Tobias saksøker staten for tvangskastrering


2100

innlogget

40530

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: [email protected]

- Tenkte lenge på om jeg orket å gjøre dette

Da Tobias Reitan som nittenåring søkte om å endre juridisk kjønn, var forutsetningen at han steriliserte seg. Han fikk en betenkningstid på to år, men mener likevel valget var urimelig og kom for tidlig. Foto: Monica Wegling.

Monica Wegling
13. sep 2018 10:00

Tidligere måtte man steriliseres for å kunne endre juridisk kjønn og leve i tråd med sin identitet. Praksis er nå endret, men for mange er det for sent. Nå blir den norske stat brakt for retten for overgrep og brudd på menneskerettighetene.

Tobias Reitan er en av de fem hundre transpersonene som måtte steriliseres for å kunne leve i tråd med sin egen identitet. Ved siden av å bli overstyrt av behandlingsapparatet, ble han i 2009 fratatt evne til reproduksjon og ikke minst myndighet over egen kropp.

– Valget sto mellom å bli kastrert eller ikke få behandling og riktig juridisk kjønn, forklarer han.

Noe av det som frustrerer ham mest, er at praksisen aldri har vært nedfelt i noe lovverk og heller ikke har hatt noen klar ansvarlig part.

– Bakgrunnen for søksmålet er klar. Det har vært krav om sterilisering uten at det har vært lovhjemmel for det.

– Det er rett og slett en praksis om har utviklet seg på riksen, forteller han.

Tobias saksøker staten på egne vegne, men også for de mange som ble rammet av lovverket. Foto: Monica Wegling.

Foreningen FRI bistår

Rådgiver i Foreningen FRI, Luca Dalen Espeseth, forklarer hvordan dette kunne pågå i en så lang tidsperiode uten at noen ble stilt til ansvar.

– Vi er en liten gruppe, og folk har ikke turt å si ifra mens de har vært under utredning.

Han mener at det i tillegg har det vært flere aktører involvert, uten at noen har tatt ansvar.

– Rikshospitalet har nok spilt en rolle, men det er norske myndigheter som må ta ansvaret.

– Derfor er det norske myndigheter ved Skattedirektoratet og helse- og omsorgsdepartementet som saksøkes.

Det kan være vanskelig å forstå hvordan praksisen kunne pågå i så lang tid.

Luca Dalen Espeseth i Foreningen FRI har arbeidet med transpersoners rettighet i en årrekke. Nå bistår FRI Tobias Reitan i rettssaken der transpersoner som har vært gjenstand for tvangskastrering ber om forklaring og oppreising. Foto: Monica Wegling.

Dalen Espseth forteller at det har vært en gjeldende oppfatning at om man ikke ønsker å fjerne de opprinnelige kjønnskarakteristikaene, er man ikke «ordentlig trans». Men han mener at det til syvende og sist handler det om oppfatningen av normalitet.

– Det koker vel ned til at samfunnet har strenge normer for kjønn, og at man har tenkt at mannskropper og kvinnekropper må se ut på en helt spesifikk måte. I tillegg later det til at man har tenkt at transpersoner er uskikket til å være foreldre og dermed ikke burde reprodusere seg.

Mange ble rammet

Nettopp det å bli fratatt muligheten til å få barn, er noe av det som har vært til størst belastning for Tobias Reitan.

– Jeg reagerer på at da jeg søkte om kjønnskorrigering som nittenåring, også måtte ta stilling til om jeg en gang ville ha barn.

– Som om en nittenåring kan ta stilling til om han vil ha barn i fremtiden eller ikke, sukker han.

Da han ble presentert for alternativene, enten la seg sterilisere eller bli nektet behandling og rett juridisk kjønn, ba han om å få reise til klinikken i Danmark og oppbevare egg der.

– Jeg fikk til svar at da ville jeg ikke få behandling, forteller han.

Der barnløse i dag har en mulighet i å adoptere barn, var også dette utelukket for transpersoner.

– Til nå har det jo vært en psykiatrisk diagnose, og det har jo stått til hinder for adopsjon.

– Så de har gjort alt for å hindre at vi skulle få barn, legger han til.

– Jeg reagerer på at da jeg søkte om kjønnskorrigering som nittenåring, også måtte ta stilling til om jeg en gang ville ha barn, sier Tobais Reitan. Foto: Monica Wegling.

Ønsker svar

I 2016 ble lovverket endret slik at man kan endre juridisk kjønn basert på egen opplevelse kjønnsidentitet. Det hjelper imidlertid lite for de som allerede har vært utsatt for kirurgiske og irreversible inngrep. Når Reitan går til søksmål er det både for å få en oppreisning, og å stille noen til ansvar.

– Jeg tenkte lenge på om jeg orket å gjøre dette, forteller han.

Da han falt ned på at han ønsket å gå til sak, var det ikke bare for hans egen skyld.

– Det er mange i min situasjon som ikke tør si noe, så jeg gjør det også å vegne av alle andre det gjelder.

På spørsmål om han håper å få erstatning, forteller han at det er noe han ikke har tenkt på.

– Det er ikke noe jeg er fokusert på nå.

– Det viktigste er at folk får vite hva som har skjedd.

Avviser søksmålet

Regjeringsadvokaten avviser søksmålet fullstendig, melder NTB. Det svares med at saksøkeren har vist til at han fikk all nødvendig informasjon før operasjonen.

– Det er ingen holdepunkter for at han i forkant eller etterkant har gitt uttrykk for tvil eller ambivalens knyttet til inngrepet. Det er heller ingen holdepunkter for at hans samtykke var utslag av tvang eller annen form for press, skriver Ida Hjort Kraby hos Regjeringsadvokaten i statens sluttinnlegg.

Saken er berammet over to dager og starter torsdag i Oslo tingrett.


Fakta:

Praksisen med å kastrere mennesker som ønsket å endre juridisk kjønn var gjeldene i 53 år, frem til 2016 da vi fikk «lov om endring av juridisk kjønn» som sier at alle nå kan endre juridisk kjønn uten krav om diagnose eller kastrering.

Over fem hunder personer ble utsatt for tvangssterilisering i perioden.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fastslår at inngrepene ikke var basert på et fritt og informert samtykke og dermed er å betrakte som tvang og et menneskerettighetsbrudd.  

Rettsaken forgår i Oslo tingrett og er berammet til to dager, 13 - 14. september. Foreningen FRI stiller som partshjelp i saken.


ANNONSE

Kommentarer (6)

Ny kommentar ›

 • TheOddandonly

  13. sep 2018 14:11 En viktig sak å få avklaring på. Riksen har i mine øyne fått styre for mye alene og i behandling av transseksualisme er det langt mellom den hippokratiske ed og realitet.
 • Mirromurr

  13. sep 2018 14:48 Fantastisk Tobias. Her er virkelig en av de mørke periodene i norsk helsevesen. Og disse kastreringene er ikke reversible så man må leve med det. Stå på.
 • Moonlight

  13. sep 2018 14:55 Stå på! Ut fra det som står i artikkelen, har du/dere stor sjanse for å vinne saken mot de det gjelder.
 • EyesOfSeb

  13. sep 2018 19:29 Jeg må si jeg blør innvendig av denne artikkelen..... Blir så skamfull av at staten gang på gang trår i de samme gale fotspor når det gjelder overgrep mot et fåtall i samfunnet.....Ønsker deg full oppreisning og lykke i livet:-))))
 • CamiloPassivo

  13. sep 2018 20:54 Tobias! bra det du gjør! håper mange andre også i samme situasjon kommer frem og saksøker staten og!
 • 73WR

  19. sep 2018 20:24 Den norske stat har i flere tilfeller blitt tvunget, etter påtrykk fra internasjonale domstoler innenfor menneskerettigheter, til å betale erstatning til grupper av minoriteter, etter ulike former av bevisst
  strukturert brudd på menneskerett over lengre tid satt i system. I de siste tiår har flere
  grupper av mennesker som har erfart tvangssterilisering, eller andre former for tvangsmessig
  destruktiv "medisinsk" behandling, vunnet sine rettssaker og ervervet krav på erstatning.

  Ut fra denne utviklingen er det all grunn til å tro at også transpersoner, som gruppe og som
  individer, også får den erstatning og den gjenreisning de har krav på, i tråd med internasjonal
  menneskerett.