Ombud for nesten alle barn?


343

innlogget

40145

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: [email protected]

Ombud for nesten alle barn?


Hvor lang tid trenger barneombud Reidar Hjermann for å sette seg inn i saken om homofile og adopsjon?
 
"Tiden er ikke inne for at homofile par likestilles med heterofile par i adopsjonssaker", skrev Hjermann 26.1.2004 under overskriften "Ikke homofob, men barnevennlig".

Den påfølgende debatten kuliminerte med at ombudet erklærte at han måtte sette seg inn i saken før han kunne ta endelig standpunkt. Har du et svar nå, Hjermann?   

Barneombudet fokuserte i 2004 ensidig på utenlandsadopsjon. Han hevdet spørsmålet om adopsjonsrett for homofile ikke var et aktuelt spørsmål, siden organisasjonene som formidler utenlandsadopsjon til Norge hevder at "senderlandene" ikke vil la homofile adoptere.

Men norsk lovgivning bør ikke styres av de holdninger private organisasjoner og andre lands myndigheter har til likestilling. Selv om adopsjonsorganisasjonene skulle ha rett - noe det er grunn til å betvile - må vi ta debatten på prinsipielt grunnlag.

Arve Juritzen illustrerte hva saken handler om da han i VG 24.7.2004 ba barneombudet reise til Romania for å fortelle de lynolskadde gatebarna at de har det bedre i kloakken der enn hos en litt annerledes familie i Norge.

Håkon Haugli. (Foto: Bjørn Lecomte).

Adopsjonsvurderingsrett for homofile vil ha størst betydning i Norge. De fleste barn adopteres av noen som står deres biologiske foreldre nær eller av fosterforeldre.

Mens enslige allerede har adopsjonsrett, forhindrer dagens lovgivning at homofile i partnerskap, f.eks. onkler og tanter, vurderes.

Homofile fosterforeldre får under ingen omstendighet adoptere fosterbarna. Lik rett til adopsjonsvurdering, vil bidra til å rydde opp i et lovverk der barn rammes fordi samfunnet ser det som diskvalifiserende for homofile å leve i parforhold.

Eller for å sette det på spissen: En lesbisk tante kan adoptere dersom hun skiller seg, ellers ikke. 

Mange barn i Norge har homofile foreldre. NOVA har antatt at tallet er 20.000. Det er uheldig at barneombudets stempler deres familiesituasjon som problematisk.

Dermed bidrar han til nettopp den stigmatisering han begrunner sin adopsjonsmotstand i. Det gir grunn til å spørre: Er Reidar Hjermann ombud for alle barn eller bare for nesten alle barn?

Internasjonale undersøkelser viser at barn med homofile foreldre ikke er mer utsatt for mobbing eller får flere psykiske plager. De er forskjellige kun på ett punkt: barn med homofile foreldre er mer åpne og tolerante.

Og for de som måtte være opptatt av det: Barn av homofile blir naturligvis ikke selv homofile i større grad enn andre. 

Ikke før homofile er likestilt på andre områder, bør de få rett til adopsjon, lød Hjermanns omkved i 2004.

Hvis ombudet ser det som sin oppgave å forhindre at "stigmatiserte grupper" adopterer, hvordan stiller han seg til at andre minoritetsgrupper, f.eks. etniske minoriteter eller funksjonshemmede, adopterer?

Arbeiderpartiet mener alle adopsjonssøkere må vurderes grundig og individuelt. Hva er barneombudets syn etter at han har brukt to år på å sette seg inn i saken?


ANNONSE

Kommentarer (2)

Ny kommentar ›

  • slettet_5wi2bY9

    17. nov 2006 12:40 Kom tilbake Trond-Viggo......
  • dina

    17. nov 2006 13:01 Fantastisk artikkel!! Håper så mange som mulig leser denne, og spesielt de som kan gjør noe med dette. Som har noe å si i lovendringer. Mest av alt håper jeg det håpløse barneombudet tar en titt på artikkelen.