Jeg har ikke hatt til hensikt å gjøre en moralsk vurdering av Pinholts reaksjon, jeg har forsøkt å påpeke faktiske forhold: Innenfor stramme budsjettrammer prioriterer regjeringen LHBT-formål.

  Håkon Haugli

 • slettet_DReXkVJ

  5. okt 2010 21:09 Synes LLH skal være litt forsiktige i denne saken. Det er veldig få frivillige medlemsorganisasjoner som får overføringene sine over statsbudsjettet. De fleste andre organisasjoner som er organisatorisk like som LLH blir vurdert utelukkende fra antall betalende medlemmer pr år, antall lokallag og lokallagsrapporter. JA LLH står i en særklasse som den eneste interesseorganisasjonen for LHBT personer i Norge, men det finnes mange andre organisasjoner som også står i en særstilling, på lik linje, på andre felt som absolutt ikke får dirftstøtten sin over statsbudsjettet.

  Forøvrig flott at det er en økning i det hele :)

 • slettet_NYf1sxX

  5. okt 2010 21:34 Flott at LLH gies midler!

  Det burde LLH lederen også være glad for. Takk til de som ha lobbet for dette:-)