- Lite kunnskap om LFTS sin målgruppe


1964

innlogget

40530

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: [email protected]

- Lite kunnskap om LFTS sin målgruppe

Tone Maria Hansen er leder i Landsforeningen for Transkjønnete (LFTS). Foto: Bodil Torneberg.

Tone Maria Hansen, leder i LFTS
10. feb 2009 00:00

Landsforeningen for Transkjønnete (LFTS) er en pasient/brukerorganisasjon som arbeider for mennesker som søker og får diagnosen transseksualisme.

Denne lille minoriteten har hatt et behandlingstilbud på Rikshospitalet i over 40 år. Rikshospitalet har av myndighetene blitt pålagt landsfunksjonen for transseksualisme i Norge.

Det betyr at det innenfor kjønnsidentitets-tematikk bare er diagnosen transseksualisme som gir rett til offentlig behandling på Rikshospitalet.

Andre, som regjeringen beskriver som transpersoner (jf. Handlingsplanen for transpersoner), har ikke et offentlig tilbud på Rikshospitalet.LFTS er bekymret for de som får andre diagnoser enn transseksualisme innenfor kjønnsidentitets-tematikk, men som ikke fører til offentlig behandling når de selv trenger det.

LFTS har bedt helsetilsynet i et brev, og Helse- og omsorgsdepartementet i et møte, om å utrede muligheten for at de også kan få hjelp fra det offentlige på de diagnoser som i dag finnes innenfor kjønnsidentitets-tematikk.

Komplekst felt

Kjønnsidentitet-tematikk er et komplekst felt. Kun en liten del av denne kompleksiteten handler om diagnosen transseksualisme.

Det er mennesker i vårt samfunn som opplever seg som mann eller kvinne uten å hate sin kropp og ikke ønsker operasjoner. Det er viktig at disse menneskene også får forståelse for sin problemstilling og kan leve gode liv i vårt samfunn. 

Det er ingen tvil om at det er viktig å utvide vår forståelse av kjønnsidentitets-tematikk.

Alt handler ikke om diagnosen transseksualisme, men det er allikevel like viktig at de enkelte individer og grupper med andre problemstillinger også blir like godt ivaretatt av norske helsemyndigheter som kvinner og menn som får diagnosen transseksualisme.

Ikke en heteronormativ organisasjon

Selv om vår særskilte problemstilling handler om å kunne leve som mann eller kvinne i vårt samfunn med den historie vi har, så er ikke det ensbetydende at vi dermed er en heteronormativ organisasjon.

Vi har blant våre medlemmer og i vårt styre lesbiske og homofile personer.

Vi forstår at siden en del aktører framstiller LFTS som en organisasjon kun for heterofile menn og kvinner, har det sammenheng med at vi selv ikke har vært flinke til å formidle utad at i LFTS er det homofile, lesbiske, heterofile og bifile menn og kvinner.

I følge regjeringens handlingsplan for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er det tre organisasjoner som jobber interessepolitisk for transpersoners livskvalitet og levekår i Norge.

Dette er Foreningen for transpersoner (FTP), Skeiv Ungdom (SU) og Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH).

Selv om LFTS ikke er en del av transperson-begrepet i Norge ser vi det som selvfølgelig at vi støtter og samarbeider med disse tre organisasjonene for at deres grupper skal få et så godt offentlig tilbud i Norge som mulig, og større forståelse for alle de som kjenner seg igjen og vil beskrives innenfor transperson-begrepet.

LFTS arrangerer verdens-konferanse om kjønnsidentitets tematikk 17 - 20. juni i år.

Vi setter ikke bare vår egen gruppe på dagsorden, men også andre problemstillinger innenfor kjønnsidentitets-tematikk.

Vi ønsker alle som er interessert i kjønnsidentitet tematikk velkommen til konferansen. www.wpathoslo2009.com

Tone Maria Hansen
Leder, LFTS

ANNONSE

Kommentarer (13)

Ny kommentar ›

 • Englehjerte

  11. feb 2009 00:01 Så bra og håper at folk leser det og lære noe av det.
 • slettet_txrJ9VF

  11. feb 2009 12:03 Det er nå ikke alle som er i media da, svært få, og det er nå i allefall ikke derfor man går igjennom en kjønnsbekreftende behandling for å komme i media. Dessuten er det slik at veldig mange vil at færrest mulig skal vite noe om at man blei født i feil kropp osv.

  Det samme kan vel da si om at homofilie "blir homofile" og hvordan er da livet som homofil etter at mediestormen har lagt seg?

  Ellers kan det vel sies at ditt innlegg bekrefter tittelen i artikkelen ;)

 • Ponchoboy

  11. feb 2009 20:50 Nei, det er vel ikke akkurat for media sin skyld man går igjennom dette :)
  Men jeg tror det er viktig å få frem at kjønnstematikken rommer mye mer enn transeksualisme.
 • slettet_lGXe1ab

  12. feb 2009 16:26 Avklaring - begrepet heteronormativ

  Det er ikke sånn at en person eller gruppe ikke "er" (gåsetegn fordi det er en beskrivelse av noe man gjør (eller noe ofte samfunnsstrukturer er)) heteronormativ fordi personen/gruppen identifiserer seg som (en av de konstruerte kategoriene) "homofil, lesbisk eller bifil". Heteronormativitet er tvert imot et begrep som beskriver og forklarer en (altfor) vanlig forståelse av menneskelig og kroppslig inndeling i to eksklusive identitetskategorier som kalles mann og kvinne, som kobles sammen med påståtte mer eller mindre naturlige og/eller tillærte sosiale kjønn ("gender") - som jeg vil si egentlig er "kjønnsuttrykk" og kroppsopplevelser "som kjønn" (såkalt "biologisk kjønn") som er på komplekse måter inkorporert gjennom språk, symbolikk, struktur (osv) i hver enkelt kropp og dermed som oftest opplevd som naturlig og riktig og som noe som stemmer med hva personen tror er "kjønnets" "egenart".

 • slettet_lGXe1ab

  12. feb 2009 16:27 Alle kategoriene - hetero - homo - bi - og på sin måte også trans-whatever - er del av det heteronormative kategoriske meningssystemet.... De eneste som ikke handler heteronormativt i vårt samfunn er det/de som direkte eller indirekte utfordrer sakligheten, riktigheten, og nytten til å tenke i slike avgrensede "værens-kategorier". (veldig få m.a.o.) LLH for eksempel, er også en heteronormativ organisasjon, både i offisiell språkbruk og i politisk fokus og flere andre aspekter som bl.a. tillitt til og fokus på kategorisk basert "kunnskap" som typ "homoforskning"..... De viderfører troen på medfødte kjønna og seksuelle identiteter og preferanser, og på at kropper har og er et kjønn. De har ingen som helst forståelse av, eller legger i hvert fall ingen vekt på, å destabilisere og relativisere språkbruk eller å eksponere språkets - begrepenes - og språkbrukens makt til å produsere begjær, uttrykk og aktivitetsvalg fra fødselen av og gjennom hele livet. Det at ikke alle "passer", eller blir blir produsert akkurat som normen tilsier, har bare med vår kontekstuelt begrensede, men likevel faktiske, frihet til å ta valg underveis, uansett om vi ikke opplever det sånn. Hadde ikke verden vært så sterkt normativ hadde befolkningen vært ennå mye mer synlig mangfoldig og individuelt i endring over tid. Begjær hadde trolig vært både friere og uten skam, og uttrykk/aktiviteter mer mangfoldig på tvers av alle kropper, om ikke verden var heteronormativ.
 • slettet_lGXe1ab

  12. feb 2009 16:29 Som fantastiske Judith Butler (den som "fant opp" begrepet heteronormativ!) sier "you may think you are, but that's the extent of it".

  Heteronormativitet er et ord som beskriver et normativt system som reproduserer, igjen og igjen i hvert ord og hvert tiltak, situasjonen der såkalt "hetero" begjær er den naturlige utviklingen , og "hetero" forhold (oftest forstått som innovertiss-utovertiss, mao oftest ikke tenkt på som inkludert par der en eller begge har operert og fått hormoner..) har gjennomgående samfunnsprivilegie som umerket, usynlig og umulig å utfordre.

  Et annet eksempel er en med utovertiss som opptrer på en måte som er forstått som stereotypisk "homo" og ofte blir kalt "skrullete", denne personen har på sin måte også heteronormative konsekvenser hvis denne væren/gjøren presenteres som noe som har med kroppen, begjærsmønsteret og den uttalte "identiteten" til personen å gjøre. Da er det homonormativt og på den måten den logikkmessig sett nødvendige "motsatte" siden av det heteronormative. Homonormativitet bekrefter kjønn-seksualitetslogikken som ligger i det heteronormative, altså at begjær og oppførsel/uttrykk henger sammen og at "homo" kun er en motsatt situasjon. - inversjonslogikk....

 • slettet_lGXe1ab

  12. feb 2009 16:34 "Kjønnsidentitet" er i det hele tatt også et begrep som nærmest alltid blir brukt og forstått på en heteronormativ måte, dvs en-av-to-mulige logikken.. T.o.m. om en sier at en har kjønnsidentitet som "begge" eller "noe midt i mellom" så gir man legitimitet til todelingen.

  Og ja, LFTS er en organisasjon med voldsomt heteronormativ offentlig "helsepolitisk" språkbruk, mediaprofil, og tilnærmet ukritisk støtte av GID klinikkens to-kjønns-psykiatri-regime i forhold til individers tilgang på kroppslige endringer. Dermed har LFTS normforsterkende konsekvenser både på individnivå, og samfunnsnivå.

  Og mht å støtte andres behandlingsbehov og anerkjennelsesbehov? Det er bullshit. Rett og slett. Det vet jeg med sikkerhet fra flere personlige hold og fra flere politiske nivåer og instanser. Dette er spill for galleriet som LFTS kun gjør ved en sjelden anledning. Bare for å virke solidariske nok til å ikke virke usympatiske. LFTS driver helse- og sosialpolitikk som dessverre har som konsevens at folk som ikke forstår/opplever seg selv og kroppen sin i samme begrepsapparat, eller har samme tildels generaliserte livshistorie, blir definert ut av legitime behov - gruppen til helsevesenet. En logikk der "det er vesensforskjell mellom oss og transpersoner" og "det er mest alvorlig for vår gruppe" - dermed er det ikke så alvorlig for de andre..

  Dagen jeg ser et kravstort og utfordrende brev fra LFTS til GID klinikken skal jeg revurdere mine synspunkter.

  Caro Kirsebom

 • Ponchoboy

  12. feb 2009 21:08 Caro, jeg vet ikke hva LFTS har gjort deg, men det er tydelig mye siden du er så opprørt. Hva konkret er det vi gjør som opprører deg så veldig. Vi står for de vi er og jobber for det vi tror på. Akkurat som du.
 • slettet_txrJ9VF

  13. feb 2009 00:35 Caro: Jeg tenker det er litt pussig å være sinna på at LFTS jobber for noe de ikke var ment å jobbe for, selv om jeg er enig i at det ikke bare er de med F64.0 eller de som søker om det, osv, som trenger behandling som er kjønsidentitetsrelatert og det er det jo bare bra at LFTS nå også presiserer:)

  Ser for meg at noen må få FTP (Foreningen for TransPersoner) litt opp og fram også, da det tross alt er de som jobber for de som faktisk går under det begrept :)

 • slettet_7vhb28f

  16. feb 2009 02:21 Dette er til dels nye takter fra LFTS. Supert! Kanskje man kan håpe på at GID-klinikken følger etter slik at ingen homser i framtida får beskjed om å ha sex med en kvinne for å bevise hvor mannlige de er. Kanskje er det lov til å håpe?

  Det skal bli spennende å se hva som skjer under WPATH. Godt at norske behandlere får innspill utenfra.

  Ponchoboy: Din "debattform" er svært uredelig. Når noen skriver så grundige og saklige innlegg som Caro gjør, er det smålig å forsøke å redusere det hele til et personlig anliggende hos Caro. Når en nestleder opptrer slik, faller det tilbake på hele organisasjonen og det bildet som dannes av denne. I verden utenfor LFTS kan mennesker faktisk inneha selvstendige meninger uten at de angripes på det personlige plan. Forøvrig kalles det du driver med hersketeknikk og er vel (antar jeg) et ypperlig middel for å bevise at man er mann på den gammeldagse, patriarkalske måten. Gratulerer.

 • Ponchoboy

  17. feb 2009 22:07 Det var et ærlig og redelig spørsmål. For jeg lurer på hva vi har gjort som kan utløse slike reaksjoner.
  Kanskje jeg ikke innehar Caros ordforråd og evne til å debattere. Caro er fryktelig dyktig med ord og en dyktig debattant. Det var aldri min intensjon av å gjøre det personlig. Som sagt det var ett spørsmål.
  Men kanskje det er rom for konstruktiv kritikk av min debattform, isteden for en ren fordømmelse. Kan du komme med tips på hvordan jeg kunne ha gjort det anderledes.
  Nå er det jo også slik at det skrevne ord åpner for mange tolkninger, noe som kan være et faremoment.
  Og det er ikke nye takter i LFTS, men det er bare ingen som har spurt oss.
 • Ponchoboy

  17. feb 2009 22:10 Jeg føler virkelig at du ilegger meg egenskaper og holdninger som jeg ikke kjenner meg igjen i. Har jeg noen gang ovenfor deg ytret et behov for å være mest mulig mann. Det er da ingen konkurranse.
 • slettet_txrJ9VF

  18. feb 2009 13:46 Ingen konkuranse? Hm. trodde det virkelig var om å gjøre mest mulig mann eller kvinne jeg.. hm.. må ha missforstått jeg da..

  Nei, tror nok ikke det er noen konkuranse gitt :) Jeg oppfattet dog ikke ponchoboys innlegg som noe personangrep på caro jeg heller, så skjønner ikke hva du mener Tarald. Caros innlegg var nå etter min mening ikke bare sakelig, men var da sånn jeg opplevde det et ganske direkte angrep på lfts, uten at det i seg selv er galt, men når man klager på at en organisasjon ikke gjør en jobb de i utgangspunktet ikke har som formål å jobbe for en gang så er deet jo litt pussig, og må dog være lov å spørre hva som gjør at noen får sånne reaksjoner, og eller hvorfor? Det er nå i det heletatt lov til å mene alt mulig :) men greit om man har en litt sakelig grunn til det :) Selv er jeg rimelig liberal på hva jeg syntes det er greit at noen mener, uten at jeg er enig i alle :) HEhe, men i et demokrati må man nok infinne seg i at folk har oppfatninger og holdinger som en ikke kan stå inne for selv. Kanskje det var unødvendig å snakkke om yttringsfrihet i denne samenheng, men nevnte det nå i allefall :)