O Vee! o Skam! o Nød!


2830

innlogget

41344

medlemmer

Norges største og beste møteplass for homofile, bifile og transpersoner!

Bli medlem gratis!

© GAYSIR AS
Om oss  • Personvern  • Annonsering
Tips oss: redaksjonen@gaysir.no

O Vee! o Skam! o Nød! Kirken og likekjønnet seksualitet

I år er det 40 år siden Åpen kirkegruppe ble grunnlagt. I den forbindelse setter Skeivt arkiv fokus på kirkens holdning til likekjønnet seksualitet gjennom tidene. Dette bildet er fra fjorårets Pride parade i Oslo, hvor representanter fra kirken deltok. Kirken var også tilstede i Pride park i Spikersuppa med egen stand. Foto: Lene Anita Sollie.


Vil du lære mer om den norske homohistorien? I samarbeid med Skeivt arkiv i Bergen vil Gaysir månedlig fremover publisere artikler som gir deg innsikt i vår felles skeive historie.


I disse dager feirer Åpen kirkegruppe sitt 40 års jubileum. Før dette hadde kirken i hundrevis av år fordømt kjærlighet og seksualitet mellom personer av samme kjønn. Skeivt arkiv gir her noen glimt fra historien fram til 1976.

Baal og Brand

Med reformasjonen i 1537 gikk Danmark-Norge over til å bli lutheransk. Dette betød imidlertid ikke at religionen fikk noen mindre plass i samfunnet, tvert om ble religiøse forbud nå tatt inn i det sivile lovverket og straffene ble skjerpet, særlig for seksualforbrytelser.

Kronen på verket i denne prosessen var Christian Vs norske lov fra 1687.

Denne var direkte modellert på Bibelen og Moselovene, og den inneholdt også et forbud mot «omgjengelse mot naturen» eller sodomi. Dette omfattet både sex med dyr og sex mellom menn, og straffen var «Baal og Brand».

Christian Vs Norske Lov fra 1687 hadde dødsstraff for «omgjengelse mot naturen» (Universitetsbiblioteket i Bergen, Manuskript- og librarsamlingen).

Petter Dass: Satans frukter

Petter Dass er en av de mest kjente prestene og salmedikterne fra 1600-tallets Norge.

Prestestanden hadde på denne tiden stor makt over et samfunn der religionen gjennomsyret både lovverket og den generelle forestillingsverden.

I sin «sang til det sjette budet» i Katekismus-sangene frå 1680-årene, gikk Dass inn på de ulike formene for brudd på budet om ekteskapsbrudd, blant annet sodomi – seksualitet mellom menn – og onani:

Endeel sig og bemænger
I Sodomiters Skam,
De paa sin Krambo hænger
En ret forbandet Kram;
Endeel og vel befrugter
Sit eget syndig Kiød
O hvilke Satans Frugter!
O Vee! o Skam! o Nød!

Dette maleriet fra Melhus kirke skal etter tradisjonen være av Petter Dass (1647–1707).

Den synd som icke burde nefnes

Det finnes få eksempler på at sex mellom menn faktisk ble straffeforfulgt i Norge før 1800-tallet. Ett av de få tilfellene er fra Kragerø i 1693, der den unge mannen Aron Åsulsen ble dømt til pisking for å ha hatt seksuelle forhold til en rekke menn.

Dødsstraff ble antakelig ikke brukt fordi man anså fullbyrdet analt samleie som nødvendig for å anvende loven, noe som ikke var bevist i Åsulsens tilfelle.

Retten omtalte for øvrig de handlingene som var begått som et eksempel på «dend synd som icke burde nefnes». Nettopp dette poenget, at det her var snakk om en alvorlig synd man helst ikke skulle omtale – folk kunne jo bli inspirert – finner vi i flere kilder til langt ut på 1900-tallet.

Biskop Bruns tordentale

En del prester kunne imidlertid ikke la være å ta bladet fra munnen. En av disse var selveste Johan Nordahl Brun, biskop i Bergen på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet.

Den 1. januar 1801 gikk han på prekestolen i Korskirken i Bergen og oppsummerte århundret som nettopp var over. Han gikk særlig inn på forfallet i samtiden:

«Laster, før uhørte, og som sedelæren ikke burde nævne. Sodoms misgjærning og Onans brøde, mod dem er hele bøger agtede nødvendige, velmente bøger, men spørgsmaal er endnu om man bør anbefale deres læsning.»

Brun mente åpenbart fremdeles at det var problematisk å snakke om dette, han gikk da heller ikke i detalj om hva denne «sodomien» var for noe, men bergenserne som var i kirken denne vinterdagen ante nok hva det var han siktet til.

Biskop i Bergen, Johan Nordahl Brun (1745–1816) er i dag mest kjent som forfatter av «For Norge, Kjæmpers fødeland», en patriotisk vise han skrev som medlem av Det norske selskab i København på 1770-tallet (Universitetsbiblioteket i Bergen, Manuskript- og librarsamlinga).

Mandsfantasier

På slutten av 1800-tallet raste debatten om seksualmoral i Norge, og prestene spilte en sentral rolle. En av dem som advarte mot utglidning var studentprest Fredrik Klaveness (1865-1942).

I et foredrag i 1888 snakket han om farene ved onani hos unge menn; han mente dette innebar en dyrkelse av egen kropp som lett kunne føre til det som verre var:

«[…] man skyr kvindesvineriet og fortsætter med sine mandsfantasier. Endog i sin voxne alder sværmer man for mænd, for vakre, unge; det var mandslegemet man brændte for hos sig selv i onanien; det samme sker overfor andre i sodomiteriet. Skjønner vi skraaplanen?»

For Klaveness var likekjønnet seksualitet et utslag av en gradvis nedadgående prosess. Det startet med onani og endte med en av de verste formene for synd: sodomi, seksualitet mellom menn.

Han skrev dette på et tidspunkt da dette synet så smått begynte bli utfordret av tanken om at homoseksualitet ikke først og fremst måtte forstås i religiøse termer, som synd, men som noe biologisk og medfødt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fredrik Klaveness var en av prestene som på slutten av 1800-tallet advarte mot «Ungdoms-Usædelighed» deriblant sex mellom menn.

Fare av verdensdimensjoner

Men kirken holdt fast på synet om at det handlet om umoral, ikke om en medfødt tilstand.

I 1954 gikk de norske biskopene for eksempel hardt ut mot et forslag om å oppheve forbudet mot sex mellom menn. De mente de foreslåtte endringene ville få store konsekvenser.

«Homoseksuelle handlinger bør få gjelde som de perverse og forkastelige ting som de er […] vi står overfor en samfunnsfare av verdensdimensjoner. Det er en kjent sak at homoseksualitet har fått et uhyggelig omfang i mange land».

Utdrag fra bispemøtets uttalelse i 1954 (Skeivt arkiv: Kim Frieles arkiv).

Legning og praksis

18 år etter denne kraftsalven fra de norske biskopene ble Åpen kirkegruppe grunnlagt, og kampen mot kirkens syn på homofili som noe syndig og forkastelig startet for alvor.

Kirken begynte omtrent samtidig å skille mellom «legning» og «praksis»; og anerkjente dermed et stykke på vei at homofili var noe mer enn en hvilken som helst syndig handling.

Åpen kirkegruppe har gjennom sine 40 år hevdet at skillet legning/praksis stiller urimelige og umenneskelige krav til enkeltpersoner.

Det har vært en hard, og for mange høyst personlig, kamp. Men mye er også vunnet, store deler av Den norske kirke har endret syn og brutt med en lang historisk tradisjon av fordømmelse.

Aasmund Robert Vik var initiativtaker til Åpen kirkegruppe i 1976. I desember i fjor ble han tildelt Frivillighetsprisen 2015. Daværende kulturminister Thorhild Widvey delte ut prisen. Foto: Nyebilder.no.

Litteratur:
Brun, Johan Nordahl (1801). 1801, den 1te Januarii i Korskirken over Psalmen 90. Bergen.

Dass, Petter (1947): Katechismus-sange. Bergen: Eide.

Klaveness, F. (1888). Befrielsen fra den første Ungdoms-Usædlighed og dens Følger under physisk-ethisk Kjønsforstaaelse. Foredrag til Studenterne. Kristiania: Alb. Cammermeyer.

Teige, Ola (2014). Rettssaken mot Aron Åsulsen i 1693. I: Skeivopedia.

Vik, Aasmund Robert (2016). Åpen Kirkegruppes historie – de 20 første årene. Hentet 19.01.2016.


Hva er Skeivt arkiv?

Skeivt arkiv har som oppgave å ta vare på, dokumentere og formidle skeiv historie eller LHBT-historie.

Arkivet ligger under avdeling for spesialsamlinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen og ble opprettet i 2012. Les mer på: www.skeivtarkiv.no.


ANNONSE

Kommentarer (6)

Ny kommentar ›

 • aleks8888no

  30. jan 2016 15:37 Spennende lesning. Keep up the good work.
 • Mirromurr

  30. jan 2016 16:11 Fantastisk bra. Dette er beviset på at ting er i bevegelse og at forståelse av ting forandrer seg parallelt med inntak av kunnskap og bortfall av uvitenhet. Kunnskap er makt.
 • simen

  31. jan 2016 08:40 Spennende og fin oppdatering. Den norske kirke har kommet langt på 40 takket være bla innsatsen til Åpen Kirkegruppe. De har gjort en fantastisk jobb
 • Zitronenfalter

  31. jan 2016 14:42 Spennende lesning dette, men samtidig skremmende og urovekkende med tanke på hvor umenneskelig folk ble behandlet før i tiden, og hvor fortsatt enkelte blir det i mange deler av verden. Det er helt ubibelsk å både piske å brenne folk

  Jesus formidlet nestekjærlighet og elsk din neste som deg selv. Kirken har sviktet lbht befolkningen ved taushet og fornektelse, og de har ikke turd å ta et oppgjør med gamle synder. Har kirken noen gang gått ut offentlig å beklaget seg selv, for alle de umenneskelige overgrep som kirken har utført på de homofile og lesbiske. Ikke meg bekjent. Det eneste de gjør er å tie ned saken, feie det under teppet, og håpe det går over.

  Det har vært altfor mye fremmedfrykt i kirken, så hva med å våge å gå nær? Verken kirken eller lbht befolkningen forsvinner, og kirken spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Samspill og dialog er derfor viktig.

  Det som er trist er at så mange homofile har tatt slik avstand ifra kirken, pågrunn av alt det urettferdige som har skjedd opp igjennom tidene. Kirken skal være åpen for alle og ikke ekskluderende.

  Det "ondskapsfulle spøkelse" ifra middelalderen må aldri få lov å dukke opp igjen, selv om det prøver seg, med alle sine holdninger og all sin skrekk.

  Takk for en formidabel innsats åpen kirkegruppe i 40 år. Dere beviser at det nytter.

 • slettet_gz02T3z

  31. jan 2016 15:13 Amen
 • Mirromurr

  27. nov 2016 17:15 Kirken i Tromsø gikk i parade for første gang i år.