Idrettspresidenten skal ta homohetserne


2388

innlogget

40535

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: [email protected]

Idrettspresidenten skal ta homohetserne

Fra venstre til høyre: Makten i norsk idrett, representert med idrettspresident Tove Paul var glad for initiativet Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås tok for å kartlegge og utrede forskjellige forhold i norsk idrett. Håvard Øvregård skal sørge for at idretten faktisk foretar seg noe og professor Kari Fasting overvåker utviklingen med sitt forskerblikk. Foto: Petter Ruud-Johansen

Petter Ruud-Johansen
13. nov 2008 11:00

- Ledere og trenere i idretts-Norge skal slå ned på bruk av homo som skjellsord hver eneste gang det skjer, sier Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités president Tove Paule til Gaysir.

Idrettspresidenten var en av flere innleggsholdere på konferansen hvor Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås og professor Kari Fasting onsdag presenterte forskningsrapporten "Likestilling og mangfold i norsk idrett - bedre med flere på banen".

- Idretten er en viktig sosial møteplass og en viktig sosialiseringsarena for gutter og jenter i alle aldre. Målet med dette prosjektet er at likestilling og mangfoldsarbeid skal bli en naturlig del av arbeidet også i idretten, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Et ikke-tema

Intervjuer med 24 særforbund, seks idrettskretser og 43 idrettslag danner grunnlaget for forskningsrapporten, som blant annet tar for seg kjønnsbalansen i norsk idrettsliv, idrett og ulike minoriteter, idrett og seksuell trakassering samt idrett og homofobi. 
 
- Intervjuene viser at homofobi generelt er et ikke-tema i idretts-Norge. En vanlig holdning vi ser er at homofili som "case" ikke blir et tema, før noen i en klubb eller på et lag står frem, sier professor og forskningsleder for prosjektet, Kari Fasting.

- Vi ser at dette er en vanlig holdning blant ledere og trenere i idretten, sier Håvard Øvregård, som leder NIF sitt eget prosjekt Med idretten mot homohets.

Dette er holdninger Likestillings- og diskrimineringsombudet ikke liker.

- Hvordan kan en trener eller idrettsleder vite om en person på sitt lag er homofil eller ikke? Disse skal ikke undervurdere hvilken kraft deres ord og holdninger har overfor utøvere, sier Gangås, som tok initiativet til og finansierte rapporten.

- Homohets kan ikke aksepteres

Et av tiltakene forskningsrapporten foreslår iverksatt er at temaet homofili må inn i NIF sine trener- og lederutdanninger for å få bukt med homofobe holdninger.

- Dette arbeidet er vi i gang med, sier Øvregård.

Senest innen utgangen av 2009 skal materiell være utarbeidet og klar til bruk i alle NIF sine utdanningsmoduler.

- Homohets kan ikke aksepteres. Ledere og trenere i idretts-Norge skal slå ned på bruk av homo som skjellsordet hver eneste gang det skjer, sier Paule og understreker at dette er forankret i NIF sitt idrettspolitiske dokument for perioden 2007-2011.

Der heter det blant annet at en strategi for å oppnå toleranse og likeverd for alle som driver idrett er at det skal være nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming.

Homohets skal ikke aksepteres i norsk idrett, sier idrettspresident Tove Paule. Foto: Petter Ruud-Johansen.

- Jeg er veldig glad for at dette kommer fra toppen av norsk idrett, sier Kari Fasting, før hun minner presidenten på at det allerede i 1999 ble vedtatt at temaet seksuell trakassering skulle inn i NIF sine opplæringsmoduler, uten at det faktisk skjedde noe.

- Jeg er klar over dette, men vi har kommet mye lenger i dag. Vi vet at hore og homo er blant de mest brukte skjellsordene unge bruker, og vi vet hvilke uheldige konsekvenser dette får for mennesker, sier Paule.

- Homohets er noe vi ikke lenger kan akseptere. Tiden er inne for at idretten er klar over sitt samfunnsansvar og tar tak i disse problemstillingene.

- Opplever folk vanskelige og homofobe tilstander i sin klubb, vil vi vite om det, avslutter Paule og oppfordrer folk til å ta kontakt med prosjektet Med idretten mot homohets.

Hjemmeside for prosjektet: se Med idretten mot homohets


ANNONSE

Kommentarer (7)

Ny kommentar ›

 • slettet_sYVoxJe

  13. nov 2008 19:28 Tove Paule er faktisk ganske tøff :-)
 • slettet_j2NLJbW

  13. nov 2008 19:38 Flott at det nå blir gitt klare signaler på hva som er god idrettsmoral og håper nå det gis større rom for homofile i idretten til åpent være den en er.

  Håper at dette nå følges ut i alle ledd av organisasjonen, slik at alle idrettsutøvere med homofil legning kan føle at det er greit å være homo, også i idretten

 • moviemaker

  13. nov 2008 19:39 Flott ! Skal være gøy å se på at tiltak mot alle former for trakassering rulles ut i idrettsnorge :) Får håpe at det tildeles tilstrekkelige ressurser. Det er mange og velfundamenterte holdninger som skal bæres ut på søplehaugen.
 • Carl43

  13. nov 2008 23:02 Det er gledelig at idrettspresidenten viser slik klar holdning. Bra Tove Paule!
  Jeg ser at det er noen her på Gaysir som ikke forstår at dette er viktig arbeid, men idretten har vist før at de makter å gjennomføre holdningsskapende arbeid av stor betydning. Nå gjelder det homser i idretten, men også om å slå ned på å bruke homo som et skjellsord. Det siste angår alle oss her.
 • Fri og Frank

  14. nov 2008 14:19 Bra jobba, Håvard! Keep up the good work:)
 • sport

  14. nov 2008 17:22 Det gleder meg virkelig stort å lese dette.
 • slettet_HtsQUmt

  15. nov 2008 06:49 Da synes jeg at dere skal starte med en offentlig irettesettelse av Frode Olsen.