Skeives meninger om sykefraværet


2314

innlogget

40535

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: [email protected]

Skeives meninger om sykefraværet

Anette Trettebergstuen vil ha innspill fra deg på hvilke områder vi kan og bør sette inn en ekstra innsats for å redusere det økende sykefraværet.

Anette Trettebergstuen
5. feb 2010 00:00

På Gaysir debatteres det meste flittig døgnet rundt, og jeg har mange ganger fanget opp gode ideer fra Gaysirs brukere. Jeg bruker derfor anledningen og min første refleksjon til å høre dine innspill til sykefraværsdebatten.

Debatten om hvordan vi skal redusere sykefraværet raser og vekker et enormt engasjement hos mange etter at Statsminister Jens Stoltenberg varslet at vi trenger et kraftttak mot det økende sykefraværet og utstøtinga fra arbeidslivet som det fører til.

Inkluderende arbeidsliv

Debatt er bra. Vi trenger alle gode innspill og forslag til hvordan vi nå skal redusere sykefraværet fremover. Og jeg vil derfor bruke min første Skeive Refleksjon til å sette fokus på sykefraværet og få Gaysirs brukeres innspill til dette viktige arbeidet.

Nå pågår drøftingene om en ny avtale for et inkluderende arbeidsliv mellom regjeringa og partene i arbeidslivet. Det har stor betydning at vi får på plass en ny avtale som faktisk gir resultater. Da vi inngikk avtalen om inkluderende arbeidsliv var ett av målene å redusere sykefraværet med 20 prosent. Det hadde vi ikke nådd da avtalen gikk ut før jul.

For bare det siste året har det samlede sykefraværet i Norge økt med 11 prosent. For samfunnet utgjør dette om lag 160 000 tapte årsverk. Denne økningen er veldig alvorlig for de menneskene som rammes, fordi langtidsfravær ofte skyver deg ut i permanent uførhet. Økningen tynger også bedriftene, men ikke minst vårt felles spleiselag – velferdssamfunnet.

Størst blant unge jenter og gutter

Hvis trygdeytelsene øker like mye i fortsettelsen spiser det opp handlingsrommet vårt når det kommer til muligheten til å satse på for eksempel en bedre skole, bedre jernbane, et økt kulturløft og et renere miljø.

I debatten om sykefraværet gjelder det å ha tunga rett i munnen og vite hva vi diskuterer og hvorfor. For det første er det langtidsfraværet er det som øker. Korttidsfraværet har vært stabilt hele veien. Det er altså ikke den såkalte "3 dagersen" som gjør at fraværet øker.

Økningen i fravær er størst blant unge jenter og gutter i fysisk anstrengende yrker og blant gravide. Flere får oftere lettere psykiske lidelser. Vi har bevisst jobbet for å få en større andel delvis arbeidsføre inn i arbeidslivet, samt flere eldre til å stå lenger i arbeid. Det vil også slå ut på fraværsstatistikken. Men disse står ikke for økningen vi ser nå.

Vi kan ikke sitte stille å se på denne utviklingen. Vi vil at alle skal med i arbeidslivet. Hva er så årsakene til at flere faller utenfor? Noen skylder på latskap, men er vi da 11 prosent latere i år enn i fjor? Jeg tror ikke det. Andre skylder på sykelønnen, men det mener jeg også er feilslått. Den tryggheten sykelønnsordningen representerer er ett av de flotteste kjennetegnene på det norske velferdssamfunnet. Den skal vi være stolt av og hegne om.

100% sykelønn

Jeg må minne om at da sykelønnsordningen ble innført så var det ikke slik at vi med den plutselig innførte et nytt gode hele befolkningen plutselig fikk presentert. Mange grupper i arbeidslivet hadde allerede nemlig forhandlet seg fram til full lønn ved sykdom. De svakere gruppene i arbeidslivet, "gutta og jentene på gølvet", hadde ikke klart å forhandle seg frem til de samme rettighetene som sterkere gruper nøt godt av.

Vi innførte 100% sykelønn gjennom folketrygden for å avskaffe klasseskillene i arbeidslivet. Det er all grunn til å tro at ved å redusere sykelønna så vi sterke grupper raskt forhandle seg frem til 100% sykelønn igjen, mens noen grupper ikke vil klare å gjøre det. Klasseskillene i arbeidslivet vil dermed oppstå igjen. Regjeringa har slått fast at det er uaktuellt å redusere sykelønna. Sykefraværet kan reduseres på andre og bedre måter. Vi vil at folk skal bli friskere, ikke fattigere.

Jeg er spesielt bekymret over den økende ledigheten blant unge, for når man går ledig tidlig har man større sjanse til å havne permanent utenfor arbeidslivet. Hvis vi ser på de unge langtidsledige og uføre, er det ett fellestrekk at de gjerne har droppet ut av skolen.

Ekspertutvalget

Vi må derfor sette inn støtet i ungdomspsykiatrien og øke innsatsen mot frafallet i skolen. Vi vet også at mange av dem som ikke fullfører videregående skole selv har foreldre som har vært syke, uføre eller ledige. Folk med allerede dårlige levekår rammes hardest, som fører til at sosiale forskjeller forsterkes. Gode og sterke velferdsordninger, som reduserer forskjeller i levekår, utdanning, inntekt og dermed helse, er avgjørende for å begrense ledigheten og for å begrense sykefraværet.

Torsdag la det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget fram sin rapport med innspill til forhandlingene om ny IA-avtale. Rapporten skal nå diskuteres av partene og det er ikke gitt at innspillene blir reell politikk. De er inntil videre bare innspill til fprhandlingene, og regjeringa og partene har ikke tatt stilling til dem.

Jeg synes rapporten er spennende, og den kommer med mange gode forslag til hvordan fraværet kan senkes ved hjelp av bedre forebygging av sykdom, bedre tilrettelegging fra arbeidsgivers side samt tettere og raskere oppfølging av den sykmeldte. Holdningen til utvalget støtter jeg: arbeidslivet er et gode som flere må få ta del i, også de som er syke men fortsatt kan bidra ved at det tilrettelegges for det. Og arbeid er ikke en belastning men ofte rett medisin mot sykdom.

Rett medisin mot sykefraværet

Hva mener du om ekspertutvalget sine innspill? Vi må komme frem til gode løsninger og finne rett medisin mot sykefraværet, både på kort og lang sikt. Hva om vi klarer å lage en gulrotordning som gjør at de bedriftene som er gode på å forebygge sykefravær og på å følge opp syke ansatte tjente på det økonomisk? Og hvordan skal i så fall et sånt grep gjennomføres? Er Ekspertutvalgets forslag om økt arbeidsgiverfinansiering et godt forslag?

Jeg vil ha innspill fra deg på hvilke områder vi kan og bør sette inn en ekstra innsats for å redusere det økende sykefraværet. Dette handler om folk bak statistikken, om mennesker som gjerne vil bidra til fellesskapet, men av ulike årsaker står utenfor. Vi har ikke råd til å miste flere. Målet må være et arbeidsliv der alle skal med.

På Gaysir debatteres det meste flittig døgnet rundt, og jeg har mange ganger fanget opp gode ideer fra Gaysirs brukere. Jeg bruker derfor anledningen og min første refleksjon til å høre dine innspill til sykefraværsdebatten. Den er for viktig til at jeg kan la være. Om du har erfaringer og innspill du ikke ønsker å dele på nettet kan du sende meg en mail på [email protected]. Jens og jeg vil høre fra deg!

Link til ekspertutvalgets forslag!

Anette Trettebergstuen, Arbeids og sosialpolitisk talskvinne Ap


ANNONSE

Kommentarer (31)

Ny kommentar ›

 • slettet_LIg87UW

  5. feb 2010 09:14 Jeg tror at sykefraværet kan minskes på flere måter. Det første er at legene må slutte og gi opp pasienter med defusesymptomer, som smærter, utbrenthet, deppresjon og lignene. Det er stort sett en grunn til at man får disse plagene. Det kan være mangel på et variert kosthold, for lite trening og mangel på trivsel i tilværelsen.

  For folk som sliter med sånne ting har jeg liten tro på at det hjelper og isolere dem enda mer. Hva med psykiske og fysiske tiltak, som gratis trening, seminarer om kostholdsomlegging, sosiale ting og sånt. Sikkert dyrt og lite mulig og gjennomføre. Men jeg tror det hadde hjulpet og gi folk muligheter til og gjøre noe annet enn og sitte hjemme og sture.

  I følge verdens helseorganisasjon er den som føler seg syk syk. Jeg tror ikke vi får folk lettere tilbake i jobb om vi pusher dem ut. Jeg tror det bare føler med seg et større stigma som samfunstaper. Det samme stigma finnes nok på arbeidsplassene i forhold til folk som har vært sykemeldt. Kanskje det går ann og jobbe med holdningene hos sjefer og på arbeidplassene?

  Og gi folk et godt tilbud i forhold til psyken når de er lenge sykemeldte tror jeg kan være en god idee. Vi vet jo at folk sliter når de gjør det og opplever meningstap.

  Mer forskning på defuse plager er kanskje ikke en dårlig idee. Siden det er folk med slike smærter som sykemelder seg mest.

  Det siste som irriterer meg litt er at folk bare blir mer og mer intolerante og allergiske mot maten vi spiser. Men likevel er ikke dette noe det norske helsevesne satser noe særlig på. Tarmen har kontakt med resten av kroppen og kan gi smærter i hele kroppen. I form av defuse plager eller andre plager. Det er rart at det finnes så lite kompatanse på dette. Cøliaki rammer 1 av 100, glutenintoleranse enda fler. Noen tåler ikke melk, enten melkesukkeret eller melkeproteinet. Sukker og gjær.

  Jeg liker ikke sykedebatten. Det er 10% av de som sykemelder seg som tår for ca. 90% av lagtidsskemeldingene. de folka som er syke og

 • slettet_LIg87UW

  5. feb 2010 09:16 ikke over lengere tid, syne sjeg man skal la være syke.

  Den andre delen trenger en ordentilig utredning, om det er fysioterapi, psykolog, trening, kostholdsendringer, akupunktur, sosialt felleskap, allergi/intoleranse problematik, lavere arbeidsbelasting som blir løsningen.

 • slettet_ERsy3bC

  5. feb 2010 09:35 Jeg vil bare påpeke at bildet er mer nyansert enn politikere har prøvd å få det til å virke. Dere har ikke forholdt dere til forskningen på en god og objektiv måte, og det skal dere ha kritikk for. http://www.ssb.no/sykefratot/

  "Selv om sykefraværet har vokst klart fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009, viser tallene at det ikke har vært store endringer siden 2000. Sykefraværet i 3. kvartal 2009 var 3,6 prosent høyere enn i 3. kvartal 2001, da avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått. Ser vi på perioden fra 2001 til 2009 under ett, viser tallene en stigning fram til 3. kvartal 2003. Da kom et markert fall, som siden er fulgt av en gradvis økning, slik at sykefraværstallet nå er på om lag samme nivå som i 2001."

  Så vil jeg også nevne forslaget om karensdag, men det ser ut som ekspertutvalget deres har gjort en god avgjørelse. Den bør dere følge. Det er ingen grunn til å innføre lignende ordninger som den i Sverige. Om man ser på Sveriges statistikk over sykefraværet, er det en beskjeden korrelasjon mellom innføringen av karensdag og senket korttidsfravær, og utifra ekspertpanelet deres har ordningen ikke hatt en negativ effekt på langtidsfraværet. Spørsmålet blir da hvor mye man er villig til å ofre for disse små effektene. Ekspertpanelet deres har meninger om dette, og denne artikkelen sier også noe relevant (se siste avsnitt, under "satt på spissen"): http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/sykefrav_r/article4828836.ece

  Ebba Wergeland er også relevant i forhold til det jeg nettopp nevnte, og jeg håper virkelig at dere har tatt dere tid til å lese hennes forskning.

 • Omena

  5. feb 2010 10:12 Uten at jeg har lest rapporten fra a til å, synes jeg det virker uheldig med det ensidige (medie?)fokuset på den sykes plikter. Det virker som det eksisterer en underliggende oppfatning om at folk ikke vil jobbe og derfor misbruker enhver mulighet for å late seg hjemme (satt på spissen). Men mennesker VIL bidra, mestre og oppleve mening gjennom et arbeid de gjør.

  Hvorfor er det ikke mer fokus på bedriftene i dette tilfellet? Jeg tror en gulrotordning som du snakker om Anette kan være en god løsning. Lurte litt også på om bedrifter med høyere enn x% sykefravær bør være pliktig å kartlegge arbeidsmiljø og sette inn egnede tiltak. Dette kan også skape et marked for flere tilbydere innen arbeidsmiljø, og bør øke det generelle fokuset på dette i den enkelte bedrift.

 • slettet_dyqslbM

  5. feb 2010 10:58 Jeg vil gjerne si noe om langtidssyke, noe jeg selv har vært (og om noe er litt enda)! Nå er jeg på langsomt inn i jobblivet igjen, men det er ikke bare mitt eget problem som er saken, men det at jeg hverken nå har fått hjelp fra Nav om en overgang tilbake i jobblivet eller samtale med saksbehandler! (ja jeg har ringt, alt jeg fikk til svar "Skal se på saken og ringer tilbake, det er 3 uker siden nå)

  Jeg har selv måtte ta noen tak, og med den sykdom jeg har, har det slitt mye, jeg har fått noe hjelp, men ikke alt har hjulpet.

  Frk Tunfisk, du har noen gode ideer, men jeg må si meg sterkt uenig i den måten du grer en kam over alle! Det har ikke hjulpet meg med kostholds endring når pengene fra nav såvidt dekker utgiften til husleie og strøm. Det er ikke nok med "fysisk" aktivitet når det er det en ikke liker, men heller psykens helse gir deg styrke. Dessuten er Diffuse sykdommer noe som ikke er forsket nok på, men kanskje du skulle lese litt mer før du snakker om ting du ikke har greie på ? F.eks vet du hva fibromyalgi gjør med kroppen og hvor den kommer fra? hvilke smerter man sliter med? eller er det noen som vet hva angst gjør med ett friskt menneske som møter veggen?

  (uttrykk for at jeg vil redigere)

 • slettet_muD7Sp0

  5. feb 2010 12:02 Høyt sykefravær er etter både min og andres mening et forsøk på å legitmere en myte. I Norge har vi en mye høyere andel av yrkesaktive enn det som finner sted i det øvrige Europa, utenfor Skandinavia. Legg spesielt merke til den høye yrkesaktive delen av kvinner i det norske arbeidslivet. Hva med å legge forholdene enda mer til rette for kvinner? Kan det være en ide å lytte til de mange kvinnene som vil jobbe fulltid istedet for deltid(jfr. helsevesenet)?
  I Norge er det mange med ulike funksjonshemninger som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet. Sammenlikner en tall fra det øvrige EU, utenfor Skandinavia, har vi likevel flere i arbeid fra denne gruppen av arbeidstakere. Kanskje er det en ide å se på det faktum at når vi har så mange i arbeidslivet, som i andre land faller utenfor, at en må regne med høyere sykefravær? Se også på effektivitetskrav som blir stilt (jfr. 1970 tallets Norge) og tenk deg tilbake til hvilken arbeidsdag en postfunksjonær hadde i forhold til i dag. Dette er en oppsiktsvekkende forskjell i arbeidsmengde og ansvar!

  Ett kjapt tiltak relatert til skader som gir sykefravær: Måk snø i Oslo(og andre kommuner)!
  Det spiller ingen rolle om det er politisk røde eller blåe som sitter i de ulike kommunene, det er samme tendens til utsettelse eller bort prioritering av dette.

  Til slutt Trettebergstuen: Hvorfor velger Stoltenberg å ignorere professor i trygdemedisin, Dag Bruusgaard som gang på gang påpeker at vi ikke har et unormalt høyt sykefravær og som også anklager Stoltenberg for å lage en myte om et problem vi ikke har? http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/forskere-mener-regjeringen-konstruerer-en-fravaerskrise-3028644.html

  Partiet jeg er med i, De Grønne, ønsker forøvrig at folk skal jobbe mindre og få ned forbruket. Foredrag om ny økonomi: Besøk Attac til helga i Oslo.

 • slettet_0hIBePC

  5. feb 2010 12:19 Stor applaus til Jakten og Lime.

  Ellers er ett av triksene her den bevisste sjongleringen med prosent og prosentpoeng. Økningen er fra 7,0 til 7,7 prosent av hele statistikken, som sant nok betyr at sykefraværet har økt med 11 prosent, men hvis ordene hadde vært brukt slik de brukes i media til vanlig så ville man se at den samme økningen utgjør kun sju tideler av ett prosentpoeng. Og av dette igjen forklares altså mer enn en tredjedel av influensaen, ifølge ssb.

  Jeg kan med like stor rett vise at mitt parti, Rødt, økte oppslutningen med 10 prosent ved siste valg, men de aller fleste vil betrakte et slikt tall som helt uinteressant og meningsløst siden oppslutningen er så liten fra før.

  For den delen av økningen i fraværet som ikke skyldes influensaen, altså noe under et halvt prosentpoeng, mistenker jeg at det samme gjelder de tallene som viser at økningen var størst blant unge, uten å ta hensyn til at disse aldergruppene utgjør en mye mindre andel av arbeidsstyrken.

  Når det gjelder uføretrygdingen - som i motsetning til sykefraværet har økt betydelig - er jeg i hvert fall overbevist om at en stor del av forklaringen er at eldrebølgen ganske enkelt er i gang, og at Norge har en mye høyere pensjonsalder enn andre land i OECD, i tillegg til at yrkesdeltakelsen og kvinneandelen også er høyere, som det har blitt sagt her.

  Her er Wergeland i Vårt Land:

  http://www.vl.no/samfunn/article4796107.ece

 • ebro

  5. feb 2010 13:18 Vel,når man ser på hvordan de nye systemene har utviklet seg,er jeg ikke alldeles uenig i den etterhvert ganske så store(13500) facebookgruppa som heter:"NAV,når du trodde du hadde nådd bånn,hjelper NAV deg mye lenger ned"
 • slettet_jIxlMSC

  5. feb 2010 13:31 I Sverige har man søkt å nå de grupper man helt klart oppfatter som snyltere på systemet blant sykemeldte og arbeidsledige, ved å stramme inn arbeidslediges levekår - sitat: "For å gjøre det lønnsomt å jobbe" - og ved å henge begrepet "syk" såpass høyt at selv kreftsyke og alvorlig MS syke er tvunget ut i arbeidskøen.

  Man har også utforsikret alle syke som har vært syke lenger enn en tidsbestemt periode, slik at disse nå har havnet på sosialkontorenes minimumsbidrag - og ventekøer som i visse tilfeller koster folk deres hjem. Deres legers desperate anbefalinger overkjøres nå fullstendig av forsikringskassens - og arbeidskontorets håndleggere.

  For arbeidslediges del senkes støtten såpass at alt som skal til for å fullføre katastrofen er en uforutsett regning - som f.eks. tannlege, vannlekasje osv.

  Dette er en form for kollektiv avstraffelse jeg vet også ligger på bordet i Norge som en reell mulighet, men det er viktig å huske at graden av hvor sivilisert et samfunn er måles i hvordan man behandler sine svakeste og at graden av samfunnets suksess aldri får måles i kroner og øre alene.

  Det finnes mange gode alternativer til forebyggende virksomhet og sikkerhetsrutiner, for å senke fraværet og å nå de grupper som evnt. benytter seg av støtteordninger uten en reell grunn - UTEN å ramme de reellt syke og de som strever hver dag for å finne jobb.

 • slettet_WpDcrgl

  5. feb 2010 14:58 i forhold til unge som faller ut av arbeidslivet og sykefravær, tror jeg en del bør gjøres i forhold til bedrifter som i all hovedsak ansetter/leier inn unge. mange av disse jobbene er såkalte drittjobber, og jeg for min del har hatt en del av dem. felles for disse var at arbeidsmiljøet var dårlig.

  bedriftene utsatte unge arbeidstagere for et råkjør, med minimal opplæring og veldig høye krav. når man da i ung alder treffer veggen med både hodet og resten av kroppen, eller blir syk på andre måter, økes ikke mestringsfølelsen ved å måtte forholde seg til en bedrift som ser på deg som en snylter. synet disse sjefene har sprer seg lett videre ned i systemet, slik at andre ansatte også ser på disse som snyltere eller sveklinger.

  blir man syk og utsettes for press fra jobben, harde og høye krav, dårlig lønn og arbeidsgivere som bare er interessert i å tjene penger istedet for å holde arbeidsmiljøet godt og ha friske ansatte, er det ikke rart at mange unge faller ut. hvis ditt første møte med arbeidslivet var kjipt og du ellers har lite på cv-en, sliter du med å få nye jobber.

  om du så må henvende deg til nav, har du plutselig flere problemer. man må være frisk for å kunne takle, og finne frem i nav-jungelen.

  gode arbeidsvilkår for unge arbeidstagere er viktig. en eller annen form for oppfølging eller sjekk av bedrifter med stor gjennomtrekk kan være et annet virkemiddel. hvis det plutselig blir lønnsomt å ha et godt arbeidsmiljø i bedrifter med unge arbeidstakere og stor gjennomtrekk, kan det være en gulrot for flere bedrifter. men ingen gulrot uten pisk, og ingen pisk uten gulrot. det må gå begge veier.

  det skal ikke være lønnsomt for bedrifter å dytte folk ut av arbeidslivet.

 • slettet_MvHAupM

  5. feb 2010 15:16 Gode vaner fra barne- og ungdomsskolen ligger ved. Jeg har selv sett at det er de som får leksene gjort, deltar i alle timene osv. som er de som ligger best ann seinere, og har mye mindre sjanse for å falle fra jobb/videre studier. Så spør du meg, bør vi ta et skippertak innad i skolene for å minske sykefraværet. Ser man lite poeng med skolen, ser en ofte lite poeng med arbeid senere. Dette går utover livskvaliteten og arbeidsviljen, og det blir lettere å se på seg selv som syk.
  Ta tak i skolene! Er det ikke de unge som er framtiden, da? ;)
 • slettet_0hIBePC

  5. feb 2010 16:11 Ved litt ettertanke. Disse endringene er antakelig for små til å forklares i særlig grad av det økte antallet eldre, eller av ungdommens latskap for den saks skyld.

  Det er én eneste ting som kjennetegner det norske sykefraværet framfor noe annet, og det er at det har holdt seg forbløffende stabilt i tre eller fire tiår, på et sted rundt sju prosent av "avtalte dagsverk", som det heter.

  Jeg oppfordrer Trettebergstuen til å lese begge de glimrende lenkene til Lime nøye, og den siste av dem synes jeg også hun skal sende til alle sine kolleger og deretter henge i glass og ramme på pauserommet på Stortinget.

  Vi er mange som frykter at denne uhørte overdramatiseringen av endringer på noen promille, ved hjelp av et knep som kan avsløres på ungdomsskolen, er et varsel om at vi bør vente oss enda større angrep på både sykelønna og andre velferdsordninger i tiden som kommer.

  Det var på hengende håret at vi fikk en regjering som har en viss troverdighet når den sier at den vil beholde 100 prosent lønn under sykdom. Om dere greier å få innført graderte sykemeldinger over åtte uker og økt arbeidsgiverbetaling gjenstår å se, det sistnevnte forslaget er jo faktisk begge partene i arbeidslivet imot.

  Men hva skjer ved neste korsvei, hvis de samme håndplukkede ekspertene plutselig hoster opp et nytt bestillingsverk som viser at tiltakene ikke har hatt tilstrekkelig effekt for de ørsmå endringene det er snakk om, som også påvirkes av helsetilstand, konjunkturer og mye annet?

  Da går det ikke an å se bort fra at det kan komme en storm hvor representanter som Trettebergstuen også må holde seg oppreist i sitt eget parti, og minne finansminister Johnsen om at det er et dårlig demokrati hvis folk stemmer inn de rødgrønne og får høyrepolitikk likevel.

  Han som skulle representere meg på Stortinget ble dessverre ikke valgt inn i september, og slipper heller ikke til i mediene, men hans uttalelse om saken ligger her:

  http://roedt.no/nyheter/

 • Brukernavnet

  5. feb 2010 16:21 Takk for mange svar! Bare en kort tilleggskommentar i farta, jeg skal svare mer senere. Jeg ser det problematiseres og diskuteres hvorvidt sykefraværet ER høyt, og hvor mye det har økt, og hvorfor. Utgangspunktet er at vi SKULLE ned 20% i IA avtalen da man den gang laget mål for reduksjon nettopp fordi alle var enige om at fraværet kunne reduseres! Det har vi ikke klart, tvert imot har det ØKT. Derfor må det nå gjøres noe mer! det handler om å ta folk på alvor, hindre at de blir syke, og få de syke raskere tilbake. Det er det viktigste for meg. Så lenge det finnes tusenvis av folk som ikek får komme tilbake i arbeidslivet men blir uføre fordi vi ikke klarer legge til rette for at de skal kunne vende tilbake, så lenge folk som kunne unngått det blir syke, og så lenge vi VET at vi har virkemidler som kunne funket om de hadde blitt fulgt opp og brukt av arbeidsgiverne, ja så er det vår oppgave å gjøre noe med det.
 • Sortvind

  5. feb 2010 16:24 Veldig vanskelig å uttale seg helt bestemt på et slike område fordi det er så ekstremt individuelt, men det er noen ting jeg har merket meg som jeg tror kunne hjulpet.

  Bedre samarbeid mellom NAV, Leger, Behandling e.t.c

  Mange som blir syk ber bedt om å søke jobber å prøve å sette igang noe, istedenfor å bli henvendt til noen som kunne hjulpet vedkommende.
  Sier ikke alltid er noe som kan fiksest på 1-2-3, på ingen måte, bare at ting hadde vært lettere for alle parter visst det hadde vært en bedre kommunikasjon i de forskjellige sektorene.

  Mer kunnskap om de forskjellige grunnene til sykemeldte, sette opp et system, ikke legge mennesker i bås.
  Jeg tror ikke at spesielt mange liker å gå sykemeldt.

  Jeg har vært ut av stand til å jobbe i flere år pga ME og har funnet måter å bli bedre på igjennom iherdige prøvelser og søk.
  føler at NAV har vært veldig villig til å samarbeide med meg, til tross for at dem ikke visste noe om tilstanden.

  Men ja, som sagt, bedre kommunikasjon og tilgang på informasjon.

 • Wilde

  5. feb 2010 16:24 Tidligere var jeg tilhenger av å kutte i sykelønn fordi jeg så at det var mange som skulket. Men nå har jeg begynt å tvile litt, for jeg mener at sykelønnen er blitt en syndebukk for at statens utgifter øker mer enn forsvarlig. Økte kostnader til trygder og pensjoner samt en svulmende offentlig sektor er også en del av regnestykket men det snakkes det sjelden om. Det som da irriterer meg er at når man har et problem så tar man fra de som jobber og bidrar - de som gidder å stå opp hver morgen, de som jobber skift og de som gjør sin skjerv til BNP skal nok en gang miste et gode. Javel, så er det de som bruker sykefravær som en ekstra fridag en dag hvor man er sliten eller hvor motivasjonen er på bunn, men det har Norge faktisk råd til!

  Det avhenger selvsagt at vi prioriterer annerledes og ikke lar offentlig sektor ese ut og om vi gjør det litt mindre lukrativt å havne på trygd og mer lønnsomt å jobbe.
  Det handler om politiske valg og å tørre å ta dem. Det tviler jeg på at Trettebergstuens AP tør å gjøre siden de aller fleste som stemmer på dem er nettopp offentlige ansatte og de som lever godt på stønader.

  Trettebergstuen skal ha applaus for å bryte rytmen i noen av de navlebeskuende "refleksjonene" vi tidligere har sett her inne. Godt å se en homofil politiker som ikke prøver så veldig å være "homopolitiker".