Vern mot diskriminering


1111

innlogget

41094

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: redaksjonen@gaysir.no

Vern mot diskriminering


Leder i Menneskerettsalliansen Dag Øistein Endsjø mener at det ikke er samsvar mellom Erna Solbergs uttalelse i Dagbladet 10. februar, der hun slår fast at regjeringen mener "at all diskriminering er uakseptabel og må bekjempes.", og regjeringens foreslåtte revisjon av diskrimineringsvernet.

Jeg er enig med Dag Øistein Endsjø i at regjeringens forslag ikke er tilstrekkelig til å sikre et forbud mot all diskriminering. Men det er viktig å understreke at regjeringens forslag er et viktig skritt i riktig retning.

Antidiskrimineringsarbeidet er preget av ulike grupper som gjennom sitt arbeid har fått gjennomslag for at akkurat de ikke skal diskrimineres på områder hvor dette ofte har forekommet. Resultatet av dette er at det er gruppenes styrke og synlighet som har vært avgjørende for at de er trukket frem i enkelte lover. De ulike gruppene har dermed også hatt ulike prioriteringer av hvilke lover en har vært opptatt av å sikre sine rettigheter i.

Jeg deler Endsjø sitt mål om at vi som hovedregel skal kunne sikre alle mot diskriminering i hele samfunnet gjennom et generelt vern mot diskriminering i en egen antidiskrimineringslov.

Det er imidlertid en prosess som er komplisert og tidkrevende. Det beste må derfor ikke bli det godes fiende. Forslaget fra regjeringen er i så måte et viktig steg, både gjennom en styrket lovgivning og et mer samlet operativt grep gjennom det nye ombudet. Men å samle diskrimineringsvernet i en felles lov vil nok også føre til reaksjoner fra de ulike gruppene som har kjempet frem "sin paragraf". Nettopp derfor er det grunn til å bruke tid på dette arbeidet.

Vi må ikke komme i den situasjonen at et generelt vern mot diskriminering betyr et generelt svekket vern.
 
Jeg håper også at norsk lovgivning på dette området blir mer lik internasjonal rett. Vi ser jo allerede at domstolene i flere tilfeller legger mer vekt på den internasjonale lovgivningen Norge er en del av.


ANNONSE

Kommentarer (4)

Ny kommentar ›

 • 1LofotKar

  25. feb 2005 11:06 Bent Høie, H, tar Erna i forsvar og sier at dette er et steg i riktig retning. Men hvis man som hovedregel skal kunne sikre alle mot diskriminering i hele samfunnet gjennom et generelt vern mot diskriminering i en egen antidiskrimineringslov, hvorfor er det da ikke bare å ta steget fullt ut så man oppnår en lov som sikrer alle mot diskriminering i samfunnet? Det skulle da vel ikke være så vanskelig, når man først foreslår endringer!
 • slettet_56wxf1w

  25. feb 2005 12:40 Jeg er veldig glad for at Høyre ved Bent Høie erkjenner at de nåværende lovforslagene bare er et skritt på veien. Jeg håper derfor at dette betyr at partiet, samtidig som disse lovene vedtas, vil være med på å igangsette en utredning av hele diskrimineringsvernet for å sikre at alle diskriminerte får samme grad av vern uansett diskrimineringsgrunnlag. Det er like alvorlig å bli diskriminert fordi man er transkjønnet, homofil, hivpositiv eller funksjonshemmet som det er om man er etnisk minoritetsperson eller kjønnsdiskriminert.

  Dag Øistein Endsjø
  Leder, Menneskerettsalliansen
  www.menneskerettsalliansen.no

 • stop

  28. feb 2005 09:44 Din første oppgave er å sikre at Oslo får den rette biskopen!!!!!
 • slettet_fgxoeDP

  1. mar 2005 19:15 Antidiskrimineringsarbeidet dreier seg ikke bare om homser og lesber, men også mange andre som faktisk står svakere en oss. Mitt utgangspunkt er derfor at det er enkeltmennesket som må være beskyttet mot diskriminering - gjennom et generelt vern. Med internasjonalt rett, så mener jeg ikke andre lands lovgivning (som i noen grad er kommet lengre enn i Norge - og noen ganger ikke så langt) - men lover og praksis, blant annet fra menneskrettsdomstolen i Strasbourg. Hvordan en artikkel der hovedpoenget er at forslaget fra regjeringen er et skritt i riktig retning, men ikke tilstrekkelig, kan oppleves som propaganda for regjeringen er for meg uforstålig.

  Viser ellers til Endsjø sin kommentar.