SM - myter og fakta


2113

innlogget

40152

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: [email protected]

SM - myter og fakta

Svein Skeid
28. okt 2005 00:00

Om enn ufrivillig, har spesielt et par-tre debattanter synliggjort de vanligste mytene og fordommene om SM, i Gaysirs SM-debatt. Ettersom min laptop var på service da debatten raste som verst, tillater jeg meg å komme med følgende oppsummering, inkludert svar på en del spørsmål som ikke ble besvart.
 
Den største forskjellen på en psykopat og en SM-sadist, er at førstnevnte reduserer offerets selvtillit og egenverdi. En SM-sadist gjør det stikk motsatte.
 
Liksom mange idretter, representerer sadomasochisme noe som opprinnelig var rått, brutalt, voldelig og destruktivt, men som er blitt mer lekende enn grusomt, pirrende istedet for destruktivt og vennlig istedet for fiendtlig. Den australske komponisten (og sadomasochisten) Percy Grainger.

Å trykke psykiatriens diagnoser ukritisk til sitt bryst kan være et stort feilgrep. Psykiatriens skrivebordsteorier har gjennom historien ført til groteske overgrep overfor grupper og enkeltmennesker, blant annet på grunnlag av rase, kjønn og homofil orientering. Se blant annet Psykiatriens historie (Hermundstad 1999).
 
Det er etter min oppfatning et tankekors at voldelige trusler og seksuelle overgrep som for eksempel voldtekt, ikke diagnostiseres som seksuelle problemer, mens frivillig samtykkende aktivitet sykeliggjøres.
 
Psykiatrien er en ung vitenskap. Det de mangler i forskningsbasert kunnskap, tar de dessverre ofte igjen i arrogant påståelighet. Den amerikanske psykiaterforeningen er her et hederlig unntak, og beskriver i sin diagnoseliste DSM-IV, hvordan normalitet på seksualitetens område er kulturavhengig, og at psykiatrien må ta høyde for det. Foreningen tok i 1994 konsekvensen av nyere forskning, og friskmeldte fetisjisme og sadomasochisme, så lenge det ikke fører til betydelig funksjonstap psykisk, fysisk eller sosialt.
 
Det faktum at noen land, blant annet Danmark, har fjernet diagnosen, mens andre beholder den, er vel argument nok for at diagnosene ikke er noen absolutt sannhet. Det finnes ikke lenger én rett måte å lese psykiatri-bibelen på. Derfor kan det kanskje være på sin plass med litt ydmykhet fra de som dømmer andre med hånden på diagnoseboka. Norsk forening for klinisk sexologi støtter LLH og ReviseF65 i arbeidet med å fjerne diagnosene. Det samme gjør homofile og lesbiske legers forening og den internasjonale lesbe og homse-organisasjonen ILGA.
 
Det vanlige i psykiatrien forøvrig, er å anse folk som friske, så lenge det ikke kan påvises alvorlig psykopatologi hos gruppen. Mer og mer materiale viser at de mer enn 100 år gamle teoriene ikke holder vann. Psykiatrien er på gli. Land etter land, endrer og fjerner de mest urimelige påstandene i sine nasjonale oversettelser av ICD-10 (International Classification of Diseases).
 
Jeg vil i det følgende ta for meg noen av de vanligste forestillingene som sm-ere møtes med, og besvare en del ubesvarte spørsmål i SM-debatten på Gaysir.
 
Er SM en legning?
SM eller sadomasochisme er en seksuell orientering eller praksis. Noen betrakter sin SM-interesse som en handling - en lek eller krydder på sex-livet. Men andre opplever sin sadomasochisme som en vesentlig del av personligheten, for noen viktigere enn den homo- eller heteroseksuelle identitet. SM-legning er en grunnleggende personlig ytringsform som ikke kan behandles eller velges bort. SMia-Oslo definerer SM som et samtykkende rollespill om dominans og erotisk underkastelse mellom likestilte parter med sammenfallende seksuell orientering eller praksis.
 
Kan alle like/tenne på SM?
Det amerikanske Kinsey-instituttet regner med at mellom fem og ti prosent av befolkningen praktiserer en eller annen form for sadomasochisme. I følge verdens største sex-undersøkelse, gjennomført av Durex i 2004 med mer enn 350.000 spurte i 41 land, tenner mellom 15 og 45 (!) prosent på ulike former for bondage og SM. Antagelig har mange nordmenn et snev av sadomasochisme i sitt seksuelle spekter uten at de definerer seg som sadomasochister. Det kan være en glidende overgang fra elskovsbitt eller å bli holdt fast av partneren, via kjærlige klaps, kiling og klyping til bindeleker, rising eller erotisk pisking.
 
Er SM skadelig for kropp og sjel?
Mye forskning gjenstår for å forklare den glede, energi, spenning og positive helseeffekt mange opplever ved sadomasochistisk samspill - eller "power exchange" som det kalles på engelsk. I motsetning til skadelige overgrep, er SM en frivillig og samtykkende aktivitet som produserer lystfremmende hormoner. SM-ere fyller ikke opp norske akuttavdelinger. Paradoksalt nok er SM relativt trygg sex som det verken blir barn eller kjønnssykdommer av. Liksom i mange sportsgrener er en også i sm avhengig av fortløpende kommunikasjon med en partner en har tillit til. Sikker, sunn og samtykkende har i over 20 år vært et moral-etisk verdigrunnlag for SM-bevegelsen. Opplæring og utdanning i sikkerhet er en vesentlig del av seriøs SM.

Forekommer det ofte misbruk og overgrep blant SM-ere?
Overgripere og misbrukere vil fort bli skviset ut av norske SM-miljøer. Enhver form for seksualitet kan perverteres, ikke minst "normal" heteroseksuell aktivitet, når den ikke baseres på likeverd og samtykke. SM et dynamisk samspill mellom likestilte parter der utøverens virkemidler er avhengig av masochistens reaksjoner. Nøkkelen til sadistens autoritet er innlevelse, kommunikasjon og kunnskap om hva som tenner slaven. Gjennom forspillet, samspillet og eventuelt stoppord er det masochisten som styrer tempoet, intensiteten og retningen ved å kommunisere sine behov og grenser.
 
Er SM selvdestruktivt? Er det et symptom på tidlige skader?
Det er ingen ofre i sm-sex. De fleste sm-ere har hatt en normal barndom og oppvekst, og flertallet kommer fra familier der seksualitet ble diskutert fritt og åpent. Nyere forskning konkluderer med at SM-ere ikke er mer nevrotiske, deprimerte eller psykopatiske enn andre mennesker. USA og Danmark tok i 1994/95 konsekvensen av dette ved å fjerne sadomasochisme som sykdomsdiagnose.

Vet noen om diagnosen faktisk har blitt brukt i norsk offentlig helsevesen så lenge ICD-10 har vært gyldig?

De tre diagnosene F65.0 Fetisjisme, F65.1 Fetisjistisk transvestittisme og F65.5 Sadomasochisme har ikke lenger klinisk betydning, noe som viser seg i den svært sjeldne bruk. SINTEF tall fra 2000, 2001 og 2002 er ufullstendige, men det dreier seg om ca 1-3 ganger per år for de tre diagnosene. Dette tilsvarer situasjonen da homofili ble fjernet som diagnose på 70-tallet.
 
Hvorfor er folk redde for SM, og hva betyr det for holdningene at SM er en diagnose?Liksom den tidligere homofili-diagnosen, benyttes ikke sm-diagnosen i legenes kliniske hverdag. Diagnosens eneste funksjon blir derfor å undergrave menneskerettigheter, legitimere vold og diskriminering og svekke forebyggende helsearbeid overfor gruppen. Som ved andre overgrep, er kvinner mest utsatt for mobbing, yrkesforbud og tap av omsorgsrett for barn på grunn av sin sm-kjærlighet, livsstil og legning.

Er SM homopolitikk?
Svar: SM er naturlig nok både homo- og hetero-politikk, hvilket SM-debatten på Gaysir tydelig illustrerer. Etter at homofili-diagnosen gikk ut av bruk i Norge i 1977, er sadomasochister, fetisjister og transvestitter de eneste gruppene i homomiljøet som fremdeles har en psykiatrisk diagnose på grunn av sin seksuelle orientering. LLH jobber derfor aktivt for å fjerne sm- og fetisj-diagnosene fra listen til Verdens Helseorganisasjon. Den internasjonale lesbe- og homse- organisasjonen ILGA, har i årtier støttet SM-ere kamp mot statlige overgrep, slik vi blant annet så det i den britiske Spannerprosessen (1987-1997).
 
Jeg undrer meg all den stund dette sies å være et rollespill, så bør man vel skifte om på rollene også, ikke sant?

Erfaring, inkludert pilotundersøkelser i SLM og Smil-Norge, viser at mange bytter roller. Forskere ved The Institute of Human Sexuality i Berkeley fant at 87% av ett tusen amerikanske sadomasochister byttet på hersker og slave-rollene i SM-leker.
 
Er SM tillatt i Norge?
SM eller sadomasochisme er lovlig i Norge så lenge det gis samtykke og ingen påføres betydelig skade. Stoppord anbefales, for eksempel kan "Gul" bety midlertidig stopp og "Rød" full stopp. Er du kneblet, rister du på hodet om du vil ha knebelen fjernet umiddelbart. Les mer på www.revisef65.org/loven.html
 
Samfunnet arbeider for å bekjempe generell vold og undertrykkelse. At sex er inne i bildet gjør det vel ikke automatisk fritt for kritisk blikk. Dette handler ikke om vold, men om seksuelle tabuer. Så lenge du kan kalle deg fakir, kan du få 300.000,- i statsstøtte for å gjennomhulle deg selv med nåler. Tenner du derimot på det samme seksuelt, blir du stemplet som syk. Kulturelle ritualer, ekstremsport, religiøs pisking og folkelige innvielsesseremonier, har mange felles elementer med SM, uten at noen setter en diagnose på det.
 
Sadister burde holde seg for gode til å utnytte usikre og egosvake mennesker som har vanskelig for å sette grenser. Det er ingen ofre i sm-sex. De fleste masochister er stolte og sterke, og mange har ansvarsfulle stillinger. Det er bare på overflaten at utøveren dominerer og mottakeren er underkastende. Egentlig er det masochisten som har satt det meste i scene. Mottakeren er den nytende part, som utøveren paradoksalt nok må tjene. - Men hvem er da i realiteten hersker, og hvem er slave?, spør den kanadiske forfatteren Ian Young, og svarer : Hersker og slave må være likestilte for å gi den rette balansen mellom trygghet og spenning.
 
I SM erstatter gjenstander kjærligheten mellom mennesker. Nei. Sadomasochister forelsker seg og danner kjærlighetsbånd liksom andre og mange lever i etablerte økonomiske og følelsesmessige forhold.

SM er resultat av det samfunnet vi lever i med vold, sex og drap på TV.

Mye tyder på at SM har eksistert til alle tider. Med sin nære tilknytning til kunst, kultur, religion og  sport, har sadomasochistiske uttrykksformer antagelig eksistert like lenge som menneskeheten selv. Allerede indiske Kamasutra beskrev for snart 2000 år siden dominans, spanking og smerteleker som elementer av kjærlighetens mangfold. Religiøst og erotisk inspirert bondage, piercing og erotisk pisking er skildret i fresker fra oldtidens pompei og renessansens malerier.
 
Er det en sammenheng mellom SM-eres og massemorderes psyke?
I følge rettspsykologen Park Elliot Dietz, en av verdens ledende autoriteter på sammenhengen mellom aggresjon og sex, er det fem grunnleggende forskjeller mellom psykopatiske sadister og SM-sadister:

1. Overgripere misbruker uvillige partnere, mens SM-ere benytter et sikkerhetsord slik at masochisten hele tiden beholder kontrollen.

2. Psykopater bruker rå tvang uten hensyn til offeret, i stedet for å tilfredsstille slaven (som i SM-sex).

3. Den sadistiske overgriper er fjern og ufølsom under torturen, mens SM-sadisten har glede av å kommunisere og leve seg inn i masochistens reaksjoner.

4. Sadistiske psykopater påfører sine ofre alvorlig og varig skade, fysisk og psykisk. SM-sadisten hisser derimot partneren gradvis opp, i samsvar med forutgående avtaler, for å skape en illusjon om at slaven er uten kontroll.

5. Psykopaten har vanligvis en forhistorie med seksuelle overgrep som voldtekt og incest. SM-ere er derimot vanlige mennesker uten kriminelt rulleblad.


ANNONSE

Kommentarer (4)

Ny kommentar ›

 • nikke

  28. okt 2005 12:22 Takk Svein
 • MICHAELofNORWAY

  28. okt 2005 15:06 Tusen takk, Svein. Du klarer å få utrykt i rette ordelag det vi andre ikke klarer, men prøver på!

  Michael. "FISTESKOLEN"

 • Synden

  28. okt 2005 16:06 Glimrende innlegg Svein.
  Burde være klart og tydelig nok for de fleste :)
 • Tamlin

  29. okt 2005 16:13 Meget bra :)
  Godt å se at noen vet hva de snakker om, og klarer å formidle det på en
  god måte =)
  Dette er jo et sårt tema for mange, og uvitenhet er hovedgrunnen til
  fordommer mot BDSM'ere, Fetishister og SM'ere.
  Håper dette innlegget og ka føre til en bredere og mer saklig diskusjon
  rundt temaet, for det er vel på tide at søkelyset blir rettet mot dette.

  Anbefaler også folk om å gå inn på sidene til SMil-Norg bl.a. og lese mer
  dersom det er noe man lurer på.
  http://www.smil-norge.no