Et jævla bra homo-år


2781

innlogget

40710

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: redaksjonen@gaysir.no

Et jævla bra homo-år


La oss feire det som gikk bra i 2017. La oss feire at Australia sa ja til likekjønnet ekteskap, og at Norge fikk en kjønnsnøytral vigselsliturgi.

At #metoo skyllet over den vestlige verden og fungerte som en kollektiv øyeåpner for problemer knyttet til seksuell trakassering, var en milepæl i 2017 som vil ha ettervirkninger i årevis. Det er verdt en feiring.

Kevin Spacey forsøkte å bruke sin seksuelle legning til å unnskylde overgrep. Det ble ikke akseptert. Dette er et tydelig tegn på at forståelsen av hva en seksuell legning er, har utviklet seg fra den tiden homofili var et begrep for avvik og unormalt.

Nyttårskronikken er skrevet av sametingsråd Mikkel Eskil Andre Mikkelsen (t.v.) og parlamentarisk leder Runar Myrnes Balto, begge innvalgt på Sametinget for Norske Samers Riksforbund (NSR). Foto: Norske Samers Riksforbund.

Vi feiret sammen med det samiske folket i 2017. Vi feiret at det var hundre år siden starten på samisk organisasjonsliv. 100 år siden det første samiske landsmøtet i Tråante (Trondheim) i 1917.

Året 2017 bærer med seg den samiske historien, og dette var bakteppet da vi i september ble historiske som de første åpne homofile på Sametinget.

Det ble et viktig steg for Sápmi. Og det var absolutt på tide. 

Når vi som politikere kan være åpne, er det et tegn på et samisk samfunn hvor inkludering og likestilling får sterkere plass. Dette blir tydelig om vi ser 15 år tilbake i tid. Da var knapt likestilling nevnt i Sametingets sakspapirer. Menn utgjorde 80 prosent av representantene på Sametinget, og det samiske samfunnet omtalte som regel ikke skeive i offentligheten.

Mange å takke

Fremskritt skjer aldri i et vakuum. Det gjelder også fremskrittene i det samiske samfunnet.

Vi ønsker i denne kronikken å takke dem som kjempet foran og ropte høyt for 15 og 10 år siden. 

Uredde samiske skeive ledere som Risten Ravna Hætta og Lemet Ánde Stueng har stått i stormen for mange av oss.

De siste årene har flere stemmer meldt seg på i den offentlige debatten. Blant dem er Dávvet Bruun-Solbakk, Sven Egil Knutsen Duolljá og Erlend Elias noen som fortjener å trekkes frem som forbilder. Mange har også stått på og arrangert Sápmi Pride siden 2014.

Kronikkforfatterne føler vi har mange å takke, og det er nå vår tur til å bidra til videre likestilling og aksept. Som skeive politikere har vi vært, og er avhengig av sterke stemmer som er med på skape aksept for et mangfoldig samisk samfunn.

Eskild og Isak

Hvilken historie skal fortelles om det å være skeiv? Med Jævla homo satte Gisle A. Gjevestad Agledahl fyr på samfunnsdebatten. Han ble et talerør for så mange, og for mange andre så ble han ikke det. I tv-serien ble vi invitert inn i hans liv og han delte fritt og åpent om hvordan han opplevde å være homofil i 2017.

Seriens budskap ble tolket svært forskjellig blant forskjellige aktører. Mange uttrykte glede over TV-serien og fortalte at den hjalp dem, mens flere protesterte mot at serien fremmet et feil bilde av skeive i dagens samfunn.

For mange ble det Isak mot Eskild i stor skala. Debatten om hvem vi er må tas med jevne mellomrom, fordi den i seg selv er en dissonans som fører oss videre. 

Og selv om det er vanskelig å diskutere essensen av hvem vi skeive er, enten vi er Isak eller Eskild, Gisle eller Morten, tror vi at en debatt skaper mer rom for mangfold og frihet. Derfor må den føres kontinuerlig. Takk til Gisle for viktig bidrag.

En skeiv samisk debatt

Jævla homo skapte debatt fra et norsk perspektiv. Fra et samisk perspektiv venter en lignende debatt.

Vi vet mange har fortellinger om at det ikke alltid er lett å bære på to minoritetsidentiteter. 

Flere av disse er godt dokumentert i prosjektet Queering Sápmi, som samlet åpne og ærlige, personlige og sterke historier som er fremstilt både i bok og utstilling.

Som samer står vi i en minoritetssituasjon både nasjonalt og lokalt i små samfunn. Dessverre er ikke en minoritetssituasjon i seg selv noe som automatisk skaper forståelse av andre minoriteter. På bakgrunn av det er det nå viktig å løfte seksuelle minoriteter i Sápmi.

Derfor vil vi i 2018 sette i gang et arbeid med en LHBTQ-melding. En skeiv sametingsmelding. Til dette trenger vi innspill fra mange hold.

Målet er å skape et større rom for skeive samer. Som samer står vi i en minoritetssituasjon både nasjonalt og lokalt i små samfunn. Dette er et av utgangspunktetene som samepolitikken er tuftet på. Paradoksalt nok så ser ikke denne minoritetsposisjonen til å føre med seg en god nok forståelse av andre minoriteter og da særlig seksuelle minoriteter.

Vi må vite mer om dagens situasjon. Hva vil det vil si å bære to minoritetsidentiteter? Hvilket bilde finnes av oss blant folk og i offentligheten, og hvordan ser vi på oss selv? Hva er de store utfordringene? Hvilke konkrete tiltak kan vi gjennomføre for å løfte livskvaliteten til skeive samer? Dette blir et arbeid som vi ser fram imot.

Vi ønsker dere et godt nytt skeivt år. Vi to, Runar og Mikkel Eskil, håper at 2018 blir året hvor skeive samers virkelighet blir løftet fram og tar en større plass i samfunnsdebatten.

Buorre ådå jahke!
Buerie orre jaepie!
Buorre ođđa jahki!
Godt nytt år!


ANNONSE